logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pětipodlažní dřevostavby a požární bezpečnost na Slovensku

Na dřevostavby byly v požárním kodexu historicky kladeny přísné požadavky a značná omezení. Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., v přednášce vysvětluje, že dřevo jako stavební materiál nabízí mnohé výhody. Přednáška přibližuje možnosti bezpečného využití dřeva v konstrukcích a povrchových úpravách staveb.

Reklama

Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., přednáší na konferenci Požární bezpečnost staveb 2019

Obsah přednášky:

  • 04:54 Hořlavost vs. požární odolnost
  • 12:05 Požární odolnost dřevěných prvků
  • 20:12 Současnost dřevostaveb na Slovensku - změny v navrhování
  • 25:37 Požární inženýrství při navrhování dřevěných konstrukcí

V přednášce byl rámcově prezentován slovenský přístup k požární bezpečnosti vícepodlažních dřevostaveb, který v posledních letech prošel výraznou změnou. V roce 2017 došlo k revizi STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnost stavieb (ekvivalent ČSN 73 0810). Hlavní změnou je možnost stavět až pětipodlažní dřevostavby, a to mimo jiné za cenu zpřísnění požadavků na smíšený konstrukční systém D2: Nutná výplň všech dutin materiály A1/A2 s teplotou tavení nebo degradace větší než 1 000 °C a zabezpečení proti sedání a vypadnutí, a dále s požadavkem na požární odolnost 45 až 60 minut podle využití (viz přednášku, čas 21:06). Závěr přednášky se věnoval využití požárního inženýrství při navrhování dřevostaveb v kontextu aktuálně řešených úloh technické normalizace ISO.

Budova Treet (The Tree)

Poslechněte si také

Požární bezpečnost nejvyšší dřevostavby na světě: Čtrnáctipodlažní bytový dům Treet v norském Bergenu byl se svou výškou 52,8 m v roce 2017 nejvyšší bytovou dřevostavbou světa. Na konferenci Požární bezpečnost staveb na veletrhu For Arch přednášel ředitel developerské společnosti BOB Ole Herbrand Kleppe.


Přednáška zazněla na konferenci Požární bezpečnost staveb v rámci veletrhu For Arch 2019 v Praze. Na konferenci dále vystoupili: Eva Polatová, Národní památkový ústav, Ing. arch. Jakub Masák, Masák & Partner, Ing. Martin Podjukl, MV ČR, HZS ČR, Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, UCEEB, Ing. Robert Prix, Archaplan, Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., Profesní komora požární ochrany, Peritas.

Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., v současnosti působí na katedře Konstrukcí pozemních staveb, Fakulty stavební ČVUT. Zabývá se požárním inženýrstvím, posuzováním požárního rizika, požární bezpečností staveb a požárně bezpečným používáním stavebních materiálů z obnovitelných zdrojů. Aktivně se věnuje mezinárodní technické normalizaci v CEN a ISO, kde vede pracovní skupinu WG10 Fire Risk Assessment. Působil též v TK17 Protipožiarna bezpečnosť stavieb a spolupracoval na změnách, které umožnily v podmínkách SR realizovat vícepodlažní dřevostavby.

Fotogalerie

Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., přednáší na konferenci Požární bezpečnost staveb 2019
Požární bezpečnost staveb 2019
Požární bezpečnost staveb 2019
Požární bezpečnost staveb 2019

Panelová diskuse na konferenci Požární bezpečnost staveb 2019
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.