logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Elektronicky řízená čerpadla a MaR

Od prvního čerpadla Wilo určeného k cirkulaci otopné vody s in-line montáži do osy potrubí v roce 1928 k prvnímu oběhovému „Smart“ čerpadlu na světě v roce 2017 uběhlo 89 let. Smart čerpadla Stratos Maxo nabídla revolučně nové možnosti jak plně autonomního řízení jejich provozu, tak vzájemné provázanosti, a během uplynulých tří let rychle překonala počáteční nepřipravenost sféry projektování a návrhu měření a řízení otopných soustav a začala se prosazovat v praxi.

V připojeném videu je záznam z webináře společnosti Wilo, který je obecně zaměřen na elektronicky řízená čerpadla této značky, na jejich elektrické připojení, elektronické řízení a MaR, provozní a chybová hlášení včetně kódů poruch a popisu logiky řešení problémů, ochranu motorů, popis regulačních režimů a jejich využití, možnosti řízení čerpadel přes externí digitální nebo analogové vstupy, komunikaci čerpadel po sběrnicích případně bezdrátovou, a v úvodní formě i řídicí systémy Wilo. Ing. Miroslav Bandouch uvádí konkrétní vlastnosti čerpadel a vysvětluje jejich význam pro praxi, možnosti nastavení a vhodnost určitých řešení. Věnuje se i podrobnostem využití pomocných kontaktů pro vyhodnocení jak poruchových tak provozních hlášení aj.


Aplikace Wilo Assistent pomáhá se v systému chybových hlášení rychle orientovat. Chybových hlášení je relativně mnoho na zapamatování, vzhledem k možnostem elektroniky a schopnostem software. Netýkají se jen aktuálního provozního stavu čerpadla, ale i charakteru a vlastností napojených zařízení. Asistent doporučuje i způsoby odstranění poruchy.

U elektronicky řízených čerpadel může být integrována softvérově nejdokonalejší PID regulace otáček, tedy výkonu čerpadla. Pro většinu instalací však postačí běžně integrované regulační charakteristiky, například na konstantní tlak, rozdíl tlaků, teplotu, rozdíl teplot atp.

Čerpadla Stratos Maxo mají předdefinovány optimalizované úlohy pro řízení vytápění, chlazení, přípravy teplé vody, pro vzduchotechniku aj., které lze volitelně vybrat místo běžných regulačních charakteristik. Čerpadlo lze řídit až podle 8 nejkritičtějších míst soustavy.


Příklad způsobu nastavení oběhového čerpadla Stratos Maxo pro soustavu s kondenzačním kotle obsahuje včleněné video začínající v čase 27:00. Dokumentuje i to, jak čerpadlo dodržuje zvolené parametry.

Pro propojení chodu, sledování a řízení více čerpadel Stratos Maxo lze využít sběrnici WiloNet nebo moduly podle sběrnice, která je k dispozici. Například při využití metody EPS financování investice je důležité vzdáleně sledovat toky energií a rychle odhalovat případné ekonomicky nevhodné provozní stavy.

Příkladem využití regulačních a analytických schopností čerpadel Wilo pro úsporu energie může být výroba teplé vody v domovních stanicích s rozvodem tepla z výměníkové stanice s úsporou přes 50 % energie na pohon čerpadel. Servisní Tool během provozu ukáže i rozložení provozních stavů čerpadla, tedy zda velikost jeho výkonu odpovídá potřebě. Špatnou zprávou pro neodborné dodavatelské firmy je to, že takové řešení pomůže odhalit například špatnou tepelnou izolaci části rozvodů tepla, nevhodný návrh tepelného výměníku aj.

Registrujte se a získejte předběžný přístup k novinkám v sortimentu, akcím pro zákazníky, webinářům.


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.