logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reálná úspora po modernizaci čerpadel (I)

Simulační programy dnes dokáží prověřit spotřebu energií do nejmenších detailů. Nic není zadarmo, a tak i přesnost výsledku simulace závisí na úsilí, které do ní člověk vloží.

To znamená, kolik a jak přesných dat má k dispozici, jaký zvolí pro zjednodušení zátěžový profil, jak dokonale zná logiku programu atd. Nelze zapomenout na to, že v simulacích jde o výsledek teoretický, na který mohou mít v reálu vliv i kritéria nepředpokládaná až nepředpokládatelná. Proto je vždy velmi dobré porovnat teoretický výsledek s reálným po aplikaci původně jen simulovaných úsporných opatření.

V současné době je velmi aktuální výměna starých čerpadel s nízkou účinností za moderní, elektronicky komutovaná (EC), s proměnlivým řízením otáček tedy výkonu čerpadla. Vypočtené tabulkové hodnoty ukazují na velmi výrazné snížení původní spotřeby. Jaká je realita?

Výrobce WILO má ve svém archivu řadu údajů o spotřebách v kWh v konkrétních objektových předávacích stanicích. Dále uvedená data se týkají OPS v bytovém domě v severočeské lokalitě města Varnsdorf. V tabulce uvedené spotřeby zahrnují spotřebu celé stanice, včetně osvětlení atp. Za tento celek provozovatel platí. Detailní spotřeba čerpadel je sice velmi zajímavým údajem, základem úspory, ale jako taková je jen součástí celkových nákladů za teplo. Údaje v tabulce jsou v absolutních, skutečně naměřených, hodnotách. Nejsou nijak přepočítávány podle klimatické odlišnosti jednotlivých let a různého počtu denostupňů.

měsíc 2011 2012 2013 2014
leden 335 414 208 62
únor 330 337 177 53
březen 417 353 182 53
duben 295 330 200 49
květen 236 217 157 40
červen 171 180 159 28
červenec 175 176 162 35
srpen 179 168 124 24
září 168 178 165 39
říjen 273 183 191 54
listopad 394 185 182 52
prosinec 325 189 110 66
celkem 3 298 2 910 2 017 555

Tabulka: Měsíční spotřeby elektrické energie v konkrétní OPS, Varnsdorf letech 2011–2014 (kWh.)

Spotřeby v roce 2011 dokumentují stav s dnes již zastaralými a nevyráběnými třístupňovými čerpadly poháněnými klasickými asynchronními elektrickými motory. V průběhu roku 2012 bylo do topného okruhu instalováno úsporné čerpadlo třídy A – Wilo Stratos. Na okraj, v té době byla tato čerpadla, jako celosvětově první v en. tř. A, již 11 let na trhu. Vzhledem k nemožnosti zjistit skutečné potřeby okruhu topení a snadnosti montáže bylo čerpadlo dimenzováno stejně, jako původní.

V průběhu roku 2014 byla takto modernizována i příprava teplé vody, respektive její cirkulace. Opět bylo použito hydraulicky velmi podobné čerpadlo Wilo Stratos-Z. Obě čerpadla byla řádně seřízena tak, aby nevykazovala nadprůtoky, ale přesto spolehlivě pokryla potřeby jak topného okruhu, tak cirkulace. Díky tomu čerpadlo může snižovat svůj výkon s klesajícím průtokem a výrazně tak šetří čerpací práci i při zachování tepelné pohody v domě.

Pokud pomineme odlišnost klimatických dat v jednotlivých letech a drobné rozdíly ve spotřebě provozní elektrické energie v různých objektových předávacích stanicích, tak může přijmout za své, že moderní elektricky řízená čerpadla by měla snížit spotřebu stanic přibližně šestkrát. V praxi lze konstatovat, že moderní, dobře seřízené čerpadlo ušetří proti stejně dimenzovanému původnímu každý měsíc cca. 100 kWh. Horší výsledek by měl být analyzován a podroben rozboru.

Se stejnými úsporami lze pro topení využít i levnějších standardních čerpadel řady Wilo Yonos Maxo, Yonos Pico a pro cirkulaci pak čerpadla Stratos Pico-Z nebo pro větší výkony Yonos Maxo-Z, která používají totožnou nejúčinnější technologii, jsou přímo určena pro náhrady starých třístupňových čerpadel všech výrobců a od čerpadel řady Stratos se v praxi liší jen chybějící možností externího řízení čerpadla a IR komunikace.

V další části se budeme podrobněji věnovat postupu modernizace a optimalizace portfolia čerpadel.

Pozn.: V roce 2019 byla stávající čerpadla řady Stratos nahrazena novými „Smart“ čerpadly Stratos Maxo, Stratos Maxo -D, resp. pro cirkulaci TV pak Stratos Maxo-Z.


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.