logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Automatické tlakové stanice WILO v sacím režimu

Podmínkou spolehlivé funkce tlakových stanic s více čerpadly v sacím režimu je, aby každé čerpadlo mělo vlastní sání, aby tak nemohlo ovlivnit činnost čerpadel ostatních. Proč tomu tak je, vysvětluje Ing. Aleš Princ na úvod webináře společnosti WILO. Při nedodržení této zásady může dojít k poškození čerpadel.


Další důležitou podmínkou v sacím režimu je co nejmenší hydraulický odpor sacího potrubí. To znamená se především vyhnout vertikálním shybkám, ostrým kolenům a rychlost proudění v sací trubce byla v ideálním případě menší než 1,5 m/s.


V případě, že je nutné do sacího potrubí k čerpadlu vložit redukci světlosti potrubí na menší hrdlo čerpadla, nedoporučuje se použít symetrickou redukci, protože v její horní části může docházet k zavzdušnění. Vhodnější je nesymetrický přechod.


Samonasávací čerpadla WILO jsou definována tak, že po svém zavodnění, tedy zalití hydrauliky čerpadla tekutinou, dokážou odvést vzduch ze sacího potrubí. Tato čerpadla nesnesou na svém vstupu větší tlak než zpravidla 1 bar, a proto nesmí být napojena například na běžný vodovod.

Pro chod čerpadel s normálním sáním je nutné zavodnit nejen hydrauliku čerpadla, ale i celé sací potrubí. To se na vstupu opatřuje sacím košem se zpětnou klapkou, aby při zavodňování tekutina porubím nevytekla.

Výpočet sací výšky čerpadla je dán fyzikálním limitem max. 10 metrů, od něhož se odčítají výrobcem dané ztráty čerpadla, ztráty potrubí, tenze páry podle teploty tekutiny, bezpečnostní koeficient a zohledňují se provozní poměry. Reálně tak může být maximální sací výška okolo 8 a méně metrů. Podmínku zamezení kavitace tekutiny zohledňuje veličina NPSH, kterou je nutné určit podle provozu.

Přednášející popisuje správnou instalaci sací automatické stanice, zdůvodňuje doporučené řešení, ukazuje, co obsahuje běžná dodávka čerpací stanice. Pro jednoduché zavodňování ke zprovoznění čerpadla je každé z nich opatřeno zalévací soupravou.

Je-li zapotřebí řešit větší sací výšku, pak je možným řešením výšku rozdělit na spodní část s ponorným čerpadlem pracujícím do mezi nádrže a k ní teprve instalovat sací ATS. Jiným řešením je přechod na pouze ponorná čerpadla.

Více informací včetně pomoci s návrhem čerpadel a stanic, řešení poruch aj. lze získat i prostřednictvím webu www.wilo.cz.

Registrujte se a získejte předběžný přístup k novinkám v sortimentu, akcím pro zákazníky, webinářům.


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.