logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reálná úspora po modernizaci čerpadel (III) – nové obzory

Ke konci roku 2019 skončila výroba dnes již „plnoletých“ čerpadel řady Wilo Stratos. Tato konstrukční řada je plně nahrazena „Smart“ čerpadly Wilo Stratos MAXO (-Z, -D).

Čerpadla Stratos MAXO mají mimo již tak vynikajících vlastností čerpadel Stratos navíc mnoho dalších integrovaných inteligentních řídících funkcí. Mají velký grafický displej zobrazující všechny potřebné informace, komunikují mj. česky (i slovensky), mají dva digitální a dva analogové vstupy, které lze konfigurovat. To spolu s možnostmi komunikace přes BT, internet nebo sběrnice činí z čerpadel Stratos MAXO první „Smart“ čerpadla na světě.

Z integrovaných řídících funkcí se při náhradě starých čerpadel uplatní nejvíce funkce Dynamic Adapt + (dále DA+). Toto tovární nastavení lze kombinovat s funkcí nočního útlumu. Režim DA+ lze s výhodou použít pro diagnostiku soustavy. Po nastavení do tohoto režimu se čerpadlo prvních cca. 24 hodin „učí“ jak se otopná soustava chová. Po této době je již v zásadě nastavené dle potřeb soustavy. Nicméně soustavu nadále analyzuje a postupně své nastavení zpřesňuje. V praxi pak dokáže přizpůsobit své chování i teplotě otopné vody řízené ekvitermně. Při vyšších teplotách udržuje větší dT, při nízkých teplotách otopné vody pak menší dT. Tím je zajištěna dostatečná střední teplota na otopných tělesech a tedy i jejich správný výkon.

Protože na displeji lze odečítat aktuální průtok, dopravní výšku, příkon, spotřebovanou energii i přenesené množství tepla a chladu (po instalaci druhého čidla teploty) má uživatel rychle a pohodlně přehled o chování soustavy. Samozřejmě lze k tomuto využít i aplikaci Wilo Assistant pro mobilní telefony a tablety. Pomocí aplikace pak lze nejen čerpadlo pohodlně nastavovat a odečítat z něj hodnoty, ale také sestavit report o nastavení čerpadla a generovat sestavy mj. s grafickým výstupem. Pro snadnější nastavování lze do čerpadla nahrát nastavení z telefonu. Velmi užitečnou možností je uzamknout ovládání čerpadla a to jak přes BT, tak fyzicky digitálním vstupem nebo dálkově po sběrnici.

Čerpadla Stratos Maxo jsou vybavena sběrnicí WILO Net, díky které můžete nejen vytvořit snadno „zdvojené“ čerpadlo, využít funkce Multoflow Adaptation (spolupráce až 10 čerpadel), ale lze po doplnění Wilo Gateway připojit čerpadla k internetu a následně je nastavovat a sledovat na dálku. Samozřejmostí je možnost stáhnout si naměřená data pro podrobnější analýzu.

Další významnou pomocí při hydraulickém vyvažování soustav je funkce řízení na konstantní průtok, která umožní v průběhu vyvažování mít na vstupu dostatečně přesně definovaný stav, tedy konstantní průtok.

Pozn. Oproti automatickým funkcím jiných čerpadel, které se učí výrazně déle a ve své podstatě dělají totéž, co topenář při nastavování čerpadla (přidává a ubírá na výkonu, až dosáhne projektovaného dT), je tak eliminováno riziko, že bude soustava sice vyvážena, ale např. na nadprůtok, který čerpadlo generovalo v době, kdy se „učilo“. V praxi to pak může vést k podzásobení soustavy ve chvíli, kdy si po několika dnech čerpadlo najde nový provozní bod, který se výrazně liší od provozního bodu, ve kterém čerpadlo pracovalo při vyvažování soustavy. Takovéto automatické funkce se navíc „učí“ několik dnů. Funkce Dynamic Adapt + je vhodná jak pro soustavy vytápění, tak chlazení. Díky robustnímu algoritmu se vypořádá i s vypínáním čerpadla od napájení v rámci nočního útlumu a zvládne i původně samotížné soustavy. Bez nadsázky lze tvrdit, že pro většinu běžných aplikací stačí tovární nastavení DA+ a aktivace nočního útlumu.

Z dalších funkcí čerpadel Stratos MAXO lze zmínit možnost nastavit přímo vypočtené Q a H (v rámci řízení dP = V), možnost komunikace až 10 čerpadel, funkce No-Flow Stop (při průtoku pod nastavenou hodnotu Q se čerpadlo na 5 min. vypne a poté znovu testuje stav), řízení od teplot atd. V případě čerpadel na cirkulaci TV lze využít integrované čidlo teploty pro řízení cirkulace na konstantní teplotu a současně i nastavit minimální hygienický průtok, aby se zabránilo stagnačním stavům v cirkulaci. Po doplnění externího čidla teploty umístěného u bojleru je pak podporována i termická desinfekce. V neposlední řadě lze čerpadlo po doplnění dalšího čidla teploty použít pro orientační měření tepla a chladu. Další výhodou je velká, přehledná a snadno dostupná svorkovnice. Tím samozřejmě výčet schopností Stratosu MAXO nekončí.

Kombinace integrovaných možností řízení čerpadel Stratos MAXO, přehledným ovládáním a grafickým displejem spolu s vysokou hydraulickou účinností, vysoce úsporným EC motorem ve spojení s aplikací Wilo Assistant dělá z těchto čerpadel šampiona ve své třídě, první „Smart“ čerpadlo na světě.


Ukázka monitorinku čerpadel přes Wilo Assistant

Ukázka monitorinku čerpadel přes Wilo Assistant

Po připojení čerpadel sběrnicí k Wilo Gateway a dále k internetu lze v aplikaci Wilo Assistant připojit čerpadla např. v jedné kotelně k virtuální gateway. Zde pak snadno najdete a můžete spravovat všechna „Smart“ čerpadla v daném místě. Funkce Smart Connect vám umožňuje nejen číst a stahovat z čerpadla potřebné informace, ale také čerpadlo nastavovat. Mimo to umožňuje dalším osobám např. pouze informace číst. Dále je možné nechat si aplikací automaticky posílat poruchové hlášky.

Samozřejmostí je zabezpečená šifrovaná komunikace.

Zobrazení Gateway v mapě
Zobrazení Gateway v mapě
Zobrazení čerpadel připojených v Gateway
Zobrazení čerpadel připojených v Gateway
Stručný přehled stavu čerpadla
Stručný přehled stavu čerpadla
Diagramy – celek
Diagramy – celek
Diagramy – detail
Diagramy – detail

V praxi – ekonomika především:

Na grafu níže jsou naměřené hodnoty příkonu, průtoku, dopravní výšky a teplot v porovnání s původním neřízeným čerpadlem.


Např. za měsíc duben byla spotřeba nového cirkulačního čerpadla 23,78 kWh, původní čerpadlo by mělo spotřebu : 30*24*0,130=93,6 kWh. Reálná úspora je tedy cca 70 kWh za měsíc. Důvodem relativně malé úspory je fakt, že minimální hygienický průtok čerpadla Stratos Maxo-Z 25/0,5-8 v režimu cirkulace TV je 0,9 m3/h. V praxi tento nadprůtok způsobuje malé dT v cirkulaci ( v průměru jen 2,5 °C ) a tedy větší příkon čerpadla. V průběhu května bylo proto cirkulační čerpadlo nahrazeno slabším Stratos Pico-Z 25/1-6, které má po seřízení příkon jen kolem 16 W. Za rok tedy proti původnímu neřízenému čerpadlu ušetří cca. 1000 kWh elektrické energie. Demontovaný Stratos Maxo-Z je nasazen na jiné aplikaci.


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.