logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Odeslání analýzy spalin e-mailem bez přepisování dat a zrychlení servisu tepelných čerpadel

Novinky roku 2021 od značky testo ulehčují provedení analýzy spalin a servisu klimatizací a tepelných čerpadel. Součástí je rychlé a pohodlné zpracování protokolu i možnost připojení fotky z místa analýzy. Okamžité elektronické odeslání protokolu, který si před uhrazením služby může zákazník na svém komunikačním zařízení prohlédnout a potvrdit jeho přijetí, se stalo standardem.

Reklama

Martin Dragoun ze společnosti testo na kameru představuje nový analyzátor spalin testo 300 a další novinky

Zpracování a odeslání protokolu z analýzy spalin během sekund

Značka testo stojí za všemi inovacemi analyzátorů spalin v posledních 30 letech, a i proto je lídrem trhu, vysvětluje Martin Dragoun, produktový manažer analyzátorů spalin, který je v Testu dělá již 17 let.. Nejnovější inovace obsažené v analyzátoru testo 300 zásadně usnadnily vypracování protokolu z analýzy spalin a jeho přenos z analyzátoru přes integrovaný wifi adaptér kamkoliv. Například k archivaci do cloudu, jako elektronické přílohy k faktuře nebo platebnímu dokladu, ale i jako dokumentace skutečného provedení analýzy s personifikací například selfie fotkou z místa měření kamerou integrovanou do analyzátoru. Není nutné mít s sebou termotiskárnu, není nutné k vypracování protokolu kombinovat činnost analyzátoru s aplikací ve smartphone, tabletu atp. Jak jednoduché je vypracování a odeslání protokolu je vidět v připojeném videu.

Když se k inovativnímu řešení zpracování protokolu analyzátorem spalin testo 300 přičtou další inovace, například možnost výměny elektrochemických senzorů uživatelem, zobrazení účinnosti spalování kondenzační techniky přes 100 % (vzhledem k výhřevnosti plynu), longlife senzory s dlouhou životností i zárukou, je zřejmé, že tento analyzátor je skutečnou špičkou na trhu. Zdánlivě drobným doplňkem těla analyzátoru je integrace mnohem silnějších magnetů, které jej spolehlivě udrží i na nerovném magnetickém podkladu, aby si servisní či revizní technik uvolnil obě ruce pro nastavování provozu analyzovaného plynového kotle atp.

Analyzátor testo 300 chrání i osobu s ním pracující. Nevhodnou manipulací s kotlem by mohlo dojít k nebezpečnému úniku jedovatého oxidu uhelnatého CO nebo k úniku výbušného zemního plynu. Analyzátor monitoruje jejich koncentraci v okolí měření a signalizuje překročení nastavených bezpečnostních limitů.

Je nutná kalibrace analyzátorů spalin?

Přes všechny inovace, výměnu senzorů uživatelem a jejich dlouhou životnost je občasná kalibrace analyzátoru nutná. Podle Martina Dragouna by se měla provést přibližně jednou za dva roky a také tehdy, pokud byl analyzátor vystaven nevhodně hrubé manipulaci atp. Nejjednodušším způsobem je si kalibraci nechat provést v certifikované kalibrační laboratoři testo v Praze, která souběžně ve spolupráci se servisem může odhalit i případnou příčinu poruchy a navrhnout její odstranění.

Servis tepelných čerpadel lze zrychlit

Oblast analýzy spalin není v sektoru vytápění a chlazení jedinou, pro kterou má testo řešení. Nově je každým rokem instalováno okolo 20 tisíc tepelných čerpadel a tento počet každoročně dále roste. Se zvyšujícím se počtem provozovaných tepelných čerpadel, ale i klimatizací, chladicích zařízení atp. stoupá poptávaný objem servisních prací, doplňování či výměn chladiva a u větších zařízení i kontrol úniků chladiva. Čím rychleji a komfortněji lze potřebné úkony provést, tím více zakázek může odborná firma získat. Tuto úlohu pomáhá řešit novinka roku 2021, digitální testovací a servisní přístroje testo řady 550.

Tyto přístroje komunikačně přes Bluetooth propojuje aplikace testo Smart App. Integrovaný program vede technika krok po kroku procesem měření, zrychluje zpracování výsledků měření, s integrovanými funkcemi je možné ihned vytvořit digitální protokol o měřeni obsahující případně i dokumentační fotografii a protokol ihned odeslat e-mailem ve formátu PDF nebo CSV. K dispozici jsou i další funkce, například archivace dat podle zákazníků aj.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.