logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

ČSN ISO 16075 – čištěné odpadní vody pro projekty závlah. Nově platnost části 5 normy

Část 5: Dezinfekce čištěných odpadních vod a ekvivalentní úpravy má účinnost od 1. 8. 2022. Významné je, že v normách jsou shrnuty zkušenosti zemí, které zavlažují odpadními vodami i více než 30 roků a tak jsou v obraze, co se týká reálných rizik.

Reklama

ČSN ISO 16075-5
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah – Část 5: Dezinfekce čištěných odpadních vod a ekvivalentní úpravy

Tento dokument poskytuje návod pro používání různých dostupných metod dezinfekce čištěných odpadních vod (TWW) pro účinnou inaktivaci nebo odstranění patogenů z TWW, které jsou určeny pro závlahu.

Tento dokument se zabývá:

  • chemickými a fyzikálními (mechanickými) technologiemi, zásadami provozování a stanovením účinných dávek, které mají být aplikovány, možnými rušivými vlivy a technickými pokyny pro navrhování a monitoring;
  • porovnáním výhod a nevýhod různých metod dezinfekce, které jsou vhodné pro TWW;
  • možnými dopady metod dezinfekce na životní prostředí a způsoby jejich minimalizace;
  • dezinfekcí na různých místech systému pro využití TWW, včetně čistírny odpadních vod, rozvodných sítí a místa využití.

Schválena: 10. 6. 2022
Vydána: 1. 7. 2022
Účinnost od: 1. 8. 2022

Komentář

Norma je další z řady norem zabývajících se využitím čištěných odpadních vod, v tomto případě pro projekty závlah. Norma je českou verzí mezinárodních ISO norem. Naštěstí do těchto norem může ČR zasahovat jen omezeně a naneštěstí normy nejsou bez další potřebné legislativy závazné a neumožňují to, aby když je něco technicky správné, aby to bylo i realizovatelné. Ani sebelépe podle normy zpracovaný projekt totiž nezaručuje jeho realizaci, protože naše legislativa a její výklad je zatím nastavena proti recyklaci – použití i sebe lépe vyčištěné odpadní vody na závlahu je stále (nelogicky) vykládáno jako vypouštění do vod podzemních, při tom rizika z aplikace produktů živočišné výroby, hnojiv, prostředků ochrany rostlin jsou násobně vyšší,“ říká Ing. Karel Plotěný z ASIO NEW, spol. s r.o.
V řadě zahraničních předpisů je podle Ing. Plotěného logičtější pohled – zavlažuji, abych dodal potřebnou vláhu rostlinám a vypouštím do vod podzemních v případě, kdy se jí chci zbavit (no a na to potřebuji povolení).

Doufejme, že Evropský zákon, který použití recyklované vody z komunálních ČOV řeší, a který má vstoupit v platnost v květnu 2023 se nakonec do české legislativy prosadí a naše legislativa umožní vytvořením prováděcích předpisů jeho využití, a že tak nezůstaneme jedinou zemí v Evropě, která oficiálně nebude použitou vodu na závlahy používat. Myslím, že na Jižní Moravě (ale nejen) je již řada lokalit, kdy nedostatek vody ovlivňuje zemědělskou výrobu,“ říká Ing. Plotěný a pokračuje:
Výše uvedená norma a celá řada norem zabývajících se tématem recyklace by pak mohla pomoct při tvorbě v praxi použitelné legislativy, a teprve pak budeme moci ocenit význam toho, že se nadnárodní normy překládají a zavádějí do systému. Významné je, že v normách jsou shrnuty zkušenosti zemí, které zavlažují odpadními vodami i více než 30 roků a tak jsou v obraze co se týká reálných rizik. V každém případě je překlad takové normy dalším z krůčků, kterými podporujeme udržitelnost, a i kdyby takové normy jako jsou ISO normy nebyly až tak detailní, jako jsme byli zvyklí u ČSN, tak posouvají povědomí, mají edukativní význam a ukazují jak se chovat udržitelně po praktické stránce, a to je to na nich nejcennější.“

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.