logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Pražské vodovody a kanalizace hledají potenciální černé odběry

Černé odběry vody a produkce odpadních vod, ilustrační obrázek, zdroj PVK, a.s.
Černé odběry vody a produkce odpadních vod, ilustrační obrázek, zdroj PVK, a.s.

Z celkových 273 případů nelegálních produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 81 %. U černých odběrů vody firma prošetřila 228 případů a prokázala 76 %.

Reklama

Pražské vodovody a kanalizace v loňském roce zákazníkům za nelegální odběry pitné vody a černou produkci odpadních vod nafakturovaly částku přesahující 3,2 miliónu korun. V sumě jsou zahrnuté i náklady na přešetření, způsobené škody a sankce. V roce 2016 to byly dva milióny korun.
„Celkem jsme za uplynulý rok prošetřili 501 případů černých odběrů vody a produkce odpadních vod,“ sdělil tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Odvádění odpadních resp. srážkových vod, studny, nenahlášené přípojky

Z celkových 273 případů nelegálních produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 81 %.
„V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku či přímé napojení do revizní šachty,“ řekl Mrázek. U černých odběrů vody firma prošetřila 228 případů a prokázala jich 76 %. Nejčastěji se vyskytovala neoprávněná manipulace s vodoměrem (71 %) a neměřená odbočka před vodoměrem (14 %).

PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontroluje objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťuje PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací a užívání nemovitosti trvá delší dobu, doba trvání podle zákona o vodovodech a kanalizací se vypočítává. U fyzických (nepodnikajících) osob jsou to tři roky zpětně od data zjištění neoprávněného vypouštění. U fyzických (podnikajících) a právnických osob čtyři roky zpětně.

PVK provozují vodovodní síť v délce 3 539 kilometrů, délka vodovodních přípojek činí 863 kilometrů. Kanalizační síť měří 3 697 kilometrů a délka kanalizačních přípojek dosahuje 996 kilometrů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.