logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

6. Evropské ETICS Fórum v Praze - pozvánka

Zateplování domu, ilustrační obrázek, foto zdroj Cech pro zateplování budov ČR (CZB)
Zateplování domu, ilustrační obrázek, foto zdroj Cech pro zateplování budov ČR (CZB)

Dne 19.5.2022, se v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida uskuteční 6. EVROPSKÉ ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE).

Reklama

6. Evropské ETICS Fórum v Praze

čtvrtek 19. května 2022 v Praze (08:30 – 16:30), OREA hotel Pyramida

Tato vrcholná akce EAE je pořádána obvykle jednou za dva roky ve vybraných městech Evropy. Tato významná mezinárodní konference se bude konat v Praze a jejím spolupořadatelem je profesní sdružení Cech pro zateplování budov ČR, z.s. (CZB), jako člen EAE.

 • Přednášky vrcholných evropských odborníků, budou zaměřeny především na oblast energetické účinnosti ETICS v duchu motta konference: „Vlna renovací: ETICS pro energetickou účinnost!“
 • Jednacím jazykem konference bude angličtina. Simultánní překlad do češtiny bude zajištěn. Jednodenní konference bude pořádána živě.
 • Více o konferenci 6. Evropské ETICS Fórum


Vlna renovací: s ETICS za lepší energetickou efektivitu!

V rámci zahájení konference vystoupí Jacek W. Kulig, prezident EAE, Polsko a Pavel Svoboda, předseda představenstva Cech pro zateplování budov ČR (CZB).

Z přednášek například
 • The important role of energy-efficient refurbishment in the Czech Republic / Významná role energeticky efektivních renovací v České republice, Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP ČR
 • Insights of European ETICS market / Nahlédnutí do evropského trhu s ETICS, Ralf Pasker, výkonný ředitel EAE
 • The Renovation Wave – let it roll! / Vlna renovací – ať se valí!, Adrian Joyce, generální sekretář EuroACE a ředitel kampaně Renovate Europe, Irsko
 • System loyalty – key to quality, performance & customer satisfaction / Systémová loyalita – klíč ke kvalitě, výkonnosti a spokojenosti zákazníka, Federico Tedeschi, Cortexa, Itálie, Předseda technického výboru EAE
 • How can ETICS contribute to a circular economy? / Jak může ETICS přispět k cirkulární ekonomice?, Ralf Pasker, výkonný ředitel EAE, Německo
 • ETICS & architecture – why choosing ETICS? / ETICS a architektura – proč zvolit ETICS?, Diego Marcucci, Cortexa, předseda marketikového výboru EAE, Itálie
 • ETICS benefits – more than you imagine / Přínosy ETICS – více, než si umíte přestavit, Alessandro Siragusa, Cortexa, Italy
V programu budou také speciální 2 bloky

Training & education – opportunities for the construction sector / Výcvik a vzdělávání – příležitost pro sektor stavebnictví Příklady přístupů z různých evropských zemí

 • Rakousko: Training & certification of ETICS installers (Výcvik a certifikace realizátorů ETICS), Dr. Clemens Hecht, Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme
 • Slovensko: Holistic quality approach – licensed installers to confirm with buildings codes & funding criteria (Holistický kvalitativní přístup – licencování shody realizátorů se stavebními předpisy a kritérii podpory), Prof. Zuzana Sternová, Obcianske Zdruzenie – Zdruzenie Pre Zateplovanie Budov

Future European product standard for ETICS – presentation and outlook / Budoucnost evropské standardizace výrobků pro ETICS – představení a výhled

 • Status & outlook (stav a výhled) – Dr. Thomas Lohmann, Convenor CEN/TC88/WG18, Germany
 • AVCP system: implications & possible solutions (systém AVCP (Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností): důsledky a možná řešení), AVCP – Stefan Sieber, Forschungsinstitut für Wärmeschutz München, Germany

Registrace začala!

Pozvánka a další informace / Fabric first: Europe’s first fuel

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.