logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Kotvení železobetonových sendvičových stěn bez tepelných mostů

Schöck Isolink®
Schöck Isolink®

Na příkladu dvou staveb je ukázána možnost kotvení sendvičových stěn pomocí kotev ze sklolaminátu tak, aby nedocházelo k tepelným mostům.

V areálu ostravského výstaviště Černá louka vzniká nový univerzitní kampus vyznačující se použitím nejmodernějších technologií ať už z hlediska procesu výstavby, tak z hlediska vybavení a samotného užívání stavby. Mimo jiné zde byly realizovány sendvičové monolitické obvodové stěny z pohledového betonu jak na fasádě, tak i v interiéru.

Železobetonové vrstvy stěn jsou spřaženy sklolaminátovými tyčemi Schöck Isolink®, které jakožto nekovový materiál takřka nevedou teplo a nezpůsobují bodové tepelné mosty, čímž přispívají k minimalizaci tepelných ztrát fasádou. Tyto kotvy jsou de facto inovovaná sklolaminátová výztuž Schöck Combar®, kterou německý výrobce, firma Schöck Bauteile GmbH, vyvinul zhruba již před dvaceti lety. Materiál má vynikající vlastnosti jak z hlediska statiky, tak z pohledu stavební fyziky, jeho součinitel tepelné vodivosti je λ = 0,7 W/mK.

Fasáda nové budovy fakulty umění OU, Černá louka Ostrava
Fasáda nové budovy fakulty umění OU, Černá louka Ostrava
Moniérka zaklopená jednostranným bedněním
Moniérka zaklopená jednostranným bedněním
Finální stav pohledové betonové fasády
Finální stav pohledové betonové fasády

Tento systém je primárně určen pro zabudování do prefabrikátů, nicméně se bez problémů používá i při „dodatečném“ zateplení. V prefa výrobnách se kotvy zastrkávají během výroby přes právě položenou tepelnou izolaci ještě do čerstvého betonu fasádní moniérky a následně se vybetonuje nosná část prefabrikátu. Naopak při realizaci na stavbách se kotvy vlepují do stávajícího zdiva nebo monolitických stěn a po provedení tepelněizolační vrstvy se dobetonuje fasádní vrstva.

Návrh systému se provádí softwarem firmy Schöck, který nabízí modelování stěn s možnými otvory, výřezy i přesahy fasádní části. Principem zavěšení moniérky je rastr horizontálních kotev s doplněním diagonálními kotvami, které alternují přenesení smykové síly mezi vrstvami sendviče. Na základě stejného principu se pak vrtají otvory pro vlepování, pro které je možno použít standardní chemické systémy/kotvy.

V případě budovy Fakulty umění Ostravské univerzity byly realizovány obvodové stěny složené z nosné železobetonové monolitické vrstvy, tepelněizolační vrstvy tloušťky 200 mm ze styroduru a monolitické moniérky tloušťky 150 mm.

Vlepený Schöck Isolink® do vyvrtaného otvoru
Vlepený Schöck Isolink® do vyvrtaného otvoru
Fasádní skladba bez tepelných mostů
Fasádní skladba bez tepelných mostů

Na montáži kotev Schöck Isolink® spolupracovala firma Schöck - Wittek s.r.o. se společností Hilti ČR spol. s r.o., která navrhla řešení pro vrtání otvorů. Využit byl dutý příklepový vrták, který zajistil odsání vrtaného materiálu a zároveň vyčištění otvoru pro aplikaci chemické hmoty a pro osazení kotvy. Jednalo se o typ TE-YD 16/59 (SDS max), jenž byl pro vyčištění otvoru připojen ke kompaktnímu vysavači VC 40L-X. Toto řešení zajistilo výrazné zvýšení efektivity vrtání otvorů, neboť otvory se díky připojenému vysavači nemusely dodatečně čistit. Pro realizaci fasády byly použity bezmála čtyři tisíce horizontálních kotev C-EH-D12-L480 a více než dva tisíce diagonálních tyčí C-ED-D12-L680.

Podobný princip se uplatnil i při stavbě Centra energetických a enviromentálních technologií – explorer (CEETe) téhož areálu, kde se realizovaly sendvičové věnce, u kterých se tepelná izolace tloušťky 80 mm vkládala do bednění a vrtání se provádělo přes izolaci, přičemž moniérka měla tloušťku 70 mm. V oblasti vyčnívajících konců kotev před tepelnou izolací se provedla armatura a fasáda se zabednila a probetonovala.

Závěr

Systém Schöck Isolink® přináší prefa výrobnám markantní snížení pracnosti a stavbám větší svobodu v navrhování a postupu výstavby.


Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.