logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

NRG flex, s.r.o.

www.nrgflex.cz
logo NRG flex, s.r.o.
2.11.2022
NRG flex, s.r.o.

V roce 2008 zničil požár v Průmyslovém paláci v Praze levé křídlo secesní budovy. V současné době probíhají renovační práce na zachovalé části Průmyslového paláce

14.10.2022
NRG flex, s.r.o.

Cílem rekonstrukce těchto téměř 20 let nevyužívaných objektů je obnova areálu a zchátralých budov základní školy tak, aby mohly být využívány pro zajištění výuky žáků prvního a druhého stupně.

Obr. 1 Výměníková stanice PEWO V-max 25 se třemi sekundárními okruhy
28.7.2022
NRG flex, s.r.o., Ing. Ervín Konín

NRG flex je nejen dodavatelem předizolovaných trubek pro rozvody centralizovaného zásobování teplem, ale nabízí také řešení pro připojení budov k primární síti. Odběratelé tepla jsou připojeni k systému dálkového vytápění prostřednictvím výměníkových stanic PEWO.

21.7.2022
NRG flex, s.r.o.

Společnost NRG flex, osvědčený partner v oblasti předizolovaných trubek a účinných výměníkových stanic, rozšiřuje svůj sortiment. Pokrýváme celý životní cyklus projektové přípravy a realizace teplovodu a vytvořili jsme tým, který vám zajistí vše potřebné – od přípravy úvodní studie, přes projekční práce, průzkum, přípravu výběrového řízení až po realizaci na klíč.

28.2.2022
NRG flex, s.r.o.

Nízké tepelné ztráty, vysoká rychlost pokládky díky lisovacím tvarovkám, užší výkopy nebo pružnost trubek umožňující snáze se vyhnout překážkám či nasouvání potrubí – to jsou nesporné přednosti plastových předizolovaných trubek NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro s inovativní aramidovou výztuží. Jak se osvědčily během prvních třech let od svého uvedení na trh?

14.12.2021
redakce

O výsledné ceně tepla nerozhoduje jen zdroj. Rozvody tepla, chladu a teplé vody mohou být příčinou velkých ztrát zvyšujících spotřebu energií a tedy náklady. Ztráty lze minimalizovat použitím plastových předizolovaných potrubí a vhodně kombinovat s ocelovými předizolovanými potrubími. Vhodným návrhem plastových předizolovaných potrubí případně kombinací s ocelí umí NRG flex uspořit až 30 % tepelných ztrát oproti původnímu návrhu.

6.12.2021
NRG flex, s.r.o.

V rámci letošních realizací jsme opět byli nuceni řešit řadu technických otázek. Jako technici jsme se jimi rádi zabývali a věříme, že jsme pro tyto projekty našli optimální řešení.

25.11.2021
NRG flex, s.r.o.

Začíná topná sezona a plánované spuštění otopných soustav při kontrole ukáže jejich aktuální stav. V některých případech bude nutné provést první nezbytné rekonstrukce.

11.11.2021
NRG flex, s.r.o., Ing. Eva Švarcová

Rekonstrukce rozvodů centralizovaného zásobování teplem, kvůli níž jsme pro investora zpracovali různé varianty optimalizace, se nachází v zastavěném území města Hořovice ve Středočeském kraji. Na tyto rozvody tepla jsou napojeny obytné budovy a objekty občanské vybavenosti. Rozvody tepla budou vedeny ve svazích s různou výškou v betonových kanálech a ve volném terénu.

14.10.2021
NRG flex, s.r.o.

Měli jste v plánu výměnu rozvodů vytápění a obáváte se spolehlivosti v zimě? Neváhejte a zkuste rozvody zrealizovat ještě letos, nějaký čas stále zbývá a s expresním servisem od NRG flex to zvládnete.

25.5.2021
NRG flex, s.r.o., Mgr. Witold Niesiołowski, poradce správní rady RADPOL S.A. a Ing. Eva Švarcová

Bratislavská čtvrť Ružinov se postupně rozrůstá o novou moderní část. Nové budovy, realizované v rámci projektu Nový Ružinov, budou napojeny na centrální zdroj tepla. Pro připojení na bratislavský rozvod tepla byly navrženy předizolované ocelové trubky NRG RADPOL s difuzní bariérou a signalizačním systémem.

9.4.2021
redakce

O výhodách hybridního řešení rozvodů tepla v rozhovoru pro studio TZB-info hovoří Mgr. Pavel Hejtmánek, obchodně technický zástupce společnosti NRG flex.

29.9.2020
NRG flex, s.r.o., Ing. Eva Švarcová

Řešeným projektem pro rekonstrukci rozvodných tepelných sítí pro okruhy kotelen byla výměna starých potrubních rozvodů v zastavěném území – v intravilánu města na východě Slovenska. Jednalo se o rozvody otopné vody a teplé vody, které byly umístěny v kanálovém systému rozvodu potrubí.

21.8.2020
NRG flex, s.r.o.

Výběr vhodného potrubí pro rozvodné sítě může být při široké nabídce na trhu náročný. My jsme se však rozhodli, že porovnání potrubí na trhu provedeme za Vás. V tomto článku uvádíme, jaké jsou na trhu aktuální možnosti předizolovaných potrubí spolu s jejich hlavními charakteristikami.

10.8.2020
NRG flex, s.r.o.

Jednou z nejdůležitějších úloh majitelů a provozovatelů tepelných rozvodů centralizovaného zásobování teplem (CZT) je jejich pravidelné a permanentní udržování v provozuschopném stavu, a provozování s maximální úsporností. Vzhledem k jejich stáří a technickému stavu (rozvody vybudované v 70. a 80. letech minulého století), často není jiná možnost jak situaci řešit než celkovou výměnou potrubního rozvodu, a v některých případech je původní čtyřtrubkový systém nahrazen dvoutrubkovým systémem.

31.7.2020
NRG flex, s.r.o., Ing. Robert Štefanec

Mnoho investorů, projektantů a realizátorů stojí před otázkou, jak co nejefektivněji provést výměnu dosloužilých rozvodů tepla. Dnes existují i dotační možnosti, které toto rozhodnutí ještě urychlují.

14.4.2020
redakce TZB-info

Předizolované plastové potrubí pro rozvod tepla a teplé vody má zejména nízkou tepelnou ztrátu. Neméně významné jsou však i úspory vyplývající z ohebnosti potrubí, snížení počtu spojů, nižšího objemu zemních prací aj., jak je uvedeno v rozhovoru.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.