logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Obnovitelné zdroje energií - bioplynové stanice

Věříme, že jsme i v letošním roce přispěli ke snížení tepelných ztrát, zvýšení účinnosti přenosu tepla. Úspora tepla = úspora CO2

Od roku 2013 se v České a Slovenské republice realizuje stále méně projektů zaměřených na využíti bioplynových stanic. Nicméně, tepelné sítě ve stávajících lokalitách se stále rozšiřují, čímž se zvyšuje celkové využití energie. Příkladem jsou projekty realizované v tomto roce.

Na bioplynové stanici Kolta se realizuje připojení sušárny a dojírny. Toto napojení na „odpadní teplo“ ušetří značné množství CO2 a - co je důležité - tepelná energie, která již vznikla spalováním bioplynu, bude smysluplně využita při výrobě elektřiny.

Kromě tohoto projektu bylo realizováno rozšíření BPS Želatovice, kde v rámci stavebních prací na staveništi dochází ke změně trasy potrubí a napojení na nové objekty.

V současné době probíhá realizace projektu BPS Okříšky, kde bude realizována rekuperace tepla a bioplynová stanice bude zásobovat i obecní úřad a objekt pečovatelské služby. Do budoucna se plánuje také připojení sušičky.

Další nové bioplynové stanice se začaly stavět v Polsku, kde se nám podařilo realizovat první projekty zaměřené na propojení v rámci výstavby technologie. Zde se jedná především o spojení mezi kogenerační jednotkou a fermentorem.

Více informací


NRG flex, s.r.o.
logo NRG flex, s.r.o.

NRG flex s.r.o. patří mezi největší prodejce předizolovaných potrubních systémů v České republice a na Slovensku. Od roku 2010 přináší společnost NRG flex na trh inovativní řešení v rámci přenosu tepla - ne nadarmo se řídí heslem „Energie proudí přes ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.