logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Hybridní řešení v praxi - Modernizace rozvodů tepla CZT Horné Rakovce

U projektů s dimenzemi nad DN100/125 se v našem případě jedná o kombinaci flexibilních plastových předizolovaných potrubí a ocelových 12 m potrubí.

Rozvodná tepelná síť je situována na území města Turčianske Teplice – místní část Horné Rakovce. Od zdroje tepla – kotelny, umístěného v samostatném objektu vede trasa ocelového potrubí ve dvou větvích dimenze DN300 a DN100 k zásobovaným objektům a jednotlivým odběratelům tepla. Původní potrubí bylo vedeno v kanálovém uložení. Modernizací rozvodů tepla zabezpečíme požadované provozní stavy, zamezíme únikům tepla do okolí a tím dokážeme uspořit nemalé investice. Zajistí se tím optimální požadavky pro provozovatele, a také pro koncového uživatele.

Provozní podmínky:

  • maximální přenášený výkon ÚT 4560 kW;
  • jmenovitý teplotní spád okruhu 80/60 °C zima, 60/40 °C léto.

Investor si zvolil výhodný systém hybridního řešení, kde mohl využít výhody obou systémů předizolovaných potrubí. Předizolované ocelové potrubí bylo nainstalováno do nových výkopů pro dimenze od DN100 po DN300. Alarm systém a kompenzátory zajišťují bezproblémový chod a kontrolu ocelového rozvodu. Ocelový systém NRG PREMIO antidifuzní bariéra je první komplexní systém s antidifuzní bariérou EVOH v 3vrstvém provedení. Jedná se o kompletní systém, kde je v provedení s antidifuzní bariérou nejen samotné potrubí, ale i kompletní příslušenství – kolena, T-kusy a dodatečná izolace.

Pouze takto je zajištěna ochrana PUR pěny před difuzi a tím i dlouhodobě stabilní parametry tepelných ztrát. Pro odbočky z hlavní trasy a jednotlivé domovní přípojky do DN100 je navrženo plastové předizolované potrubí s kyslíkovou bariérou. Pro tento konkrétní projekt bylo navrženo single – jednotrubkové potrubí NRG AustroPUR. Trubka určená pro přenos teplonosné látky a je tvořena propojeným polyetylenem PE-Xa s červenou kyslíkovou bariérou EVOH zaizolovaná do izolace PUR a horní část pláště je tvořena paralelně zvlněným HDPE. Toto řešení minimalizuje tepelné ztráty z flexibilních systémů, a to při největšímožné flexibilitě systémů izolovaných s použitím pěny PUR. Vysoká flexibilita je zajištěna právě kombinací PUR izolace s vrstvou PE pěny a paralelně korugovaného pláště.


NRG flex, s.r.o.
logo NRG flex, s.r.o.

NRG flex s.r.o. patří mezi největší prodejce předizolovaných potrubních systémů v České republice a na Slovensku. Od roku 2010 přináší společnost NRG flex na trh inovativní řešení v rámci přenosu tepla - ne nadarmo se řídí heslem „Energie proudí přes ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.