logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Open House 2021 na Fakultě stavební ČVUT

Ateliér D, Fakulta stavební ČVUT, Open House 2021, foto E. Kopačková, redakce
Ateliér D, Fakulta stavební ČVUT, Open House 2021, foto E. Kopačková, redakce

O víkendu bude otevřen i Ateliér D, průmyslově působící hala – továrna na nápady, ve které jsou zavěšené konzultační místnosti a kde právě vzniká architektonický model mezinárodního soutěžního projektu FIRSTlife. Ateliér D vznikl zastropením původního provozního dvora.

Reklama

Návštěvníci Open House mohou navštívit také Ateliér D Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT Praha

 • Fakulta stavební ČVUT – otevřeno v rámci Open house so, ne 10–18 hod.
 • Zpřístupněné prostory: Ateliér D, Vodohospodářské experimentální centrum, posluchárny

Objekty dnešní Fakulty stavební a Fakulty architektury byly dokončeny na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Budova D je dvoupodlažní, částečně podsklepená a příchozím od Vítězného náměstí je zcela skryta. S podélnou budovou B a vysokou budovou A je spojena komunikačními krčky. Původní provozní dvůr sloužil pro přístup do zkušebních hal, dílen a laboratoří a také pro skladování materiálu, ale z dnešního pohledu bylo prostoru škoda a koncept byl zastaralý. Jakkoliv bylo potřeba alespoň v omezené formě zachovat provozní funkci, katedra architektury se rozhodla k vestavbě velkého multifunkčního učebního prostoru, který by navýšil kapacitu školy, nabídl netradiční prostor pro přednášky, prezentace, diskuse i pro neformální práci.

FESTIVAL/OTEVŘENÉ BUDOVY: Open House Praha 2021
7. ročník festivalu Open House Praha 2021 otevře o víkendu 7. a 8. srpna 80 budov a prostorů a festivalový týden přinese řadu doprovodných akcí. Mottem festivalu je „Architektura pro všechny“, prohlídky budov jsou totiž určené pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi a osob se zrakovým a sluchovým postižením. Vstup do všech otevřených budov je zdarma bez nutnosti předchozí registrace. Seznam zpřístupněných budov

Zastropením celého dvora vznikla velká, otevřená a průmyslově působící hala – továrna na nápady

 • Autor: VYŠEHRAD atelier | Zdeněk Rychtařík, Jiří Smolík
 • Adresa: Thákurova 7, Dejvice, Praha, Česká republika
 • Investor: Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Projekt: 2006, realizace: 2007-08

Atelier D je dvoupodlažní velkoprostorová učebna sloužící pro výuku studentů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a je spravována Katedrou architektury FSv, tj. nejedná se o volně přístupný veřejný prostor jakým je například atrium nebo studovny na chodbách školy.

Otevřený prostor v 1. NP slouží pro libovolné uspořádání šesti až osmi ateliérů, které jsou vzájemně odděleny mobilními nábytkovými stěnami s uzamykatelnými skříňkami, umožňujícími tak celkovou prostorovou variabilitu. Veškerý mobiliář je možné relativně jednoduše přemístit nebo změnit uspořádání tak, že vzniknou jiné prostory nebo jeden veliký, který lze použít pro nejrůznější účely: výstavy, přednášky, konference, státnice, společenské akce. Přilehlé delší stěny jsou řešeny jako výstavní plochy pro studentské práce, zároveň mají i akustickou funkci. Při kratších stranách jsou přidružené prostory – respirium určené k relaxaci a setkávání, na druhé straně technicky vybavená modelovna. V prvním podlaží jsou zavěšeny 4 konzultační boxy pro pedagogy katedry architektury. 1

Charakter prostoru určují čtyři zavěšené učebny, tvořené ocelovými rámy, opláštěné deskami ze speciálního barevného voštinového 22 mm tlustého polykarbonátu; vnitřní podhledy těchto boxů jsou z mléčného dutinkového polykarbonátu, aby propouštěly světlo, pronikající z podélných světlíků ve střešním plášti.

Ateliér D, Fakulta stavební ČVUT, Open House 2021, foto E. Kopačková, redakce

Co právě probíhá v ateliéru D? Práce na mezinárodním soutěžním projektu FIRSTlife

V současné době prostor využívá i studentský tým projektu FIRSTlife, soutěžního projektu Fakulty stavební ČVUT v Praze pro mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22. Cílem projektu FIRSTlife je rozvoj nových ubytovacích kapacit rozšířením stávajících budov kolejí. Tyto budovy byly postaveny většinou na konci 20. století a mnoho z nich potřebuje změnu. Potřebují snížit spotřebu energie nabídnout lepší komfort, souznění se současnými trendy a zejména klást větší důraz na udržitelnost. Navrhované řešení může být zároveň využito obecně pro nástavby ve městech, jako startovací bydlení apod.

Tým studentů řeší dvoupatrovou nástavbu kolejí Větrník v Praze 6. Ubytovací jednotky navrhují, vytvářejí model a prezentační jednotku ve skutečné velikosti postaví na pozemku univerzitního výzkumného centra ČVUT UCEEB v Buštěhradě. Následně jednotku odvezou a nabídnou porotě a veřejnosti v německém Wuppertalu, městě, kde se koná finále soutěže. Uvidíme, jestli svou vizí moderních kolejí zopakují úspěch týmu z roku 2013, který z Kalifornie přivezl několik ocenění.

TZB-info: Jak prostor ateliéru využíváte? Jak dlouho tu již na projektu pracujete a v jakém režimu?
Bc. Eliška Kopačková: Pro práci s takto propracovaným modelem, a ještě v tolika lidech, kteří se na modelování podílí, je obtížné najít vyhovující prostor. Potřebujeme se radit nad modelem a zároveň mít dost prostoru každý pro samotné modelování. Je fajn, že máme do ateliéru přístup i přes prázdniny. Ateliér je velmi prostorný a o prázdninách ještě k tomu liduprázdný. V ateliéru je s námi Ing. Michal Chalupa, člen AS FSv, který má bohaté zkušenosti s detailním modelováním. Patří mu naše velké poděkování, jeho rady nám velmi usnadňují práci. Současně nám máme přístup do laserovny, kde si můžeme prvky do modelu vylaserovat, čímž ušetříme plno času.
Teď pracujeme na modelu prezentační jednotky v měřítku 1:25, která se vydá na výstavu do Wuppertalu 15. srpna. Cestu modelu o rozměru 80×80 cm zajišťuje přepravní společnost a model je umístěn po celou dobu přepravy v ochranné bedně, kterou si také sami vyrábíme. Průběh modelování prezentační jednotky v měřítku 1:25 je dokumentován na našem instagramovém profilu.

TZB-info. Uvidí návštěvníci Open House Váš rozpracovaný model?

Eliška Kopačková: Rádi bychom se s návštěvníky Open House potkali osobně při modelování. Protože to není z časových důvodů možné, umístili jsme model do prosklené kanceláře v ateliéru D, abyste viděli model ve stádiu rozpracování.

FIRSTlife, model soutěžního projektu pro mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22, foto tým FIRSTlife
FIRSTlife, model soutěžního projektu pro mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22, foto tým FIRSTlife
FIRSTlife, model soutěžního projektu pro mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22, foto tým FIRSTlife

FIRSTlife, model soutěžního projektu pro mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22, foto tým FIRSTlife
FIRSTlife, model soutěžního projektu pro mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22, foto tým FIRSTlife
FIRSTlife, model soutěžního projektu pro mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22, foto tým FIRSTlife

FIRSTlife, model soutěžního projektu pro mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22, foto tým FIRSTlife

TZB-info: Váš projekt bude mít například hybridní solární panely, které umožní využívat fotovoltaickou část panelu k získávání elektřiny a současně získávat ohřátou vodu z fototermické části, zelenou střechu, vertikální čištění odpadních vod v kořenové zóně, které kombinuje čištění vody se zlepšením biodiverzity a chlazení jižní strany budovy… Bude mít možnost veřejnost vidět model a technické řešení ještě před tím, než model odvezete do Wuppertalu?

Eliška Kopačková: Stavba prezentační jednotky bude průběžně dokumentována a máme v plánu uskutečnit i živé vysílání s účastí partnerů a odborníků z různých oblastí, kteří se s námi na tuto zajímavou a obtížnou cestu vydali. Co se týká fyzické návštěvy stavby, v tuto chvíli neumíme říci, co nám současná obtížná doba dovolí.
Postavená jednotka na pozemku UCEEB v Buštěhradu se následně rozebere, složí do přepravních kamionů a vydá se na cestu do Wuppertalu, kde ji znovu postavíme na předem vybrané parcele.

TZB-info: Mají firmy zájem o spolupráci na takových projektech, aby mohly nejen prezentovat své materiály? Ale také aby našly vazbu na studenty, protože technici na trhu chybí již řadu let a vy na projektu nasbíráte bohaté a zajímavé zkušenosti.

Eliška Kopačková: Osobně jsem z oslovování firem měla celkem obavy, ale všichni jsou k nám velmi vstřícní a jelikož se jedná o zajímavý projekt, který na univerzitách v ČR nemá v současné době obdoby, je to pro firmy myslím zajímavý prostor, kde se zapojit. Firmy mají zájem podílet se na samotné stavbě i na propagaci projektu, snažíme se vymyslet zajímavé společné aktivity. Zkušenosti, které na projektu získáme? Tak těch je ohromné množství, protože se v soutěži zabýváme detailním návrhem, posouzením návrhu projektu, ale také propagací a samotným financováním projektu, který si následně postavíme svýma rukama.
FIRSTlife, model soutěžního projektu pro mezinárodní soutěž Solar Decathlon Europe 21/22, foto tým FIRSTlife

Z technických detailů Ateliéru D

 • Denní osvětlení je zajištěno podélnými světlíky a prosklenými boky zvýšené střešní konstrukce. Jako ochrana před slunečním svitem jsou na bočních zaskleních osazeny vnější žaluzie, polykarbonátové zavření světlíků v úrovni podhledu dává prostoru difúzní světlo.
 • Nová ocelová konstrukce je tvořena sloupy, které jsou založeny buď na nových základových patkách nebo na zesílených stávajících suterénních konstrukcích. Sloupy vynášejí spojovací lávky 2. NP, částečně schodiště a hlavně příhradové vazníky tvořící konstrukci střechy. Na té jsou zavěšeny konzultační boxy, a také části schodišť a lávek. Schodiště jsou tvořena propojenými ocelovými příhradovými nosníky s plechovou karotáží, stupně jsou z ohýbaného plechu s protiskluzným nátěrem. Na střeše je umístěna ocelová rámová konstrukce strojovny VZT, která je opláštěná vlnitým plechem, jenž slouží jako akustická clona.
 • Vnitřní povrchy podhledů a částí stěn jsou tvořeny cementotřískovými deskami v přirozeném odstínu nebo pozinkovaným tahokovem s přiznanou konstrukcí vynášecích profilů; atrium od sousedících místností dělí kopilitové stěny nebo příčky s akustickým obkladem z dřevovláknitých desek s textilní tapetou. Ocelová konstrukce zůstala odhalená a je významnou výtvarnou součástí interiéru.
 • V obkladových deskách konstrukce učebny jsou zakomponována zářivková svítidla, ostatní svítidla v atriu jsou v „syrové“ pohledové formě jednoduše zavěšena na žlabech rozvádějících datovou a silovou kabeláž nebo v tahokovových podhledech. Veškeré elektrorozvody a vzduchotechnika jsou ponechány pohledové a dotvářejí tak design celého prostoru. V 1. NP je realizována nová drátkobetonová podlaha, umožňující pojezd třítunového vozíku pro zásobování přilehlých laboratoří, ve 2. NP je částečně podlaha z cementové stěrky a částečně z nopové gumy, zatímco konzultační boxy mají podlahu ze skleněných desek.1

Co neuvidíte

 • Původně byl navržen alternativní vstup přímo z Kolejní ulice v místě stávajícího průjezdu, který byl výrazně architektonicky ztvárněn a předpokládal upoutání pozornosti na to, že v jinak spíše monotónní budově se v tomto místě odehrává něco zajímavého. Dnes zde najdete jen nenápadný bezbariérový vstup pod propojovacím krčkem.
 • Původně sofistikovaný systém vzduchotechniky a klimatizace byl nahrazen jednodušším a úspornějším návrhem, spoléhajícím ve větší míře na přirozené větrání a předchlazování prostoru v nočních hodinách během letního období. Dnešní celkové zjednodušení vzduchotechnického zajištění prostoru pracuje i se skutečností, že během nejteplejších měsíců roku mají studenti prázdniny.

A jak jste se dočetli výše, také neuvidíte model dostavby kolejí Větrník. Ale můžete si prohlédnout prezentace projektu a nasát studentskou vizi. A těšíme se, že průběh našeho soutěžního projektu s námi budete sledovat.

Zdroje:
1archiweb.cz,
2firstlife.cz,
aktualne.cvut.cz

Festival Open House v tématu na ESTAV.cz
Architektura je součástí našeho každodenního života a Open House Praha vás zve k jejímu netradičnímu objevování.
Redakční návštěvy ve festivalových budovách
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.