logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

V Praze se uskutečnila mezinárodní konference „20 let prevence kriminality v ČR“

Tématem letošního ročníku, který završil období předchozí Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, bylo „Bezpečné město – naše společná věc“. Oceněné nejlepší preventivní projetky jsou z Ostravy, Kolína a Brna.

Reklama

Ve dnech 3. – 4. listopadu proběhla v Praze mezinárodní vědecká konference k výročí „20 let prevence kriminality v ČR“. Ve spolupráci s VPŠ a SPŠ MV Praha a pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance ji uspořádal odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.


V rámci konferenčních dnů byla projednávána témata zabývající se vznikem a vývojem prevence kriminality. Dále došlo k předávání si pozitivních příkladů z reálné praxe a to například v oblastech ochrany místních záležitostí veřejného pořádku, komplexního součinnostního programu a systému včasné intervence. Vlastní přednáškové bloky byly rozděleny do těchto sekcí:
  • Policejní prevence
  • Prevence kriminality na místní úrovni
  • Terciální prevence kriminality
  • Prevence kriminality a neziskový sektor
  • Prevence v systému vzdělávání

Speciálním bodem prvního dne konference bylo slavnostní vyhlášení ceny prevence kriminality MV „Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“ 2016 (poznámka: cílem této soutěže je ocenit nejlepší preventivní projekty a jejich realizátory za určité období a podpořit tak výměnu zkušeností a dobré praxe). Tématem letošního ročníku, který završil období předchozí Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, bylo „Bezpečné město – naše společná věc“.


Z dvaceti přihlášených projektů se na pomyslné stupně vítězů dostali:
  • Městská policie Ostrava / město Ostrava s projektem „Bezpečnější Ostrava“ (3. místo)
  • Městská policie Kolín /město Kolín s projektem „Bezpečný Kolín“ (2. místo)
  • Městská policie Brno / město Brno s projektem „Bezpečné bydlení“ (1. místo)

Nejen vítězné projekty, ale i některá témata z jednotlivých přednáškových sekcí vám v následujícím roce podrobněji představíme. Primárně se zaměříme oblast tzv. „Situační prevence“.

Základní pojmy z oblasti prevence kriminality ve spojitosti s technickým zabezpečením

Situační prevence

Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat.

Cílem projektů a aktivit situační prevence je znesnadnění spáchání trestného činu, zvýšení rizika pro pachatele, že bude dopaden a potrestán, a minimalizace zisků z trestné činnosti. Subjekty situační prevence jsou Ministerstvo vnitra (poskytuje dotace na projekty z oblasti situační prevence a projednává technické normy zasahující do oblasti ochrany majetku a osob), Policie ČR (doporučuje a realizuje konkrétní opatření situační prevence), obecní policie, samosprávy krajů, měst a obcí (konkrétní realizace programu prevence kriminality na místní úrovni), asociace sdružující společnosti podnikající v oblasti ochrany majetku a osob, soukromé bezpečnostní služby, pojišťovací subjekty, architekti a stavbaři.

V letech 2012 až 2015 pokračoval společný preventivní projekt Poradního sboru pro situační prevenci kriminality ministra vnitra (dále jen „Poradní sbor“) „Bezpečná lokalita“ a „Bezpečná země“.

Druhy projektů prevence kriminality

(dle strategií prevence kriminality v České republice pro léta 2012 až 2015)
  • Investiční - jsou zaměřeny zejména na zřizování, rozšiřování a modernizaci stávajících kamerových systémů (MKDS), na budování speciálních výslechových místností pro oběti TČ a obnovu sportovních hřišť a plácků. V letech 2012 až 2015 bylo podpořeno celkem 173 projektů na vybudování, rozšiřování a modernizaci MKDS v celkové výši 60 262 000 Kč, od roku 1996 je to už celkem 838 projektů MKDS v celkové výši 578 967 000 Kč.
  • Neinvestiční - směřují nejvíce na financování projektu Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“), Domovník – preventista, komunitní práce s dětmi a mládeží v péči OSPOD (táborové pobyty, klubová a sportovní činnost). Velmi časté jsou realizace informačních a vzdělávacích projektů, které pokrývají oblasti od pomoci obětem trestné činnosti po vzdělávání strážníků obecních policií.Bezpečná lokalita je projekt zaměřený zejména na prevenci majetkové kriminality.

Obsahem celého programu je integrace bezpečnostních standardů do projektování nových budov a při revitalizaci stávajících obytných lokalit. Naplňování programu obecně zvyšuje bezpečí, zlepšuje mezilidské vztahy a pozitivně přispívá ke spolupráci mezi veřejností, policií, samosprávou a vlastníky bytových domů.

Bezpečná země je projekt na zlepšení bezpečnosti a informovanosti

Bezpečná země je projekt, jehož cílem je vyzdvihnout a podpořit mechanické zábranné systémy, zlepšit informovanost občanů, podpořit řemeslnou činnost. K obsahu projektu patří zejména vysvětlit a ukázat veřejnosti jak správně a účinně zabezpečit svůj byt, dům, majetek. Vysvětlit a ukázat, jak rozpoznat skutečné prvky tvorby bezpečnosti, a jejich správné kombinace, v reálném životě. Propojit teoretickou část výkladu prevence kriminality s praktickými zkušenostmi.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.