logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Seminář Kroky v energetických úsporách a jak se zapojit do komunitní energetiky

Zástupci MČ uvítali pomoc odboru evropských fondů MHMP, základní modely pro vytváření aktivního zákazníka nebo energetického společenství vysvětloval René Neděla z MPO ČR, jak dotace zohledňují navýšenou cenu z památkové ochrany popsal Bohdan Polak ze SFŽP.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

5. energetický meeting MČ Hlavního města Prahy

13. března 2024 se konalo již 5. setkání zástupců MČ pod hlavičkou HMP, Odboru ochrany prostředí, Oddělení energetického manažera. Pravidelná setkání mají pomoci ve společném postupu hledání úspor, plnění legislativy a klimatického plánu Prahy. Setkání zahájil za Odd. energetického manažera Ing. Zbyněk Petruška s tím, že je rád za možnost se zástupci MČ pracovat na společné věci.

Úspory a regulace

Ing. Vladimír Galád v úvodní přednášce vysvětloval, proč ekvitermní regulace již není dostačující pro zvýšení účinnosti užití energie. Neobsahuje vybavení v rozsahu, který by splňoval požadavky k osvobození od kontrol dle 38/2022 Sb. Pro zástupce MČ shrnul podklady, které je třeba shromáždit pro optimalizaci otopné soustavy. Jsou to: statistika ročních spotřeb tepla nejméně za 3 roky, projektová dokumentace otopné soustavy, smluvní parametry dodávky tepla a typ zdroje, PENB – aktuální s ohledem na realizovaná zateplení a doplňující informace podle místní povahy (umístění zdroje v budově, problémy s otopnou soustavou atd.). Důležitá je vždy prohlídka na místě.

Služby odboru evropských fondů MHMP

Bc. DiS. Filip Hlaváček z odboru evropských fondů MHMP představil činnost odboru a nabídl pomoc MČ. „Chceme pomoci s hledáním dotačních titulů, ale i s přípravou projektů na budoucí výzvy, případně chceme komunikovat s nadřízenými orgány. Máme zkušenosti a nyní se s nimi chceme postavit na druhou stranu a pomoci MČ. Připravíme vám žádost do dotačního programu, pomůžeme i ve fázi realizace a s podáním zprávy za období udržitelnosti. Již jsou i zkušenosti s dotacemi na míru. Rádi bychom byli takovou magistrátní poradenkou,“ řekl Hlaváček.

Z publika zazněl příklad, kdy v rámci projektu revitalizace veřejného prostranství musí MČ v žádosti o dotaci doložit finanční připravenost na dotaci. Na druhou stranu město pro schválení dofinancování chce již schválenou dotaci a tím vzniká bludný kruh, který je pro MČ opravdu složité vyřešit. „Pro poskytnutí dotace by mělo stačit Usnesení rady. Nic více oficiálního nelze požadovat,“ reagoval Hlaváček.

Zástupci MČ také zmiňovali, že pokud s připravenými projekty narazí na jiný názor politické reprezentace města, vzniká velký problém. Nejde o dílčí vyřešení jednotlivých projektů, situace potřebuje systémové řešení. „Diskuse, které projekty se mají předložit a které ne, nemá řešení na týden. Je třeba zmínit složitou administrativu a také požadavky dotačních titulů. Někdy je problém, že výzvy jsou třeba jen na 14 dnů. Vejít se do časového okna znamená být připraveni a spojit síly. Víme o problému a víme, že je třeba věc změnit,“ řekl Hlaváček.

Důležitou informací pro MČ byl odkaz na existující dotační monitoring, který je aktualizován 1x/2 týdny. Řada MČ si platí externí služby a informaci velmi uvítali.

„Nechceme vás zahlcovat prací na projektové přípravě, nechceme vás zatěžovat přehledy a tabulkami. Nejsme pro vytváření další administrativní zátěže,“ ujistil zástupce MČ Hlaváček.


Vlevo Filip Hlaváček, MHMP, vpravo René Neděla MPO na meetingu 13.3.2024, foto Jiří Zilvar, redakce TZB-info

Základní modely pro sdílení elektřiny z vlastních zdrojů

Ing. et Ing. René Neděla, vrchní ředitel Sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO ČR v přednášce komentoval za MPO konkrétní dopady LEX OZE II, v detailech se věnoval rozdílům, kdy si MČ vybírá, zda bude aktivní zákazník, energetické společenství nebo společenství pro obnovitelné zdroje. Popisoval povinnosti a souvislosti a velká diskuse byla důkazem, že zástupci MČ se s touto problematikou již setkávají a chtějí být připraveni.

„Aktivní zákazník je jednodušší a levnější forma, se kterou se počítá od 1.7.2024. Souvisí s ní registrace do Energetického datového centra (EDC). Druhé 2 formy Energetické společenství a Společenství pro OZE vznikly již na půdě EU a v detailech se liší. Předpokladem je registrace nejen u EDC, ale i u ERÚ. Energetické společenství je právnická osoba, která je založena na dobrovolné a otevřené účasti. V každém případě je důležité sdílení energie, tedy výroba a spotřeba v intervalu do 15 min.,“ hovořil i o detailech Neděla.

Diskuse se rozvinula i nad záměrem tvorby zón pro urychlení výstavby OZE, kdy zástupci MČ upozornili na situaci, že některé obce vyhlašují stavební uzávěry v souvislosti s případnou novou výstavbou OZE. Neděla hovořil o vytipování lokalit, kde se počítá u zdrojů do 150 kW povolení do půl roku, nad 150 kW do roka. Mimo tyto zóny pak s povolením 1 a 2 roky, přičemž to platí nejen pro samotné OZE, ale i pro související infrastrukturu.
„Cílem je především nalézt symbiózu mezi investorem, obcí, krajem a státem. Pro zjednodušení jdeme v první fázi po střechách,“ vysvětlil postup Neděla s konstatováním, že obecně OZE všichni chceme, ale „u souseda“. Jako příklad nástrojů zmiňoval Neděla i investiční smlouvy a dlouhodobé smlouvy mezi např. průmyslovým podnikem a výrobcem energie, které fungují v zahraničí, ale v ČR jsou výjimkou. „Problém je, že někde vyblokovali kapacitu spekulanti a vyblokovali fotovoltaikou kapacitu pro vítr. Řešíme, jak napravit tuto situaci, protože kombinace FV a vítr je dobrá,“ řekl Neděla.

„LEX OZE III je novela reagující na důsledky energetické krize, která má zpřísnit podmínky pro udělování a držení licence na obchodování s energií,“ vysvětloval Neděla.

Mezi zajímavými dotazy padlo např. zda status aktivního zákazníka je třeba hlásit dodavateli. „Ano, měl by o tom vědět i když povinnost to není, mělo by se to k němu dostat i přes EDC,“ odpovídal Neděla. Druhým zajímavým dotazem bylo, zda je možné během roku měnit alokační klíč, jak a jak často. Toto v zákoně není. Dotazy byly i ke vztahům vůči dodavatelům. Při pořízení vlastního zdroje je možné mít jednoho dodavatele na nákup a jednoho dodavatele na výkup elektřiny, stejně jako jednoho na oboje. Prodávají se přebytky které se nevysdílí. „Ze začátku to nějak půjde, ale nutně potřebujeme a spějeme k dynamickým tarifům,“ řekl Neděla a doplnil, že dnes jsou průběhová měřidla jen u odběrných míst s fotovoltaikou. Jinak běžně nevíme, kdy byla elektřina odebrána a nefunguje predikce spotřeby, která se jinak umí i s FV. Pro obchodníky to tedy nebude jednoduché.

Energetické úspory a OZE na budovách a infrastruktuře v Praze

5. energetický meeting uzavřel přednáškou Ing. Bohdan Polak, ředitel Odboru realizace velkých projektů SFŽP.
„U památkově chráněných budov se podpora vypočítává dle projektu, tj. zohledňuje navýšenou cenu z památkové ochrany,“ řekl Polak v přednášce a zároveň v reakci na dotaz jedné z MČ.

Pro zúčastněné byl k dispozici přehled aktuálně běžících titulů i informace k chystaným výzvám. Zaujala připravovaná dotace na infrastrukturu, na gastroprovozy, prádelny apod. Cílem je úspora energií ve výši 30 %. „Zajímavá je z hlediska úspor i celá řada dalších projektů, např. rekonstrukce osvětlení městského fotbalového stadionu, rekonstrukce předávacích stanic, zavedení větrání s rekuperací apod. Ale lze řešit i špatnou akustiku škol, akumulaci šedých vod atd. Zajímavé projekty jsou se sdílením zdrojů, kde se podílí více poskytovatelů dotace, např MŠMT, MPO a evropské dotace. Důležité je vždy zavedení energetického managementu a garance úspor,“ uváděl příklady Polak.

Část přednášky byla věnována projektům EPC.

„Proč zvýhodňujeme EPC? Je tam záruka úspor a dlouhodobých výsledků za hranicí udržitelnosti (více než 5 let), u projektů je 1 subjekt od začátku do konce, dodavatel i zákazník mají velkou motivaci k úsporám, mají stejný cíl,“ jmenoval Polak benefity EPC projektů. Jedním z jmenovaných příkladů byla nemocnice Bohnice, která je kulturní památkou a v projektu EPC bylo 52 řešených objektů. Řešil se centrální zdroj, výměníkové stanice, zateplení plášťů budov, příprava teplé vody aj. s výhledem 31,6 % úspor proti výchozímu stavu.

V Praze 14.3.2024

Kontakt na pořadatele:
Odbor ochrany prostředí MHMP, Ing. Zbyněk Petruška, vedoucí Oddělení energetického manažera
E-mail: energetika@praha.eu, Telefon +420 236 004 416, +420 778 704 274
Meeting zajišťovalo TZB-info a tiskovou zprávu zpracovala Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info,
kontakt: dagmar.kopackova@topinfo.cz

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.