logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ hlavního města Prahy

V celkovém součtu neočekáváme žádný velký růst cen elektřiny, ke změnám ve vyúčtování tepla a teplé vody dojde až v roce 2025, od ledna budou moci vznikat energetická společenství a od července potom mohou začít sdílet elektřinu. Mimo jiné i toto zaznělo na semináři.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

4. energetický meeting MČ hlavního města Prahy

5. prosince 2023 se konalo již 4. setkání zástupců MČ (městských částí) pod hlavičkou MHMP, Odboru ochrany prostředí, Oddělení energetického manažera. Pravidelná setkání mají pomoci ve společném postupu hledání úspor, plnění legislativy a klimatického plánu Prahy.

V úvodu tohoto v letošním roce závěrečného setkání představil Ing. Zbyněk Petruška Metodiku k zákonu 406 v návaznosti na ISO 50001, kterou nabídl pro potřeby MČ, stejně jako pomůcku pro předběžnou kalkulaci ceny energie za rok. „Jsem strašně rád, že se nám podařilo v letošním roce nastavit platformu pravidelného setkávání se zástupci energetiky jednotlivých MČ a příspěvkových organizací. Jsme jim připraveni pomoci, pokud plánují FV, s nastavením energetického managementu a v rámci dotačních titulů,“ řekl Ing. Petruška a zopakoval, že je rád za možnost se zástupci MČ pracovat na společné věci.

Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce
Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce

Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce
 • Výzva ENERGov č. 1/2023 – Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy
  Příjem žádostí: 16. 10. 2023 – 29. 2. 2024 Alokace: 1 500 000 000 Kč
  Výzva se zaměřuje na podporu úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy, která povedou ke snížení spotřeby energie, vyššímu využití obnovitelných zdrojů a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.
 • Výzva ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov
  Příjem žádostí: 16. 10. 2023 – 29. 2. 2024 Alokace: 2 000 000 000 Kč
  Z výzvy lze čerpat podporu na úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru, která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.
 • Výzva HEAT č. 1/2023 – Modernizace rozvodů v SZTE
  Příjem žádostí: 26. 4. 2023 – 29. 3. 2024 Alokace: 1 000 000 000 Kč
  Podpora je zaměřena na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE), zejména rozvodů včetně předávacích stanic a řídicích a zabezpečovacích systémů, na území hl. m. Prahy.

Monitoring energií, energetický management a nové možnosti s LEX OZE 2

Přednášku se zkušenostmi z praxe k tématu Monitoring energií, energetický management – monitoring jako nástroj úspor, jak data získat a jak je vyhodnocovat měla Ing. Renata Straková.
Pro větší budovy je důležité rozhodnutí, zda zachovají povinnost energetického auditu, nebo projdou procesem certifikace ISO 0001. Pro menší subjekty je zase otázkou pozice energetického manažera. Jeho služby potřebují, ale ne vždy se jedná o dost velké energetické hospodářství, aby odpovídalo pracovnímu místu,“ přinesla i do diskuse témata důležité pro MČ Ing. Straková z TZB-info a na závěr pak jen zopakovala: „Úsporu nemůžeme změřit. Vždy se dopočítává, ale na začátku potřebujeme data, ze kterých budeme vycházet. A čím více a lepší data máme, tím bude predikce úspor lepší.

Vzhledem k tomu, že Lex OZE 2 v pátek prošel přes poslance, zařadili jsme přednášku Mgr. Jiřího Zilvara z TZB-info k tomuto tématu. Je důležité, že novela je kvalitně připravena, a navíc je nyní téměř jisté, že bude schválená do konce roku, od ledna tak budou moci vznikat energetická společenství a od července potom mohou začít sdílet elektřinu. Samozřejmě, že detaily zástupce MČ zajímaly.

Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce
Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce

Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce

Příklad rekonstrukce kotelny v historické budově školy v Praze 2

V navazujícím bloku jsme využili natáčení rekonstrukce kotelny v Masarykově střední škole chemické a video se stalo základem pro diskusi o plánování rekonstrukce kotelen ve stávajících budovách se starými otopnými systémy. Václav Frolík ze společnosti Brilon řekl detaily k technickému řešení, které je pro takové systémy vhodné a přináší navíc významné úspory. Jedná se o velkoobjemové kotle se dvěma zpátečkami a tepelné čerpadlo pro odpadní teplo na předehřev teplé vody.

Přečtěte si také Kotelna, která byla zrealizována za 2 měsíce a kde se očekávají velké úspory Přečíst článek

Mgr. Petr Dolejš, předseda představenstva společnosti Teplo pro Prahu doplnil další detaily z rekonstrukce z pozice realizační firmy.
Za Teplo pro Prahu nechceme přijít z pozice „vy to děláte špatně“ a určitě nikomu nebereme práci. Nabízíme pomoc, stavíme efektivně. Nabízíme prověření systémů po technické stránce, studii proveditelnosti v potřebném rozsahu. Tady bych připomněl, že dřívější studie proveditelnosti vzhledem k situaci v energetice hodně rychle zastarávají,“ řekl Mgr. Dolejš s tím, že Teplo pro Prahu si musí na zakázkách poradit i s vnitřním náročným finančním systémem s 3stupňovým controlingem a interním i externím soutěžením, protože se jedná o městské peníze a je třeba přistupovat s péčí řádného hospodáře. Teplo pro Prahu jako spolehlivého partnera potvrdil ze své zkušenosti i jeden z účastníků na základě projektu Teplo pro Kbely.

Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce
Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce
Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce

Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce

Do kotelen tohoto typu dodáváme plynové kondenzační kotle s nerezovým výměníkem. Kotle jsou odolné topné vodě ve starších topných systémech, která již nemusí být v perfektní kondici. Přebytečné teplo z kotelny využíváme pro předehřev teplé vody v tepelném čerpadle a pro školu je důležitá i dálková správa, která zajistí perfektní provoz,“ říká Václav Frolík z Brilonu.

Teplo pro Prahu, a.s. je společnost, která je součástí skupiny společnosti Pražská plynárenská, a.s., jenž je ve výlučném vlastnictví Prahy. Teplo pro Prahu, a.s. má připraveno komplexní řešení pro optimalizaci energetických zdrojů v rámci teplárenského majetku hlavního města Prahy v horizontu příštích 3 až 5 let.

Pravidla pro rozúčtování tepla a teplé vody a ceny energií 2024

Vzhledem k tomu, že MČ v řadě svých budov mají nájemce, bylo důležité zopakovat pravidla pro rozúčtování tepla a teplé vody.
Na rozúčtování, které proběhne na jaře 2024 za teplo a teplou vodu, které se odebírá nyní v roce 2023 se nic nemění. Změna nastane od 1. 1. 2024, tj. projeví se v rozúčtování, které se bude dělat na jaře 2025. Novinkou bude i změna pro ty, kteří méně topí. Ti podle nových pravidel také více ušetří,“ řekla mimo jiné Jarmila Trčková.

Na závěr setkání vystoupil Pavel Petrecký, vedoucí sekce Prodej B2B PRE, který srovnával ceny 2023 s výhledem na 2024.
S cenami na rok 2024 mohu naše odběratele potěšit, protože v celkovém součtu neočekáváme žádný velký růst. Ačkoliv distribuční poplatky a regulované ceny stoupají, ceny silové elektřiny na burze klesají a v celkovém součtu to cenu elektřiny zachrání a nebude nárůst, který by mohl naše odběratele ohrozit,“ řekl na závěr Pavel Petrecký.

Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce
Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce
Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce

Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto: Ivan Holko, redakce
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.