logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

3 tipy Inoutic pro výběr vchodových dveří

Vizualizace: vchodové dveře s profily Inoutic Prestige
Vizualizace: vchodové dveře s profily Inoutic Prestige

Při výběru vchodových dveří bychom měli zvážit několik hledisek. Zvlášť teď v době dovolených je aktuální bezpečnost, dále nároky na tepelně nebo zvukověizolační vlastnosti dveří a samozřejmě také jejich vzhled.

Reklama

1. Bezpečnost

ČSN EN 1627 stanovuje třídy bezpečnosti podle odolnosti proti vloupání. Zásadní přitom je se dodavatele zeptat, zda deklarovanou třídu bezpečnosti splňuje celý výrobek (okno/dveře), a ne jen některá z jeho částí (profil, sklo, kování). I pouhou výměnu oken a dveří je vhodné konzultovat s projektantem. Je-li v projektu jasně stanoveno, jakou bezpečnostní třídu mají otvorové výplně splňovat, je pak pro dodavatele mnohem snazší patřičný výrobek doporučit.

Za „bezpečnostní dveře“, tj. dveře se zvýšenou odolností proti vloupání min. v bezpečnostní třídě RC 2, a za zabezpečená okna, minimálně ve stejné třídě, můžete u českých pojišťoven získat výraznou slevu na ročním pojistném domácnosti. Okna a dveře s profily Inoutic tuto třídu bezpečnosti při dodržení certifikovaného postupu výroby splňují.

2. Design

Vstupní dveře s PVC profily jsou běžně k dostání v klasické variantě, tj. s rovným křídlem. Existuje však i designově pokročilejší varianta dveří s tzv. překryvnou výplní, např. Inoutic Eforte. Ta odpovídá současnému trendu pohledově hladkých ploch bez odskoků. Jak název napovídá, výplň překrývá na vnější straně dveří profil. Venkovní strana dveří je díky tomu hladká a tloušťka výplně je širší. Pokud vybereme výplň s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi, budou takové dveře mít i menší energetické ztráty.

Design u vchodových dveří je dán právě zvolenou výplní – může jí být sklo, sklolaminát, plast, hliník aj. Dodavatelé dveří se vždy snaží postihnout co nejširší výběr výplní a nabídka bývá hodně podobná. Vhodnou kombinaci výplní by měl doporučit prodejce podle požadavků zákazníka na vzhled a tepelněizolační vlastnosti.

Realizace: vchodové dveře bytového domu s profily Inoutic Arcade
Realizace: vchodové dveře bytového domu s profily Inoutic Arcade
Vizualizace: vchodové dveře s profily Inoutic Eforte
Vizualizace: vchodové dveře s profily Inoutic Eforte
Dodavatel JIS spol. s r. o.
Dodavatel JIS spol. s r. o.

3. Tepelná nebo zvuková izolace?

Norma říká, že minimální hodnota součinitele tepelné prostupnosti Ud by měla být 1,7 W/m2K, doporučená hodnota pro dveře oddělující vytápěný prostor od venkovního je 1,2 a dveře pasivních domů se musí vejít do hodnoty 0,9 W/m2K. Pokud plánujeme stavbu v pasivním standardu, musíme upřednostnit vynikající tepelněizolační vlastnosti. Ty jdou ale do určité míry proti zvukověizolačním schopnostem dveří (zatímco teplotu izolují vzduchové „kapsy“ mezi skly, hluk naopak izoluje silné sklo).

U vchodových dveří se však nepředpokládá, že by měly oddělovat hojně užívaný obytný prostor od venkovního – obvykle vedou do předsíně nebo na chodbu, takže standardní hlukový útlum by měl být ve většině případů plně dostačující. Výjimky samozřejmě mohou existovat, ale pokud budeme chtít od vchodových dveří nadstandardní neprůzvučnost, musíme se smířit s horšími tepelněizolačními vlastnostmi.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.