logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

E.ON snižuje ceny svým zákazníkům i u ceníků s vyššími fixními cenami, než je strop

E.ON pokračuje ve zlevňování. Vyplatí se zákazníkům nové nabídky elektřiny a plynu skupiny ČEZ? Centropol nabídne svým zákazníkům nižší ceny pod stropem s bonusem. Pražská plynárenská zlevňuje plyn i elektřinu, plyn i stálým zákazníkům. ELIMON má nové nabídky s fixní cenou na rok a na dva roky.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

E.ON zlevnil zákazníkům i platné prolongační ceníky, které byly cenově nad stropem

Společnost E.ON zlevnila zákazníkům platné fixní prolongační ceníky, které byly vydány v období mezi loňským listopadem a letošním lednem a obsahovaly ceny převyšující cenový strop. Nově navzdory platné fixaci na jeden rok se u ceníků Trend pro tyto měsíce od 1. 3. 2023 snižuje cena výrazně pod cenový strop. U jednotarifu například na 4 715 Kč/MWh bez DPH. U topné elektřiny je zlevnění ještě výraznější. Jedná se o projev solidnosti dodavatele, který i ostatní fixace dodržel, i když z pohledu dnešních cen se jednalo o směšně nízké ceny.

ČEZ zlevňuje, nově nabízí produkty Elektřina na 2 (3) roky – výhody a nevýhody

ČEZ zveřejnil předem avizované nové produkty se závazkem na dva a na tři roky s postupně snižující se cenou. Produkty jsou určeny jak pro elektřinu tak i pro plyn, pravděpodobně pro nové i pro stávající zákazníky, u nichž končí fixace. Ještě před tím byl vydán ceník na jeden rok, ale ten asi není určen pro nové zákazníky. Ceny v jednotlivých obdobích závazku jsou u všech tří produktů stejné. Například cena pro druhých 12 měsíců u produktu na dva roky je stejná jako cena pro druhý rok závazku na tři roky. První období je cena vysoko nad cenovým stropem. Druhých dvanáct měsíců dodavatel snižuje cenu na úroveň dnešních nejlepších cen a konečně posledních 12 měsíců dostane zákazník z dnešního pohledu nejlepší cenu na trhu.

Tab. 1: Přehled cen nových nabídek skupiny ČEZ
Tab. 1: Přehled cen nových nabídek skupiny ČEZ

K této nové nabídce mám připomínku, která spočívá v tom, že cenu elektřiny a plynu dodavatel nesníží ihned, kdy je to nejvíce potřeba, ale až za 12 měsíců od začátku dodávek a to na úroveň dnešních nejlepších cen. Po dobu zastropování ceny budou zákazníci mít fixovanou zastropovanou cenu, ale co když stát nebude příští rok zastropovávat ceny energií. V tom případě zákazník zaplatí po určitou dobu výrazně vyšší cenu, než je současná zastropovaná hladina. Důsledkem bude to, že úspora za třetích 12 měsíců nebude žádná, zákazník vlastně téměř nic neušetří. Úspory za třetí rok budou vymazány zvýšeným platbami v roce 2024.

Tab. 2: Přehled cen nových nabídek skupiny ČEZ s přihlédnutím na zastropování cen po dobu 8 měsíců v tomto roce a 4 měsíců v příštím roce bez zastropování. Pod cenami je průměrná cena za dobu závazku. Pokud bude smlouva uzavřena později než od dubna, průměrná cena za dobu smlouvu se výrazně zvýší.
Tab. 2: Přehled cen nových nabídek skupiny ČEZ s přihlédnutím na zastropování cen po dobu 8 měsíců v tomto roce a 4 měsíců v příštím roce bez zastropování. Pod cenami je průměrná cena za dobu závazku. Pokud smlouva bude uzavřena později než od dubna, průměrná cena za dobu smlouvu se výrazně zvýší.

ELIMON již také nabízí produkty pod cenovým stropem

Tato zpráva mne těší, protože se nejedná o gigantického dodavatele, ale o dodavatele střední velikosti. Nejedná se o žádného nováčka, ceníky od tohoto obchodníka evidujeme již od roku 2011 a po celou dobu se na trhu prosazoval díky svému solidnímu přístupu k zákazníkům. Již od začátku roku 2020 začal dodavatel nabízet spotové produkty s cílem zlevnit energie pro domácnosti, bylo to mnohem dříve, než propukla energetická krize. Zákazník si může vybrat mezi fixní cenou na 12 nebo na 24 měsíci u obou komodit. Jak jsou tyto nabídky výhodné, nechť posoudí zájemci v cenovém srovnání Kalkulátoru cen energií TZB-info.

Centropol nově nabízí svým zákazníkům ceny elektřiny a plynu pod stropem

Centropol nabízí svým zákazníkům u elektřiny prodloužení smlouvy do konce roku 2023 s cenou 10 % pod stropem (Fixně bez závazku) s výpovědní lhůtou tři měsíce. V případě plynu se jedná o produkt Fixně online na 1 rok s fixní cenou na 12 měsíců. Mimo tyto výhody mají zákazníci možnost nakoupit si zboží s výraznou slevou.

Pražská plynárenská snižuje od května svým zákazníkům cenu plynu

Obchodník na svých stránkách oznámil, že od 1. května sníží ceny základního produktu pro plyn Standard, který má většina stálých dlouhodobých zákazníků, pod zastropovanou úroveň, konkrétně na 2 400 Kč/MWh bez DPH. Dále obchodník připravuje nabídky s fixní cenou plynu na jeden rok s cenou 2 275 Kč/MWh bez DPH.

Obchodník také nabídne zákazníkům levnější elektřinu než je strop a to konkrétně za 4 775 Kč/MWh bez DPH.

Mimo výše jmenované mají nové ceníky i Vemex včetně ceníků pro stálé zákazníky, Halimedes, Armex nebo SPP. Všichni dominantní dodavatelé snížili nebo oznámili snížení ceny plynu v základních cenících, u elektřiny jen E.ON. Nejsem si ale jistý, že budou snižovat všichni dodavatelé, proto prosím zákazníky o prověření cen energií pro další období.

Z Měsíční zprávy o trhu s elektřinou a plynem 01.2023

Operátor trhu vydal další měsíční zprávu za leden 2023. Podle ní se na denním trhu s elektřinou zobchodovalo 2 542 155,90 MWh s průměrnou cenou 134,68 EUR/MWh a na vnitrodenním trhu 398 116,80 MWh v průměru za 143,99 EUR/MWh.

Plyn byl na vnitrodenním trhu zobchodován v průměru za 64,34 EUR/MWh v objemu 502 154,40 MWh.

Zákazníci změnili dodavatele elektřiny na 106 227 a 39 073. Počet odběrných míst elektřiny opět vzrostl a to o 4 161 na 6 246 249. Naopak u plynu, stejně jako předcházející měsíce, nastal úbytek přípojek o 3 178 na 2 777 797.

Ceny na spotovém trhu a pohled do budoucnosti

Ceny elektřiny od začátku února pozvolna klesají, v předcházejícím týdnu se ceny dotkly úrovně 100 EUR/MWh. Plyn také mírně zlevňoval z 60 na začátku měsíce na nynějších 54 EUR/MWh.

Graf 1: Ceny elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu za posledních 12 měsíců
Graf 1: Ceny elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu za posledních 12 měsíců
Tab. 3: Ceny elektřiny u měsíčních kontraktů pro dodávku po dobu 24 hodin za den (Base Load) (Zdroj: PXE)
Tab. 3: Ceny elektřiny u měsíčních kontraktů pro dodávku po dobu 24 hodin za den (Base Load) (Zdroj: PXE)
Tab. 4: Ceny elektřiny u ročních kontraktů pro dodávku po dobu 24 hodin za den (Base Load) (Zdroj: PXE)
Tab. 4: Ceny elektřiny u ročních kontraktů pro dodávku po dobu 24 hodin za den (Base Load) (Zdroj: PXE)
Tab. 5: Ceny plynu u měsíčních kontraktů (Zdroj: PXE)
Tab. 5: Ceny plynu u měsíčních kontraktů (Zdroj: PXE)
Tab. 6: Ceny plynu u ročních kontraktů (Zdroj: PXE)
Tab. 6: Ceny plynu u ročních kontraktů (Zdroj: PXE)
Tab. 7 : Spotové ceny za jednotlivé měsíce roku a jejich podíl na celkové spotřebě za rok
Tab. 7 : Spotové ceny za jednotlivé měsíce roku a jejich podíl na celkové spotřebě za rok
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.