logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

E.ON zlevní ceníky pro stávající zákazníky už v  únoru, budou cenu snižovat i jiní obchodníci?

Foto © Daniel Krasoń - Fotolia.com

Situace na trhu se stabilizuje, týdně přinášíme nové nabídky, není jich ale dost, jak by se dalo očekávat podle vývoje cen na burze. S jakými cenami elektřiny počítá ČEZ pro rok 2030? Chcete spot, nejde to, co třeba Naše energie na měsíc?

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Společnost E.ON snižuje jako první na tuzemském trhu ceny elektřiny a plynu pro své stálé zákazníky pod vládou stanovený cenový strop. Oproti aktuálním ceníkovým cenám snižuje cenu plynu pro stálé zákazníky o 13 % a cenu elektřiny dokonce o 18 %. U elektřiny tak bude nová cena 6 % pod cenovým stropem, u plynu bude oproti stropu nižší o 8 %. Pro většinu stálých zákazníků budou nové ceny platit již od 15. února, u několika zbývajících ceníků vejdou nové ceny v platnost k 1. březnu. Nižší ceny tak získají všichni stálí klienti, kteří nemají dlouhodobě zafixované ceny, celkem jde o 1 050 000 zákazníků z řad domácností a malých podnikatelů. Společnost tak navázala na své kroky z poloviny ledna, kdy nabídla akviziční produkty pod cenovým stropem novým klientům.

Jako stabilní a férový dodavatel energií se snažíme své zákazníky dlouhodobě chránit a negativní dopady trhu na ně přenášíme vždy jen částečně. O to větší radost mi dělá, že naše propracovaná nákupní strategie, kdy energie nakupujeme dopředu a průběžně, se našim zákazníkům aktuálně opět vyplácí. Od poloviny února bude mít více než milion našich stálých zákazníků ceny elektřiny i plynu pod vládou stanoveným stropem. Navíc jsme dostáli svým závazkům i vůči zákazníkům s fixovanými cenami, z nichž některé jsou v porovnání se současnou cenovou hladinou velmi nízké. Na cenách pod cenovým stropem tak budou v podstatě opět všichni naši zákazníci,“ říká Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice.

Chtěla bych vyzdvihnout i zodpovědný přístup k úsporám energií ze strany zákazníků, který pozitivně ovlivnil možnost ceny energií snížit. Naši klienti od podzimu meziročně spotřebovali o 20 % méně energie, než se předpokládalo. Měli jsme tak pro ně k dispozici více energie, kterou jsme pořídili ještě za výhodnější ceny. A za vyšší ceny jsme pak naopak dokupovali jen menší množství, než bylo původně potřeba,“ vysvětluje Claudia Viohl. „Nejen pro naše klienty je tahle pozitivní zpráva velkou vzpruhou, obzvláště když jsme v poslední době z energetického trhu slyšeli spíše jen špatné zprávy.

Komentář:

Tento pozitivní počin E.ONu není ojedinělý, rád bych připomněl cenovou politiku obchodníka v době na začátku krize, kdy dodavatel ponechal a ještě delší dobu nabízel produkty velmi hluboko pod tehdejšími cenami, snad nejníže na trhu a umožnil tím si zafixovat skvělou cenu plynu i elektřiny po dobu energetické krize. Existuje skupina zákazníků, která bude využívat těchto cen ještě téměř po celý rok. Je to diametrální rozdíl od dodavatele, který v předvečer pádu Bohemie Energy rychle přeceňoval ceníky, aby nenabízel energie tak levně.

Dalším pozitivním činem v době krize byla cenová politika E.ONu v době začátku krize v souvislosti s cenami určenými pro dodávky v režimu Dodavatele poslední instance. Před regulací těchto cen nabízel E.ON ceny pro zákazníky podle cen na spotovém trhu se slušnou marží. Bylo to spravedlivé a zároveň v porovnání s ostatními dodavateli poslední instance výrazně i násobně levnější.

Hlavně ale zachoval po celou dobu ceny elektřiny a plynu u klasických ceníků – u základních ceníků na vzhledem k okolnostem přijatelné úrovni.

Snad jediné, co mi v současné nabídce schází, ale co E.ON nikdy moc nenabízel, je fixace na jeden rok, pro ty, kteří si myslí, že by ceny energií mohly ještě klesnout níže.

Přečtěte si také Vyplatí se nebo nevyplatí chytré elektroměry ve spojení se spotovým trhem? Přečíst článek

Je to radostná zpráva nejen pro zákazníky E.Onu, ale i dalších dodavatelů. Protože společnost E.ON má na našem trhu své konkurenty, kteří se cenově vymezují proti ní. V souvislosti s nižšími cenami na velkoobchodním trhu se vytváří prostor i pro ně na snížení ceny, takže čekám od nich v příštích dnech konkurenční nabídky.

Na druhou stranu si nemyslím, že bychom měli očekávat ještě výraznější snížení cen ostatními dodavateli. Je zkrátka nová situace na trhu, ceny elektřiny a plynu jsou nyní na jiné úrovni než před krizí a tuším, že zatím na dlouhou dobu se v klasických cenících nebudou snižovat.

Další solidní nabídka

Společnost Fonergy vydala před tím ohlášené ceníky, které jsou určeny pro nové zákazníky. Obchodník uvádí, že se jedná o zákazníky, kteří uzavřou smlouvu na dodávku energií od 1. 2. 2023. Všechny nabízené ceny jsou pod zastropováním, větší rozdíl je v případě plynu, kde je i rozdíl mezi cenou pro stávající zákazníky. Zákazník uzavírá pouze smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Většina zákazníků však, kromě lovců cen, od tohoto solidního obchodníka neutíká.

Jak si ČEZ představuje vývoj cen elektřiny do roku 2030 podle Prezentace pro investory?

Nejsem sice akcionář ČEZu, ale i přesto přináším tuto vybranou informaci, která je obsažena v Prezentaci pro akcionáře. Myslím si, že odhad cen daleko do budoucnosti může být užitečný pro spotřebitele z řad domácností, ale hlavně pro ty, kteří se zajímají o to, čím topit. Podle přiloženého obrázku, který ukazuje v dolní části odhad cen elektřiny vlevo před krizí a nyní (obrázek vpravo). Odhad cen elektřiny pro rok 2030 byl před krizí 55 EUR/MWh a v současné době je už 105 EUR/MWh.


Jak se stanovují fixní ceny na měsíc společnosti bezDodavatele u produktů Naše energie na měsíc

Bohužel dodavatelé v době zastropování cen energií nemohou nabízet zákazníkům produkty s dynamickými cenami – podle cen na spotovém trhu, kteří nemají průběhové měření a přesto chtějí využívat poklesu cen energií ve svůj prospěch a nechtějí platit tradičním dodavatelům vysoké ceny.

Přechodným řešením je v současné době produkt společnosti bezDodavatele, Naše energie na měsíc, jež má fixní cenu vždy po dobu jednoho měsíce.

Maximální délka platnosti a účinnosti produktu Naše energie na měsíc je limitována trváním období mimořádné tržní situace. Po zrušení účinnosti nařízení vlády bude produkt Naše energie na měsíc automaticky nahrazen produktem Naše energie, za aktuálně platných podmínek.

Přečtěte si také Jaké kompenzace dostanou dodavatelé od státu za zastropování cen Přečíst článek

Podrobný návod podle přiloženého ceníku bezDodavatele:

  1. Cena silové elektřiny pro každý jednotlivý měsíc dodávky se rovná aritmetickému průměru uzavíracích cen měsíčních baseload futures derivátového trhu obchodovaných v měsíci M na dodávku měsíce M+1 za posledních 5 obchodních dní obchodovaných na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) vynásobených koeficientem 1,08. V případě dvoutarifních distribučních sazeb je obchodní složka silové elektřiny účtována stejně pro vysoký i nízký tarif zákazníka. Výše uzavíracích cen měsíčních baseload futures produktů je k dispozici na webových stránkách PXE. Výsledná fakturovaná cena silové elektřiny v daném měsíci je dána součtem ceny silové elektřiny a ceny za služby obchodu.
  2. Cena odebraného zemního plynu pro každý jednotlivý měsíc dodávky se rovná aritmetickému průměru uzavíracích cen měsíčních baseload futures derivátového trhu obchodovaných v měsíci M na dodávku měsíce M+1 za posledních 5 obchodních dní obchodovaných na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) vynásobených koeficientem 1,10. Výše uzavíracích cen měsíčních baseload futures produktů je k dispozici na webových stránkách PXE.

Příplatek Cena za služby obchodu je u obou komodit 450 Kč/MWh bez DPH.

Výsledná fakturovaná cena odebraného zemního plynu v daném měsíci je dána součtem ceny odebraného zemního plynu a ceny za služby obchodu. Ceny na uvedených odkazech jsou v eurech. Pro přepočet na české koruny se používají denní kurzy ČNB střed, které jsou k dispozici na adrese www.cnb.cz.

Tab. 1: Ceny elektřiny a plynu za první dva měsíce účinnosti produktové řady NAŠE ENERGIE na měsíc.
Tab. 1: Ceny elektřiny a plynu za první dva měsíce účinnosti produktové řady NAŠE ENERGIE na měsíc.

V Kalkulátoru cen energií bude uváděna vždy aktuální měsíční cena, popis bude doplněn výše uvedenou tabulkou s přehledem cen v jednotlivých měsících.

Jaká je cenová úroveň na burze PXE u elektřiny a plynu?

Sice následující tabulky s cenami na pražské burze PXE neslouží k přímému fyzickému nákupu elektřiny nebo plynu, ale uvedenými cenami se řídí velkoobchodníci, kteří energie dodávají dodavatelům. Zatím, jak je vidět, jsou účastníci obchodování na burze ohledně cen elektřiny i plynu optimističtí a zatím nevidí důvod ke zvyšování cen. Význam pro domácnosti vidím v tom, že když někomu obchodník nabízí cenu energií na jednotlivé roky a prvním rokem je cena krásná, na následující roky závazku je však výrazně vyšší, je třeba se zamyslet, zda takových nabídek využít. Na závěr je uveden přehled spotových cen Operátora trhu, ze kterého vůbec nevyplývá, že spotový trh je nebezpečný.

Tab. 2: Ceny elektřiny na jednotlivé měsíce dopředu (Zdroj: PXE)
Tab. 2: Ceny elektřiny na jednotlivé měsíce dopředu (Zdroj: PXE)
Tab. 3: Ceny elektřiny na jednotlivé roky dopředu (Zdroj: PXE)
Tab. 3: Ceny elektřiny na jednotlivé roky dopředu (Zdroj: PXE)
Tab. 4: Ceny plynu na jednotlivé měsíce dopředu (Zdroj: PXE)
Tab. 4: Ceny plynu na jednotlivé měsíce dopředu (Zdroj: PXE)
Tab. 5: Ceny plynu na jednotlivé roky dopředu (Zdroj: PXE)
Tab. 5: Ceny plynu na jednotlivé roky dopředu (Zdroj: PXE)
Tab. 6: Přehled cen elektřiny a plynu na spotovém trhu podle ročních zpráv Operátora trhu (Zdroj: OTE)
Tab. 6: Přehled cen elektřiny a plynu na spotovém trhu podle ročních zpráv Operátora trhu (Zdroj: OTE)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.