logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Regulátor zveřejnil návrh regulovaných cen, kolik by mohly domácnosti nově platit?

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh nových distribučních cen elektřiny a plynu, o kolik se změní a kde zdraží nejvíce? Kvůli zastropovaným cenám rostou ceny energií, přinášíme přehledný graf růstu cen. Elektřina i plyn na spotu v ročním průměru mění trend a začíná zlevňovat.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Regulátor zveřejnil návrhy cenových rozhodnutí, podle nichž se účtují státem regulované ceny. I přes růst cen energií, na které mají ceny energií velký vliv, se navrhované ceny elektřiny a plynu příliš nezměnily. Návrh neodpovídá ani cílům růstu investičních nákladů, které by měly vycházet ze „Zásad regulace pro páté regulační období v letech 2021 až 2025“, které jsou nezbytné pro modernizaci našich energetických sítí.

Podle dva týdny staré zprávy v Ekonomickém deníku by regulované ceny elektřiny a plynu letos neměly růst. Náklady by měl za spotřebitele uhradit stát. Uváděla se suma 35 mld. Kč. Důvodem takto nastavených regulovaných cen může být snaha úřadu a vlády nepřenášet všechny důsledky krize na spotřebitele.

Tab. 1: Plánované zvýšení nákladů na distribuci elektřiny kvůli nákladům na investice v pátém regulačním období (Zdroj: ERÚ)
Tab. 1: Plánované zvýšení nákladů na distribuci elektřiny kvůli nákladům na investice v pátém regulačním období (Zdroj: ERÚ)
Tab. 2: Plánované zvýšení nákladů na distribuci plynu kvůli nákladům na investice v pátém regulačním období (Zdroj: ERÚ)
Tab. 2: Plánované zvýšení nákladů na distribuci plynu kvůli nákladům na investice v pátém regulačním období (Zdroj: ERÚ)

Regulované ceny distribuce zemního plynu zůstanou v roce 2023 zhruba na letošní úrovni. Sazby pro domácnosti u společnosti GasNet, která pokrývá většinu území České republiky, dokonce o zhruba 0,5 procenta klesnou. Naopak v případě společnosti Pražská plynárenská Distribuce, která vlastní rozvodnou síť v hlavním městě, nastane růst sazeb o zhruba 6 procent. V Praze zaplatí domácnost s roční spotřebou 20 MWh kvůli zdražení regulovaných plateb o 410 Kč/rok více.


Výjimečná situace je u proudu pro svícení (D01d, D02d). Tento tarif má většina domácností (lidé elektřinu nepoužívají k  ohřevu vody či vytápění). Regulátor zvýšil poplatek za jistič o zhruba 18 až 41 procent, to podle distribuční oblasti, nejvíce v Praze, ale naopak snížil platbu za distribuovanou elektřinu o jedno až patnáct procent, nejvíce opět v Praze. Zákazníci by zaplatili navíc o 192 až o 278 Kč navíc proti letošku. Zajímavé je, že tento postup se neopakuje u topných tarifů. Zde je to přímo naopak. Například u topného tarifu D57d má zůstat cena jističe stejná, ale zvýší se cena za distribuci proudu. Zákazníci se spotřebou (VT/NT) 1/10 MWh zaplatí navíc o 400 až 900 Kč za rok navíc podle distribučního pásma.


Jedná se o pouhý návrh, asi o představu ERÚ. Ze zkušeností ale víme, že výsledné rozhodnutí se většinou výrazně liší od návrhu.

Přečtěte si také Cena plynu na spotovém trhu klesla pod 30 EUR/MWh, spočítejte si svou cenu na naší nové spotové kalkulačce Přečíst článek

Jak se změnily ceny elektřiny a plynu v souvislosti se zastropováním cen

Ceny elektřiny i plynu pro zákazníky v souvislosti se zastropováním cen výrazně narostly, jak ukazuje následující graf. Sice většina dodavatelů ceny zatím neměnila, ale objevují se stále dodavatelé, kteří i přes pokles cen na burze razantně zvyšují ceny elektřiny a plynu. Naposledy upravoval ceny Armex (některé patnáctitisícové ceny snížil) na ceny kolem 9 500 Kč/MWh a Alpiq na 10 000 Kč/MWh, ale s měsíčním platem téměř 499 Kč. Nová cena plynu od Armexu je kolem 4 700 Kč/MWh a u Alpiqu jsou 4 999, opět s platem 499 Kč/měsíc.

Graf 1: Vývoj průměrných cen silové elektřiny v distribučním tarifu D02d
Graf 1: Vývoj průměrných cen silové elektřiny v distribučním tarifu D02d
Graf 2: Vývoj průměrných cen plynu se spotřebou 20–25 MWh/rok
Graf 2: Vývoj průměrných cen plynu se spotřebou 20–25 MWh/rok
Přečtěte si také Pozor na letošní vyúčtování, nezvýšil dodavatel skrytě cenu? Přečíst článek

Jak se změnily ceny na spotovém trhu Operátora trhu?

Dnes se podíváme na spotové ceny pro domácnosti, jsou to ceny, které jsou již upraveny pomocí přepočítaného Typového diagramu dodávek (TDD), takže by měly odpovídat ceně na fakturaci (samozřejmě po přičtení poplatku nebo vynásobení určeným koeficientem). Jinak ceny elektřiny v uplynulém týdnu na trhu Operátora trhu stagnovaly u elektřiny mezi 100 a 150 EUR/MWh a v případě plynu setrvávaly mezi 40 a 50 EUR/MWh. Trend dvanáctiměsíčního cenového průměru se začíná pomalu obracet k poklesu.

Graf 3: Vývoj průměrných cen elektřiny (D02d) na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Graf 3: Vývoj průměrných cen elektřiny (D02d) na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Graf 4: Vývoj průměrných cen plynu pro topení se spotřebou 20 MWh/rok na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Graf 4: Vývoj průměrných cen plynu pro topení se spotřebou 20 MWh/rok na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.