logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Připravuje se novela NV č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních

Rekonstrukce chlazení hotelu Four Seasons v Praze, foto D. Kopačková, redakce
Rekonstrukce chlazení hotelu Four Seasons v Praze, foto D. Kopačková, redakce

Cílem novely je řešení situace, kdy většina revizních techniků v dané oblasti kvalifikace využívá povolenou výjimku z požadovaného vzdělání. Podobně je to u vyhrazených technických plynových, tlakových a elektro zařízení.

Reklama

Cílem novely nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti je řešení situace, kdy v současnosti většina revizních techniků v dané oblasti kvalifikace vykonává svoji činnost s povolenou výjimkou z požadovaného vzdělání, kterou umožňovala zákonem zrušená vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Účinné nařízení vlády č. 193/2022 Sb. možnost této výjimky již neupravuje. Hrozí tak zásadní personální nouze, neboť v případě nepřijetí změny právní úpravy daným osobám nenávratně uplyne doba platnosti posledně vydaného osvědčení o odborné způsobilosti.

Navrhuje se proto změna nařízení vlády č. 193/2022 Sb. v části týkající se požadavků na minimální stupeň vzdělání, a to rozšíření variant způsobu zajištění tohoto požadavku o vyučení v oborech strojních nebo elektrotechnických. Nižší stupeň vzdělání bude zároveň kompenzován delší požadovanou odbornou praxí, a sice 8 let, když pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou jsou to 3 roky a pro absolventy vysokoškolského vzdělání pak 2 roky odborné praxe.

Přečtěte si také Nařízení vlády požaduje určení osoby odpovědné za vyhrazená technická zařízení Přečíst článek
Přečtěte si také Odborný seminář TZB-info: Osoba odpovědná za provoz vyhrazených technických zařízení Přihláška na speciální jednodenní školení v článku

Potřeba úpravy i u dalších předpisů

HK ČR upozorňuje, že stejná potřeba úpravy některých ustanovení se jeví též u dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a to jak:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.