logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Odborné recenzované články

Bezpečnost budov /


   1  2  3  4   


fotovoltaika © fotolia.com

Vliv použití odpadního skla z fotovoltaických panelů ve vysokohodnotném betonu při vysokých teplotách odpovídajícím požáru

25.7.2022 | Ing. Diana Mariaková, Ing. Daniela Pitelková, Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., Ing. arch. at Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Kristina Fořtová, Ph.D.


© Fotolia.com

Aplikace pro výpočet rozložení teploty v betonové desce vystavené požáru

28.3.2022 | Ing. Jakub Holan


foto_©fotolia.com

Studium hoření textilních modelových materiálů

8.2.2022 | Ing. Klára Masnicová, Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D., Ing. Jan Karl


Využití CFD při predikci požárně nebezpečného prostoru

22.11.2021 | Ing. Daniela Pitelková, doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D., Ing. arch. at Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.


Výpočtové overenie výbušnej koncentrácie v prevádzkarni lakovne

18.10.2021 | Ing. Eva Mračková, PhD.


© Fotolia.com

Zkoušení požární odolnosti stavebních konstrukcí

11.9.2021 | Ing. Tomáš Žajdlík, doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.


Aplikace inženýrského přístupu v rámci požární bezpečnosti

22.8.2021 | Ing. Petra Okřinová, Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Apeltauer, Ph.D.


© Fotolia.com

Statistické hodnocení zkušebních metod stanovení koncentračních mezí výbušnosti hořlavých plynů a par

3.5.2021 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


Stanovení příspěvku k požární odolnosti dřevěných konstrukcí pomocí požární zkoušky

12.4.2021 | Ing. Magdalena Charvátová, Ph.D., Ing. Mirko Louma, Ing. Jiří Vaněk


Životnost potrubí vodních stabilních hasicích zařízení, část 1.

6.4.2021 | Ing. Pavel Rybář


Požárně nebezpečný prostor rohových oken

12.1.2021 | Ing. arch. at Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Daniela Pitelková


Alternativní paliva motorových vozidel a potenciál jejich požáru a výbuchu

7.12.2020 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


Aplikácia pokročilých metód modelovania v požiarnom inžinierstve

2.11.2020 | Ing. Romana Erdélyiová, doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.


Empirické modely charakteristik nebezpečí výbuchů a požárů, odhad charakteristik a kategorizace staveb

20.10.2020 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


© Dinadesign - Fotolia.com

Empirické modely charakteristik výbuchů a požárů a jejich scénáře

5.10.2020 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


Výpočetní odhady velikosti havarijních úniků plynů a kapalin

9.3.2020 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


© lofik - Fotolia.com

Povodně 2002 – škody způsobené podzemní vodou

5.8.2019 | Ing. Jitka VÁVROVÁ, Policejní akademie České republiky v Praze; Fakulta bezpečnostního managementu, katedra managementu a informatiky


Nové poznatky v oblasti požární odolnosti vícepodlažních dřevostaveb

22.7.2019 | doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Anna Kuklíková, Ph.D., Ing. arch. Bc. Anna Gregorová


Občan a kybernetická bezpečnost – 2. část: IP kamery

11.6.2019 | Michal Randa


Stabilní hasicí zařízení v ochraně budov před požárem – část 1

21.5.2019 | Ing. Pavel Rybář


   1  2  3  4   

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.