logo TZB-info

Reklama
Odborné recenzované články

Bezpečnost budov /


   1  2  3  4   


Výpočetní odhady velikosti havarijních úniků plynů a kapalin

9.3.2020 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


© lofik - Fotolia.com

Povodně 2002 – škody způsobené podzemní vodou

5.8.2019 | Ing. Jitka VÁVROVÁ, Policejní akademie České republiky v Praze; Fakulta bezpečnostního managementu, katedra managementu a informatiky


Nové poznatky v oblasti požární odolnosti vícepodlažních dřevostaveb

22.7.2019 | doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Anna Kuklíková, Ph.D., Ing. arch. Bc. Anna Gregorová


Občan a kybernetická bezpečnost – 2. část: IP kamery

11.6.2019 | Michal Randa


Stabilní hasicí zařízení v ochraně budov před požárem – část 1

21.5.2019 | Ing. Pavel Rybář


Analýza usmrcených v přímé souvislosti s požárem

16.5.2019 | kpt. Ing. Filip Nos


Bezpečnostní systém. Provozovatel velínu. Bezpečnostní video dohled s pozorovatelem a monitorem obrazovky. Zdroj: Adobe Stock images

Dohledová a poplachová přijímací centra – zvyklosti a normy (1. část)

13.5.2019 | Ing. Miroslav Urban, Michal Randa


Dynamika požáru komplexního prostoru z pohledu určení místa vzniku při vyšetřování příčin požáru

30.4.2019 | kpt., Ing. Stanislav Kopecký, pplk., Mgr. Jakub Škoda, kpt.,Ing. Jaroslav Řepík


Určení místa vzniku požáru v budovách s použitím znalostí dynamiky požáru

22.4.2019 | kpt., Ing. Stanislav Kopecký, pplk., Mgr. Jakub Škoda, plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.


Vyšetřování požáru v uzavřeném prostoru s významným vlivem ventilace

15.4.2019 | kpt., Ing. Stanislav Kopecký, kpt.,Ing. Jaroslav Řepík, pplk., Mgr. Jakub Škoda


Nebezpečné baterie? – část I.

12.2.2019 | kpt. Ing. Filip Nos


Občan a kybernetická bezpečnost – 1. část: Telekomunikace

12.2.2019 | Michal Randa


Prověřovací a taktická cvičení hasičského záchranného sboru na památkových objektech

31.12.2018 | Eva Polatová


Numerický model požární zkoušky v peci

19.12.2018 | Ing. Filip Zeman, Ing. Kamila Cábová, Ph.D., prof. Ing. František Wald, CSc.


Požární riziko dětského kočárku na chráněných únikových cestách

17.12.2018 | Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ing. Eva Šopíková, Ph.D., Ing. Marek Lokvenc, Bc. Petra Zámorská


Rizika vzniku a kumulace hořlavých plynů při skládkovaní odpadů

14.12.2018 | Ing. Stanislav Cáb, Ing. Martina Šeděnková


Zpracovatelská smlouva pro provoz kamerového systému v bytovém domě

6.12.2018 | JUDr. Alena Kučerová


Alternativní postupy zjišťování a hodnocení reakce na oheň pro fasády

3.12.2018 | Ing. Kateřina Kašová, Ing. Marek Pokorný, Ph.D.


Pěnová stabilní hasicí zařízení v praxi

27.11.2018 | Ing. Pavel Rybář


Stanovení maximální experimentální bezpečné spáry za neatmosférických podmínek

22.11.2018 | Bc. Jan Karl, Ing. Libor Ševčík, Ing. Ondřej Suchý, Ph.D.


   1  2  3  4   

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.