logo TZB-info


Odborné recenzované články

Bezpečnost / od 21.8.2017 do 5.3.2018


 


Povodně a jejich souvislost s požárním zabezpečením měst a obcí

5.3.2018 | doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.


Význam normalizace pro požární bezpečnost

26.2.2018 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


Zapojenie čerpadiel pri diaľkovej doprave vody

19.2.2018 | Ing. Milan Dermek, doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.


Chování polymerů při zahřívání za zvýšeného tlaku

12.2.2018 | Ing. Petra Bursíková, Ph.D., Ing. Romana Friedrichová, Ph.D.


Standardy versus zvyklosti z oblasti technické bezpečnosti – úvodník k tématu

5.2.2018 | Michal Randa


Lokalizace kriminalistického ohniska pomocí metody měření hloubky kalcinace sádrokartonových desek

29.1.2018 | kpt. Ing. Stanislav Kopecký, kpt. Ing. Jaroslav Řepík, pplk., Mgr. Jakub Škoda


Legislativní východiska pro stanovení ohrožených prvků kritické infrastruktury domino efekty závažných havárií

22.1.2018 | Mgr. Václav Čihák, Ing. Jaroslav Šebek


Aplikace Bayesova teorému pro odhad nejistot kvalitativních výsledků požárních zkoušek

15.1.2018 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


Procesy horenia a ich klasifikácia

8.1.2018 | Ing. Coneva Iveta, PhD.


© ambrozinio - Fotolia.com

Trojúhelníkové výbuchové diagramy hořlavých látek a jejich praktická využitelnost

1.1.2018 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


DPPC, aneb data a střípky z historie monitorování poplachů – 1. část

25.12.2017 | Michal Randa


Práva subjektu údajů podle GDPR – hrozba pro provozovatele kamerových systémů I.

11.12.2017 | JUDr. Alena Kučerová


Mezinárodní spolupráce na úseku zjišťování příčin vzniku požárů

4.12.2017 | pplk., Mgr. Jakub Škoda, kpt., Ing. Stanislav Kopecký


Moderní dohledová poplachová a přijímací centra reprezentují víc než jen terminologickou změnu

27.11.2017 | Ing. Miroslav Urban


Aktuální evropské trendy v oblasti požárně bezpečnostních zařízení

Aktuální evropské trendy v oblasti požárně bezpečnostních zařízení

20.11.2017 | plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.


Nízkotlaká mlhová hubice

Mlhová stabilní hasicí zařízení pro protipožární ochranu objektů a technologií (3. část)

18.9.2017 | Ing. Pavel Rybář


Mlhová stabilní hasicí zařízení, čerpací zařízení typu SPU

Mlhová stabilní hasicí zařízení pro protipožární ochranu objektů a technologií (2. část)

11.9.2017 | Ing. Pavel Rybář


Mlhová stabilní hasicí zařízení pro protipožární ochranu objektů a technologií

Mlhová stabilní hasicí zařízení pro protipožární ochranu objektů a technologií (1. část)

4.9.2017 | Ing. Pavel Rybář


Informační povinnost o provozu kamerového systému v obytném domě platí již dnes

21.8.2017 | JUDr. Alena Kučerová


 

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.