logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Bazény a aquaparky nejsou ani v jedné z 5 skupin, které chce vláda do 8. června otevřít

Reakce významných sdružení ČR v oboru provozu bazénů, koupališť a trávení volnočasových aktivit ke kritické a neúnosné situaci, vzniklé po uzavření provozů a nulové komunikaci vládních institucí a ministerstev.

Reklama

Aktualizace 29.4.2020
S obnovením fungování bazénů vláda počítá v poslední vlně uvolňování, tedy od 25. května 2020.


Bazény, aquacentra, provozy wellness – co s nimi bude a na co se mají připravit?

20.4.2020 proběhlo v Třebíči, v provozu Aquaparku Laguna, setkání představitelů významných českých sdružení a asociací za účasti televizního štábu České televize. Stav uzavřených provozů je kritický. Je nepochopitelné, že tyto provozy nemohou otevřít a ani nemají žádné informace, kdy a jak to bude možné, přičemž se jedná o naprosto bezpečná místa, kde je šíření korona viru či jiných virů naprosto vyloučené.

Setkání se účastnil předseda Asociace pracovníků v regeneraci – Jiří Novák, člen prezidia Asociace plaveckých škol – Bedřich Daberger a za Český svaz plaveckého sportu její předseda Petr Ryska. Ke společnému úsilí se také připojuje Česká asociace saunérů a její předseda Pavel Hofrichter.

Co trápí provozy a proč je situace opravdu kritická?

Největší a nejtíživější otázka, kterou si provozovatelé nyní kladou je, zda se provozy na léto vůbec ještě otevřou, zda budou moci nabídnout své prostory a provozy pro školní plavání či k tomu, aby se lidé mohly po náročné době karantény zotavovat pohybem, sportem, či v rámci venkovních koupališť tedy také pobytem na slunci a čerstvém vzduchu. Provozy jsou po velmi dlouhou dobu zavřené a znovu otevřít pro ně znamená vyvinout značné finanční, organizační a časové úsilí, nezbytné pro přípravy, kdy je potřeba zajistit všechny kontroly a zvládnout zajištění hygieny a bezpečnosti provozu a také personální obsazení.

Provozovatelé bazénu a aquaparků stále netuší, kdy se budou moc vrátit ke své práci Nejsou ani v jedné z 5 skupin, které chce vláda do 8. června otevřít, byť za speciálních hygienických opatření. Na dotaz ze začátku dubna adresovaný ministru zdravotnictví nedostali dosud odpověď.

Bazény a aquaparky nejsou ani v jedné z 5 skupin, které chce vláda do 8. června otevřít, ilustrační foto redakce
Bazény a aquaparky nejsou ani v jedné z 5 skupin, které chce vláda do 8. června otevřít, ilustrační foto redakce

Bazény a aquaparky nejsou ani v jedné z 5 skupin, které chce vláda do 8. června otevřít, ilustrační foto redakce

Touto dobou bychom tu za běžných okolností samozřejmě našli plný provoz, v číslech je to 200 000 tisíc lidí/rok, řekl pro ČT24 p. Jiří Novák, ředitel Aquapark Laguna Třebíč, předseda představenstva Asociace pracovníků v regeneraci.

Největší problém je to, že nemáme informace. Samozřejmě máme problém s financováním zaměstnanců, využili jsme kurzarbeit a v neposlední řadě utíkají tržby. Ale samozřejmě náklady na provoz běží stále. Vodu je třeba udržovat tak, abychom byli schopni kdykoliv otevřít. Voda je v nouzovém režimu, teplota vody 19,5 °C, běžně nahříváme na 30-31 °C, jsme připraveni zdvojnásobit výkon VZT, máme zpracovány speciální postupy a opatření, např. otevřeme jen některé skříňky, desinfekce vody a ozonizace včetně likvidace virů je samozřejmostí i za běžného provozu.
Pro přechod na normální provoz potřebujeme několik týdnů. Větší problém bude s venkovními bazény. Tam potřebujeme měsíce. I proto potřebujeme informace včas a dopředu. Máme standardně 33 zaměstnanců na HPP včetně plavecké školy. K tomu potřebujeme brigádníky, které těžko sháníme i za normálního stavu. Zájemci se hlásí, ale bez plánu otevření je těžké cokoliv řešit. K tomu je třeba si uvědomit, že u plavčíků je třeba ještě příprava a školení, aby byli připraveni na plaveckou sezónu.
V současné době je zatím těžko mluvit o ztrátách v čísech, ale náklady jsou ve statisících, i jen náklady na údržbu v současné době mimo provoz jsou v řádech desítek tisíc Kč.

Bedřich Daberger, člen prezídia Asociace plaveckých škol, řekl ČT24, že plavecké kurzy skončily s ukončením provozu škol. "Rozjetí plaveckých škol a kurzů záleží na stanovisku MZd a MŠMT. Vedení asociace plaveckých škol připravilo podmínky, jak vše zvládnout za současné situace. Důležitá je přeprava dětí z obcí autobusem v rouškách, přístup do šaten a bazénu po skupinách, barevné označení skříněk v šatnách tak, aby byly dále od sebe, např ob tři, čtyři skříňky, plavečtí instruktoři by pomáhali s organizací, plaveckými pomůckami označíme dostatečné odstupy, děti pracují v menších skupinách.
Jakmile spustí bazény, spustíme i výuku. Potřebujeme souhlasné stanovisko MZd, MŠMT a ředitelů škol a po otevření bazénu můžeme spustit provoz víceméně ze dne na den. Pokud bychom spadli do poslední skupiny od 8. června, nevím jak by to dopadlo, ale 3-4 týdny by nám pomohly k ukončení rozběhlých a neukončených turnusů. Ale spíše očekávám kompletní a nový provoz až od září. Neukončené turnusy budeme řešit individuálně nějakými nadstandardními lekcemi apod. "

Roman Prymula, náměstek MZd, řekl ČT, že bude snaha otevřít venkovní bazény 8.6.2020. Možnost otevření vnitřních bazénů se bude teprve průběžně vyhodnocovat.

Bazény a aquaparky nejsou ani v jedné z 5 skupin, které chce vláda do 8. června otevřít, ilustrační foto redakce
Bazény a aquaparky nejsou ani v jedné z 5 skupin, které chce vláda do 8. června otevřít, ilustrační foto redakce

Bazény a aquaparky nejsou ani v jedné z 5 skupin, které chce vláda do 8. června otevřít, ilustrační foto redakce

Kampaň Otevřete nám provozovny

Asociace pracovníků v regeneraci připravuje kampaň za otevření provozoven wellness, saun a bazénů. Chceme přimět odpovědné k brzkému povolení provozu těchto zařízení, samozřejmě za respektování přísných hygienických pravidel. Připravujeme návrhy nových hygienických plánů, provozních předpisů a pravidel tak, abychom veřejnosti umožnili bezpečné plavání, saunování a relaxaci. Chceme umožnit veřejnosti zvyšovat svou imunitu, fyzickou i psychickou kondici.

Právě pohyb, sport, voda a pobyt venku jsou základní pilíře podpory imunity a to nejen té fyzické, ale i psychické, které vyzdvihuje řada mezinárodních zdravotních a lázeňských institucí po celém světě. Je s podivem, že si odpovědná ministerstva již nekladou otázku, jak budou lidé a zejména rodiče s dětmi trávit teplé měsíce, prázdniny, jak jim zajistí odpovídající sportovní aktivity k tomu, aby se využilo nadcházející letní období a jediného možného času k tomu, aby se imunita nás všech podpořila před tím, než přijde opět podzim a zima. Čas neúprosně běží, finanční ztráty jsou velké a provozy potřebují nutně rozhodnutí, co dál, aby se vůbec do léta mohli všichni na možný provoz a otevření připravit.

Proč je otevření provozů a umožnění jejich využívání tak důležité v co nejkratší dobu?

Provozy nabízejí možnosti sportu a relaxace v naprosto nadstandardních podmínkách, v místech, kde jsou nejpřísnější pravidla pro hygienu a bezpečnost, a to přímo tak, že patříme v rámci Evropy k těm opravdu nejpřísnějším a kde je přenos virů vyloučený. Stejně tak výuka a kurzy pro plavání dětí jsou koncipovány a zajišťovány i tak, aby vše probíhalo bezpečně a odpovědně k situaci. Případně se ještě čeká na pokyny Ministerstev.

Dezinfekce koronaviru
"Ze zkušeností s viry ptačí chřipky či SARS víme, že tyto respirační viry jsou velmi citlivé k dezinfekci (chlorem i UV zářením) a podobně se bude chovat i nový koronavirus. Standardní dezinfekce pitné vody, zaměřená na inaktivaci fekálních patogenů, bude tedy spolehlivě usmrcovat i koronavirus", potvrdila společnost Euroclean, kterou redakce požádala o vyjádření.
Více také v článku Přenos nového typu koronaviru pitnou vodou nehrozí.

I podle technické zprávy Světové zdravotnické organizace neexistuje v současné době důkaz o přežití viru COVID-19 v pitné vodě, která se v provozech používá. Procesy spojené s úpravou a dezinfekcí vody, COVID-19 spolehlivě usmrcují, díky chloraci, ionizaci a UV záření. I v rámci saunového provozu je dokázáno, že vlivem vysoké teploty, která dosahuje již 39,5 °C některé bakterie a většina virů hynou.

Není tedy žádný důvod držet provozy bazénů, koupališť, saunových provozů a relaxačních zařízení dále naprosto uzavřené. A další prodloužené uzavření by pak bylo pro tyto provozy likvidační.

Naopak hrozí nebezpečí, že lidé budou možnosti trávení času u vody nebo ve vodě vyhledávat v místech, kde je zajištění hygieny a bezpečnosti téměř vyloučené či nemožné, v rámci přírodních vodních zdrojů. Tady je kvalita vody v létě závislá také na počasí a když je horko a voda se kazí, koupat se zde nedá.

Asociace a odborná sdružení tímto krokem navazují na otevřený dopis, adresovaný 9.4.2020 Ministerstvu zdravotnictví ČR a výrazně apelují na vládu a ministerstva, aby v zájmu nejen zachování provozuschopnosti tohoto sektoru, ale také v zájmu veřejného zdraví, jednali a přinesli směrodatné a důležité informace co nejdříve. Nejde zde jen o obrovské ekonomické ztráty, ale v sázce je i využití letního „ozdravného a rekondičního“ období pro nás pro všechny.

Zdroj:
Tisková Zpráva Asociace pracovníků v regeneraci – APR ze dne 21.4.2020
Vysílání ČT24

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.