logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kotlíkové dotace a půjčky – kotlíkový specialista a jeho role


© Fotolia.com

Úkolem "kotlíkového specialisty" je pomáhat lidem, kteří provozují kotle na tuhá paliva třídy 1 a 2, aby se rozhodli k jejich výměně v rámci kotlíkových dotací, aby si vybrali vhodný kotel, pomáhat jim s administrací žádosti o kotlíkovou dotaci a také s vyřízením půjčky, kterou mohou podle aktuálních podmínek získat ve třech krajích.

Reklama


Současně s třetí vlnou kotlíkových dotací se rozbíhá ve třech krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém) pilotní projekt bezúročných půjček pro konkrétního žadatale o dotaci. V rámci kotlíkových dotací proto mohou obce díky těmto půjčkám svým občanům předem zafinancovat náklady na výměnu starého kotle na pevná paliva za nový ekologický zdroj. Občané tak nemusí mít dopředu prakticky nic našetřeno. Neboť potřebnou finanční částku získají včas tak, aby s ní mohli zaplatit instalaci nového zdroje tepla. Pomoc je cílená především na ekonomicky slabší rodiny.

Významnou roli při udělování půjček bude mít tzv. „kotlíkový specialista“, který má zájemcům o dotaci poradit s výběrem nového zdroje a případně i pomoci s administrací jejich žádostí. Obec si může u Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) nárokovat až 10 tisíc korun na náklady spojené s činností specialisty pro vyřízení jedné žádosti. O tom, kdo může být tímto specialistou a jaká bude jeho role v kotlíkových půjčkách, hovořil dne 18. 4. 2019 na semináři pořádaném pro zástupce měst a obcí Moravskoslezského kraje k problematice kotlíkových půjček pan Jakub Hrbek, ředitel sekce řízení Národních programů SFŽP.

Hlavní role specialisty

 • Zajištění specialisty je povinné
 • Provádí průzkum zájmu o výměnu starých kotlů ještě před podáním žádosti
 • Poskytuje asistenci domácnostem
  • provádí základní posouzení aktuálního stavu
  • doporučuje vhodná řešení výměny kotle
  • pomáhá s vyřízením půjčky od obce a kotlíkové dotace od kraje

Kdo může být specialistou?


 • Obecně nejsou stanovena žádná kvalifikační kritéria
 • O způsobu výběru kotlíkového specialisty rozhoduje sama obec, může jít o:
  • Zaměstnance obce (vč. DPČ / DPP)
  • Službu zajištěnou dodavatelem
 • V případě výběru dodavatele pozor na podmínky zadávání veřejných zakázek (zejména u velkých měst), které je nutné zohlednit
 • Měl by dodržovat etický kodex (doporučený vzor na webu)

Co by měl kotlíkový specialista umět?

 • Být komunikativní, trpělivý a věcný
 • Znát dobře podmínky 3. vlny kotlíkových dotací a programu „kotlíkových půjček“ (a případně NZÚ)
 • Mít přehled o nejčastěji používaných zdrojích tepla na vytápění a jejich specificích - základní technické parametry a omezení a obecné ekonomické vlastnosti (investice / provoz)
 • Kotlíkový specialista si neklade za cíl nahradit projektanta nebo energetického specialistu, měl by občana nasměrovat správným směrem

Co kotlíkový specialista nesmí?

 • Poskytovat nepřesné či dokonce nepravdivé informace, slibovat nereálné úspory a návratnosti (viz „Šmejdi“)
 • Být příliš „vlezlý“ (pozor na rozpor s případnou obecní vyhláškou omezující podomní prodej!)
 • Doporučovat či jinak prosazovat konkrétní výrobky anebo služby (tj. nesmí nabídnout a ani poskytnout výhodu)
 • Účtovat občanům jakékoliv poplatky spojené s výkonem kotlíkového specialisty

Etický kodex specialisty lze nalézt zde:
https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=1873

Podrobnosti o kotlíkových půjčkách:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=66
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.