logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Mohou obce zakázat provoz kotlů a lokálních topidel na pevná paliva?


© Fotolia.com

Obce mohou zakázat provoz lokálních topidel na pevná paliva ve vybraných lokalitách již dnes, ale MŽP nepočítá s tím, že by mělo jít o celoplošné opatření.

Internetový deník.cz zveřejnil dne 15.1. článek s dramatickým názvem „Stát zvažuje zakázat chatařům čmoudící kamna“, ve kterém přichází s informací, že Ministerstvo životního prostředí zvažuje plošný zákaz zastaralých lokálních topidel, podobně jak je tomu u kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2. Ministerstvo se v tiskové zprávě obratem od obsahu článku distancovalo, nicméně spekulacím a bouřlivé diskuzi na toto téma tím nezabránilo. Jak je to tedy doopravdy se zákazem lokálních topidel podle platné legislativy?

Podle zákona o ochraně ovzduší bude od 1. září 2022 zakázán provoz teplovodních kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW. Povinná výměna se netýká zdrojů, které jsou navrženy pro přímé vytápění místa instalace. Tím jsou míněny všechny typy lokálních topidel – krby, kamna, sporáky, vařiče, krbová kamna – a to i v případě, že mají teplovodní vložku a jsou napojeny na ústřední topení.

Ovšem zákon dává obecním úřadům možnost zakázat provoz nevyhovujících kotlů již nyní. A dokonce je to možnost zakázat provoz i lokálních topidel na pevná paliva, tedy krbů, kamen, sporáků, krbových kamen. Tuto možnost umožňuje ustanovení §17 odst. 5 zákona, kde je napsáno, že:

Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Obec může vyhláškou zakázat na vymezeném území obce spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích podle věty první, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v § 17 odst. 1 písm. g) splňujících pro tato paliva požadavky stanovené v příloze č. 11 k tomuto zákonu.

Zákon tím umožňuje obcím omezit provoz kotlů tříd 1 a 2 ještě před podzimem roku 2022, kdy začne platit zákaz jejich provozu plošně po celé republice. Pokud se zastupitelstvo obce rozhodne, že kdekoliv v obci zakáže spalovat například hnědé uhlí v kotlích třídy 1 a 2, novela zákona o ochraně ovzduší jim to umožňuje již nyní. Pokud si toto ustanovení přečteme podrobně, zjistíme, že zastupitelstvo může ovšem zakázat i provoz lokálních topidel na vybrané druhy paliv. Podle věty první §17 odst. 5 se možnost zákazu provozu týká „spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším…“. Není zde definováno, zda se to týká topidel či kotlů, či zda zdroj musí být napojen na otopnou soustavu. Obec může tudíž zakázat již nyní provoz všech zdrojů spalujících pevná paliva, včetně kamen a krbů, s výjimkou zdrojů definovaných přílohou č.11 zákona o ochraně ovzduší, tedy s výjimkou teplovodních kotlů tříd 3, 4 a 5.

Pokud to tedy shrneme, zákon o ochraně ovzduší nepočítá s plošným zákazem všech přibližně 1 miliónu lokálních topidel na pevná paliva, která slouží k vytápění především rekreačních objektů. Pouze dává obcím možnost zakázat provoz vybraných topidel na vybraná paliva v těch svých katastrech, kde je situace se znečištěním ovzduší neudržitelná.

„Aktualizace 12.2.2019: Počet lokálních topidel na pevná paliva upřesněn na přibližně 1 milión kusů.“

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.