logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak vyrašil nový krásný rodinný dům pod Ještědem

Díky vertikálnímu obkladu z expandovaného korku a hliníkovému plechu v barvě antracitu je objekt z horní silničky nenápadný a skvěle zapadá do zdejší krajiny i okolní zástavby. Jeho opravdové kouzlo se projeví ze strany zahrady. Pomyslnou zahradu zde vytváří okolní krajina s neskutečným výhledem.

Reklama

Valeriu Butulescu: „Když si na nás Slunce posvítí z jiného zorného úhlu, je tu jaro.“

Pohled z příjezdové cesty (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled z příjezdové cesty
Fotografie – BoysPlayNice

Dům na Rašovce s výhledem na Český ráj

Ta slovní hříčka s domem, co zde vyrašil, není klasickým oslím můstkem pro lepší „proudění“ textu. Jižní orientace místa propůjčuje lokalitě osady Rašovka vlastnosti, které nejsou běžné. Horská a podhorská krajina s dostatkem sněhu v těchto místech umožňuje s jarem dostatek tepla a brzkého tání, které na jižní straně uspíší probuzení přírody do kvetoucí nádhery. Osada je místní částí Šimonovic a podle Ještědu je vám jasné, že se ocitáme v Libereckém kraji. Ještědský hřeben s výškou 600 m n. m. a skvělým výhledem na Český ráj je paspartou pro krásný rodinný dům. Pořád se zde po právu pracuje s výhledem a svažitý terén odsazuje komunikaci nad domem od podlahy přízemí a plochy zahrady, nádherné louky, o 4,5 m. Nově vytvořený násep připojuje dům ke komunikaci a část rovné střechy je zároveň plochou pro parkování. Bohaté prosklení mírně zešikmeného vnitřního průčelí je spojené přes roh s prosklením štítové stěny. Po odsunutí prosklení se otvírá interiér do louky zahrady a na terasu. Práce s vrstevnicemi, parkovací plocha a sedlová střecha tvoří skvělé začlenění objektu do svažitého terénu. Díky vertikálnímu obkladu z expandovaného korku, hliníkovému plechu v barvě antracitu se stává objekt z horní silničky nenápadný a bez problémů zapadá do zdejší krajiny i okolní zástavby. Jeho opravdové kouzlo se projeví ze strany zahrady. Pomyslnou zahradní část zde vytváří okolní krajina s neskutečným výhledem.

Letecký pohled (Fotografie – BoysPlayNice)
Letecký pohled
Letecký pohled (Fotografie – BoysPlayNice)
Letecký pohled
Hlavní obytná místnost (Fotografie – BoysPlayNice)
Hlavní obytná místnost
Koupelna (Fotografie – BoysPlayNice)
Koupelna

Fotografie – BoysPlayNice

To pragmatické zůstává odloženo vně, příjezdová komunikace a vozový park s parkováním. Je to stejný bonus jako u staveb funkcionalismu, kdy pomyslná „záda“ objektu jsou věcí dobře vyřešené nezbytné funkce bez potřeby oslnit a opravdový život objektu i jeho obyvatel je věcí zdařilého propojení domu se zahradou, s krajinou, s výhledem. Je to základ filosofie, který platil u historické vily Tugendhat s výhledem na zahradu, potažmo Brno, stejně jako u spousty dalších staveb. Takže je jasné, že zde musí fungovat také. Vše je dotvořeno přírodními materiály, jako je venkovní dlažba z ochozené žuly, hnědočervená stěrková podlaha, bělená březová překližka. Vše doplňuje otočný litinový krb. A funguje to tedy? Bez dalších diskuzí nad smysluplností celého řešení si troufám říci, že funguje. O tom se ostatně můžete přesvědčit sami, fotografií a průkazné dokumentace je zde dostatek.

Půdorysy obou podlaží (Fotografie – BoysPlayNice)
Půdorysy obou podlaží
Pohled jihovýchodní (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled jihovýchodní
Pohled severozápadní (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled severozápadní

Fotografie – BoysPlayNice

Základní popis

Prosklený železobetonový dům na Rašovce s fasádou z portugalského korku shlíží z ještědského hřebene na Český ráj a velkoryse se otevírá místním loukám a specifickému horskému klimatu.

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Rodinný dům na Rašovce se nachází na jižním svahu ještědského hřebene ve výšce 600 m n. m. s nádherným výhledem na scenérii Českého ráje.

Výhled a propojení vnitřních prostor s krajinou byl jedním z určujících motivů při navrhování domu. Krajina je otevřená, průchozí, převažují kvetoucí louky bez oplocení. Půdorysně je dům obdélníkového tvaru o rozměrech zhruba 22,5×7 m, orientován po vrstevnici. Podél severní strany pozemku vede na náspu komunikace, na kterou bylo nutné dům připojit. Proto je část střechy objektu pojízdná, určená pro parkování vozidel. Úroveň přízemí i hlavní plocha zahrady jsou pak 4,5 m pod úrovní komunikace. Nad většinou objektu je sedlová střecha s proměnným sklonem, od 43° po 30° na východním štítu. Štíhlá hmota domu se zešikma zařezává do strmého svahu silnice a hřeben se pomyslně sklání po svahu dolů do zahrady.

Hlavní vstup je na západní straně. Přístup je po terénním schodišti podél porostlé kamenné zdi. Jinak kompaktní hmota domu je na východním štítu zcela otevřena a její celoprosklená stěna je zešikma ustoupena za obrysovou hranu. Maximalizuje se tak plocha výhledu a vzniká zastřešená terasa. Ta přiléhá k jižní straně, kde je do hmoty domu prolomen další otvor na celou výšku podlaží. Prosklení se potkává ve dvou třetinách tohoto otvoru s prosklením východního štítu, a to bez rohového sloupku. Roh tvoří posuvné portály, které je možné roztáhnout a postupným přechodem přes terasu zcela spojit hlavní obytný prostor se zahradou. Rovněž všechny další obytné místnosti přízemí, včetně koupelny, se prosklenými otvory na jižní straně otevírají krajině.

Reliéfní fasádu tvoří desky z portugalského expandovaného korku proměnlivé tloušťky, které se střídají ve vertikálních pásech. Tento materiál nebyl dosud v ČR takto použit. Sedlová střecha je z falcovaného hliníkového plechu antracitové barvy. Stropy a obvodové stěny byly odlity z pohledového železobetonu, vnitřní příčky jsou cihlové, omítané. Podhled střechy je obložen bělenou březovou překližkou, od krovu je zavěšený francouzský otočný litinový krb, dominantní prvek interiéru. Celkový prostý ráz domu dotváří tmavá hnědočervená podlahová stěrka. Venkovní dlažba je ze starých, ochozených, velkých žulových kamenů. Podobají se původní liberecké dlažbě s její specifickou narůžovělou barvou. Podobně velkoryse byl kdysi vydlážděn celý Liberec. Takto se postupně rodil celý dům – s respektem k místním tradicím, historii, k materiálu i k okolí.

Pohled jihozápadní (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled jihozápadní
Pohled severní (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled severní
Příčný řez (Fotografie – BoysPlayNice)
Příčný řez

Fotografie – BoysPlayNice

Příběh domu vypráví investoři následovně: „Vše začalo objevením posledního stavebního pozemku na Rašovce před sedmi lety. Místo jsme již dříve znali, a jelikož jsme chtěli stavět co nejvýše směrem k Ještědu, vůbec jsme neváhali. Plno dalších prvků jsme již delší dobu nosili v hlavě: prosklené stěny, pohledový beton, strohý interiér, kovové prvky, zavěšený krb nebo otevřenou zahradu bez plotu. Kamarádi z ateliéru SAD zformovali původní ideje Ivety do návrhu domu. Jak se dům rodil, postupně jsme pochopili, že zkrátka nemůžeme dělat žádné kompromisy. Proto je dům obložený korkem a v proskleném rohu nestojí sloupek – statice a logice navzdory. Konstrukčně náročné stavby se ujala firma s tematicky stylovým názvem Ještědská stavební společnost, pod domem objevila vrstvu černého uhlí, a nakonec vše dobře dopadlo položením posledního žulového kamene do dlažby.“

Interiérový design domu s vnitřními dispozicemi místností možná vznikl dříve než dům samotný,“ říká Iveta Zachariášová, interiérová architektka, spoluautorka celého projektu a zejména interiéru. „Díky mé dlouholeté praxi mně bylo mnoho věcí a funkčních aspektů jasných hned od začátku a řešili jsme v podstatě jen sladění s konstrukcí domu a otevření domu do okolního prostředí skleněnými stěnami. Světlo, prostor, čistota interiéru a barevná střídmost mě zavedly především do studií Konsepti a Ligne Roset, na kterých je postaven základ vnitřního vybavení nábytkem.“

Pohled jižní (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled jižní
Detaily (Fotografie – BoysPlayNice)
Detaily
Pohled jižní (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled jižní
Pohled jihozápadní (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled jihozápadní

Fotografie – BoysPlayNice

Novostavba domu byla oceněna 3. místem v kategorii stavby pro bydlení v Soutěži Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2021.
https://stavbaroku.lk/historie-projekt/novostavba-rodinneho-domu-rasovka/2021

Doplňující informace

Studio atelier SAD s. r. o. [architektura]
Iveta Zachariášová [interiérový design]
Autor MgA. Adam Jirkal, Ing. Arch. Tomáš Kubák [atelier SAD s. r. o.]
Iveta Zachariášová
Kontaktní e-mail ateliersad@ateliersad.cz
design@ivetazachariasova.cz
Web www.ateliersad.cz
www.ivetazachariasova.cz
Sociální média www.facebook.com/AtelierSADcz
www.instagram.com/ateliersad
www.facebook.com/iveta.zachariasova.interior.design
www.instagram.com/iveta.zachariasova
Adresa studia atelier SAD s. r. o., Anenské nám. 211/2, 110 00 Praha 1, Česká republika
Iveta Zachariášová, Jáchymova 63/3, 110 00 Prague 1, Česká republika
Umístění projektu Na Rašovce 70, 463 12 Šimonovice
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2016–2019
Rok dokončení 2020
Zastavěná plocha 158 m2
Hrubá podlahová plocha 153 m2
Plocha pozemku 1 685 m2
Rozměry 22,4×7,1 m/640 m3
Náklady 17 000 000 CZK
Klient Iveta a Jan Zachariášovi
E-mail klienta janzacharias@gmail.com
Web klienta www.ivetazachariasova.cz
Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
Spolupráce Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r. o., www.jss.cz
Zahradní architekti: Partero s. r. o., www.partero.cz
Realizace interiéru: MY76 s. r. o., www.my76.cz

Materiály

fasáda – expandovaný korek
nosné stěny a strop – pohledový železobeton
příčky – keramické cihly
krytina – falcovaný hliníkový plech
zpevněné plochy – liberecká žula/kameny ze starých chodníků

Pohled jihovýchodní (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled jihovýchodní
Ložnice (Fotografie – BoysPlayNice)
Ložnice
Podkrovní místnost (Fotografie – BoysPlayNice)
Podkrovní místnost
Koupelna (Fotografie – BoysPlayNice)
Koupelna

Fotografie – BoysPlayNice

Značky

fasáda – expandovaný korek – Amorim/www.amorim.com
střešní krytina Prefalz – Prefa/www.prefa.com
kuchyňské spotřebiče – Siemens/www.siemens.com
volný nábytek – Konsepti/www.konsepti.com
volný nábytek, venkovní křeslo Fifty – Ligne Roset/www.ligne-roset.com

OBÝVACÍ POKOJ
sedačka Ploum – Ligne Roset/www.ligne-roset.com
stolky, jídelní stůl Uhlík, barové židle, digestoř – atelier SAD/www.ateliersad.cz
židle Re-chair, lampa Geen-a – Kartell/www.kartell.com
knihovna – Konsepti/www.konsepti.cz
kožené křeslo – DePadova/www.depadova.com
krb Gyrofocus – Focus/www.focus-fireplaces.com
obraz – Jakub Špaňhel

GALERIE
křeslo Togo – Ligne Roset/www.ligne-roset.com
lampa Gräshoppa – Gubi/www.gubi.com

Interiér s výhledem (Fotografie – BoysPlayNice)
Interiér s výhledem
Pohled jižní (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled jižní
Pohled jihovýchodní (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled jihovýchodní

Fotografie – BoysPlayNice

KOUPELNA
keramika Happy D.2 – Duravit/www.duravit.cz
vana Meisterstück centro duo 2 – Kaldewei/www.kaldewei.cz
baterie – Axor/www.axor-design.com
nábytek, svítidlo – atelier SAD/www.ateliersad.cz

PRACOVNA
pracovní stůl Earl of wood, polička Adam wood, židle, stolek Al wood, židle Q/wood, křeslo K/wood – Kartell/www.kartell.com

Poznámka

Název osady Rašovka je odvozen od slova rašit: na jaře zde dochází k prudkému tání sněhu díky jižní orientaci ke slunci a příroda ožívá a raší viditelně dříve než v okolí. Místní horské mikroklima přímo na ještědském hřebeni je specifické rychlými změnami počasí, častým větrem a povětrnostními srážkami. Hluboko pod domem se nacházejí vápencové krasové útvary naplněné vodou, ke které sahá studniční vrt.

Pohled jihozápadní (Fotografie – BoysPlayNice)
Pohled jihozápadní
Otevřená stěna (Fotografie – BoysPlayNice)
Otevřená stěna
Hlavní obytná místnost (Fotografie – BoysPlayNice)
Hlavní obytná místnost
Pracovna (Fotografie – BoysPlayNice)
Pracovna
Chodba (Fotografie – BoysPlayNice)
Chodba

Fotografie – BoysPlayNice

O studiu BIO – atelier SAD

Ateliér byl založen v roce 2002. Hlavní představitelé fungovali jako úspěšný kreativní tým ještě o pár let dříve. První společnou realizací byly Všenory, dostavba RD. Dnes jejich rukopis rozpoznáme u mnoha oceňovaných projektů – interiéry, domy, kancelář, urbanistické studie, umělecké instalace a objekty. Od čerpacích stanic až po školní učebny nebo nahrávací studio, autorský nábytek a produktový design. Vedení ateliéru tvoří čtyři výrazné osobnosti – Adam Jirkal, Jerry Koza a bratři, dvojčata Martin a Tomáš Kalhousovi. Za nimi stojí jako opora doslova všehoschopní, a hlavně spolehliví spolupracovníci – architekti, stavaři i další navazující profese. Klíčovou a v mnohém určující je pro SAD úzká spolupráce s realizační firmou MY76 s. r. o. Jednotlivé členy SADu spojuje touha objevovat nové příležitosti, tvořit originální dílo a překračovat hranice oborů i výrobních postupů. Také zvědavost, dobrodružná povaha, radost z experimentování, vnímání detailů, které vždy podporují celek, tedy nikdy nejsou samoúčelné.

BIO – Iveta Zachariášová – interiérová architekta

Interiérový design je její vášeň. K projektům přistupuje energicky, s jasnou vizí, kreativitou, vizuální formulací nápadů, komplexně a s transparentní komunikací. Vytváří zkratky mezi nespočtem možných variací a řešení, sortýruje a strukturuje prostor, věci, procesy, hmotu, barvy, představy, život. In-formuje budoucí prostor: vtiskuje předmětům novou, záměrnou a nepravděpodobnou formu. Oprašuje zdánlivě všední skutečnost a zakládá si na přirozeném přístupu a spolupráci.

Použité podklady:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.