logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Mural art – seznamte se, prosím

V rámci participativního rozpočtu „Dáme na vás“ vznikne také pět maleb na budovy v majetku města Brna

Od roku 2020 vzniká v Brně v okolí Cejlu tak zvaná Městská galerie. Na velkoformátových malbách na zdech domů se podílejí čeští umělci. V rámci participativního rozpočtu „Dáme na vás“ je v plánu umístit pět maleb také na budovy v majetku města. Radní dnes pro ně schválili navýšení rozpočtu.

Reklama

Andy Warhol: „Obrazy jsou jen k tomu, aby se s nimi zakryly zdi.“

Všude přítomné grafitti
Všude přítomné grafitti
Všude přítomné grafitti

Všude přítomné grafitti

Mural art – seznamte se! S kým? S čím? No přece mural nebo taky mural art. Na rozdíl od street artu nebo grafitti, které jsou většinově nelegální, je mural art dílem legálním. Street art může být rozličné výtvarné umění, převážně malba, v kontextu parteru města, v kontextu ulice. Mnohý sprejer vám asi řekne, že jeho práce je taky street art. Tvorba grafitti je spojená výhradně se sprejováním. Grafitti se zaměřují na malbu po stěnách, výškových objektech, komínech, a to ve velkých plochách. Někdy se tato tvorba překrývá a street art je často nazýván post - grafitti. Muraltové malby si objednává město či majitel stěny, potažmo stavby. Mohou být zdobným dílem exteriéru i interiéru. Proč nedat možnost tomuto někdy úžasnému kousku umění před nechtěnou vzpourou a znehodnocováním ploch, které netoužil majitel takto „vyzdobit“.

Ukázky mural artu ze světa
Ukázky mural artu ze světa
Ukázky mural artu ze světa
Ukázky mural artu ze světa

Ukázky mural artu ze světa

Tato tvorba je hlavně ruční malba štětci či válečky. Původně to byl způsob odporu proti subjektivně viděné nesvobodě, která přerostla ke konci 20. století ve tvorbu respektovanou, chtěnou, a taky placenou. Stává se tak jedním ze směrů moderního umění. Hranice mezi všemi třemi směry je velmi křehká a obtížně poznáte, zda výzdoba je dílem zakázkovým nebo nelegální tvorbou. Dokonce i ta část nelegální často v daném místě tak jaksi „zdomácní“ a stane se součástí koloritu. Často taky nepoznáte způsob malby, protože mistři sprejů jsou často natolik zruční, že obtížně rozeznáte, jak bylo dílo vůbec vytvořené. Často je dílo součástí hyperrealismu, americké retuše a skvělé práce se štětci a válečky. Některá díla nepostrádají na kráse, některá jsou bizarní stejně jako místa a zákoutí, která zdobí.

Radní podpořili navýšení financí u projektu participativního rozpočtu, díky kterému vznikne pět maleb v Městské galerii

3. únor 2021
Od loňského roku vzniká v Brně, konkrétně v okolí Cejlu, tzv. Městská galerie. Jedná se o velkoformátové malby na zdech domů, na kterých se podílejí čeští umělci. V rámci participativního rozpočtu Dáme na vás je v plánu umístit pět maleb také na budovy v majetku města. Radní dnes schválili navýšení rozpočtu na tyto malby o téměř tři sta tisíc. O penězích rozhodnou ještě zastupitelé.

Ukázky mural artu ze světa
Ukázky mural artu ze světa
Ukázky mural artu ze světa

Ukázky mural artu ze světa

Díla současných českých výtvarníků ve velkých formátech postupně vznikají v rámci Městské galerie, která má dát lokalitě kolem Cejlu novou tvář. Smyslem projektu je oživit tzv. brněnský Bronx, který se rozkládá přes dvě městské části, a doplnit tak aktivity v rámci projektu Nového Bronxu. Realizátor projektu Martin Reiner má v plánu takto zkrášlit až dvacet zdí. Část tohoto projektu je také součástí participativního rozpočtu Dáme na vás.

Tento nápad skončil v roce 2019 se ziskem více než dvou tisíc hlasů na pátém místě. Z participativního rozpočtu lze v souladu s pravidly financovat pouze malby, které vzniknou na domech v majetku města. V plánu jich je pět,“ připomněl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

„První vlaštovky“ v brněnských ulicích
„První vlaštovky“ v brněnských ulicích
„První vlaštovky“ v brněnských ulicích
Otec genetiky G, J. Mendel
Otec genetiky G, J. Mendel

Radní se dnes na svém zasedání zabývali navýšením rozpočtu pro vznik těchto pěti muralů.

Městská část Brno-střed nás požádala o navýšení o 86 tisíc korun. Důvodem je změna plochy, na kterou se bude malovat. Náhradní plocha je totiž větší než ta původně plánovaná. Navýšení činí 6 % původního celkového rozpočtu,“ sdělil Tomáš Koláčný.

Ukázky mural artu ze světa
Ukázky mural artu ze světa
Ukázky mural artu ze světa

Ukázky mural artu ze světa

O navýšení 14 % původní navržené ceny požádala také městská část Brno-sever. Ta na dílo nakonec získá o 210 tisíc korun více. „Peníze navíc budou použity na opravu domu na Traubově 4, kam posléze umístíme malbu. Díky tomuto projektu tak nejen zlepšíme stav budovy, ale zejména zapojením street-artistů dojde k vylepšení tohoto veřejného prostoru a jeho obohacení o výtvarné dílo, které bere v potaz i specifikum tohoto místa,“ dodal Marek Fišer, radní pro kulturu.

Ukázky mural artu ze světa
Ukázky mural artu ze světa
Ukázky mural artu ze světa
Ukázky mural artu ze světa
Ukázky mural artu ze světa

Ukázky mural artu ze světa

Původní rozpočet na vznik pěti děl na fasádách domů počítal s náklady ve výši 1,44 milionů korun. Aktuální navýšení je vyčísleno na 287 tisíc korun. Jedná se tak o navýšení původního rozpočtu o 20 %, což je v souladu se schválenými dokumenty participativního rozpočtu.

Nezávislá kulturní čtvrt Metelkova v centru Lublaně
Nezávislá kulturní čtvrt Metelkova v centru Lublaně
Nezávislá kulturní čtvrt Metelkova v centru Lublaně
Nezávislá kulturní čtvrt Metelkova v centru Lublaně

Nezávislá kulturní čtvrt Metelkova v centru Lublaně

Názory na tento typ umění se mohou různit, ale tato tvorba je zde prostě s námi. Přináší umělecký rukopis a pohled do míst, kde dříve nebylo toto umění myslitelné a přípustné. Má sloužit k „probarvení“ a estetickému ozvláštnění leckdy nezajímavých a nevzhledných míst a ploch. Například v Lublani dokázali propojit squat s centrem města a tato čtvrť s nevšedním hostelem Celica Art (z bývalé vojenské věznice), se stala vyhlášeným kulturním centrem.


Úrazová nemocnice Brno – „Osudové ohlédnutí“
Úrazová nemocnice Brno – „Osudové ohlédnutí“
Další „první vlaštovky“ v brněnských ulicích
Další „první vlaštovky“ v brněnských ulicích
Další „první vlaštovky“ v brněnských ulicích

Je to jiné, rozhodně ne nezajímavé, ale hlavně to funguje. Pokud nevěříte, pak povídání o tomto hotelu a nevšední čtvrti naleznete na našem serveru. Ve zmíněném hostelu jsme strávili dvě noci na cele a excentrická umělecká čtvrť byla fakt super.

Stejně tak zde naleznete výsledky sympatického brněnského specifika zvaného „Dáme na vás“. Což není nic jiného než uvolnění peněz městem na nápady, které vznikly od samotných Brňanů, tedy plebiscitem. Ten nápad je skvělý a hlavně má velmi dobré výsledky. Mám na mysli například povídání o rozhledně Holedná.

Použité zdroje:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.