logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Anketa k návrhu proměny černovické pískovny

V místě dnešní pískovny v brněnských Černovicích plánuje město vytvořit nový rozsáhlý park. Architekti navrhnou proměnu vzácné lokality, veřejnost teď může vyjádřit názor v anketě. Výsledkem má být celoměstský park větší než Lužánky. Místo pro relaxaci bude zároveň i domovem pro vzácné druhy ptáků.

Reklama

František Kožík: „Z četných anket je známo, že v manželství je z pěti žen nespokojeno pět a z pěti mužů deset.“

Architekti z KAM v lokalitě černovické pískovny
Architekti z KAM v lokalitě černovické pískovny

V trojúhelníku tvořeném ve spodní částí dálnicí D1 směrem na Vyškov, ulicí Vinohradskou, Černovickou a Průmyslovou se nachází poměrně rozsáhlá lokalita černovické pískovny. Tato lokalita je dost vzácná, proto bude dobré jakékoliv smysluplné využití na rozdíl od devastující těžby písku. Čím je lokalita tak vzácná? Pomineme-li, že se nacházíme na obvodu Brna, které se stále rozrůstá a nabízí se zde využití pro volný čas s respektováním poměrně vzácného místa po stránce geologické, pak nelze nezmínit vzácnou faunu a flóru. Místo v sobě slučuje kulturní stepi s pestrou skupinou biotopů vzniklých po různých fázích těžby. Černovická terasa je řazena mezi tři nejcennější ornitologické oblasti Brna. Nalezneme zde přes 100 druhů ptáků, z nichž je skoro čtyřicet ohrožených. Pokud by zde zůstala původní těžba, pak tato lokalita zmizí nevratně. Které vzácnosti by takto vzaly za své? Jsou jimi moudivláček lužní nebo vzácné kolonie břehulí říčních a vlh pestrých. To už jsou skutečně rarity hodné naší pečlivé ochrany. Hovoříme přibližně o 300 hektarech, z nichž park by měl mít asi 35 hektarů. Podle vyjádření prvního náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka by byl rozsáhlý park volně přístupný veřejnosti a zároveň to bude divočina vhodná pro život mnoha druhů živočichů i rostlin. Proto není divu, že Brno zamýšlí pro tuto oblast vypsat architektonicko-krajinářskou soutěž.

Navrhnout proměnu bude úkolem urbanisticko-krajinářské soutěže

V Brně, 14. května 2021

Architekti navrhnou proměnu černovické pískovny, veřejnost teď může vyjádřit názor v anketě.

Nové místo pro relaxaci i domov pro vzácné druhy ptáků. V místě dnešní pískovny v brněnských Černovicích plánuje město v budoucnu vytvořit rozsáhlý park. S ohledem na stále probíhající těžbu bude ale proměna území postupná. Už v příštích letech by se lidem mohla otevřít část areálu. Navrhnout proměnu černovické pískovny bude úkolem urbanisticko-krajinářské soutěže. Přípravu soutěže zajistí Kancelář architekta města Brna. V pátek 14. května spustila na webu anketu s cílem zjistit názory veřejnosti.

Zatím ne příliš utěšený pohled na lokalitu
Zatím ne příliš utěšený pohled na lokalitu

Úkolem soutěžících bude připravit plán na postupnou obnovu vytěžených oblastí. Výsledkem má být celoměstský park, který bude rozlohou větší než Lužánky. Už od začátku proto počítáme s výrazným zapojením krajinářských architektů,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Část území by se přitom mohla otevřít veřejnosti už v příštích letech. Vzniknout by tady mělo místo pro rekreaci i relaxaci obyvatel Brna. „Kromě rekreačního a relaxačního využití musí park zachovat také podmínky pro udržení a další rozvoj zdejšího přírodního bohatství, především pro vzácné druhy ptáků, které v místě hnízdí. K zadání soutěže jsme v květnu připravili první kulatý stůl, ke kterému jsme přizvali hlavní aktéry v území, včetně zástupců magistrátu, městských částí, majitelů pozemků, zahrádkářů nebo ornitologů,“ doplnil Sedláček.

Zatím ne příliš utěšený pohled na lokalitu
Zatím ne příliš utěšený pohled na lokalitu

Lokalita umístěná mezi třemi městskými částmi bude po svém otevření zajímavým cílem procházek i výletů. Od pátku 14. května až do 28. května 2021 otevře KAM online anketu pro širokou veřejnost. Cílem je zjistit, co si Brňané v místě pískovny do budoucna představují, a co jim dnes v oblasti nejvíce chybí. Odkaz na formulář naleznou zájemci na stránce: kambrno.cz/cernovickapiskovna.

Vyhlášení urbanisticko-krajinářské soutěže plánuje město na červenec. Návrhy architektů bude hodnotit porota o 16 členech, zasednou v ní zástupci města, Kanceláře architekta města Brna, krajinářů, architektů a dalších odborníků. Výsledky soutěže by se Brňané mohli dozvědět v listopadu letošního roku. Město Brno následně plánuje zadat zakázku na zpracování navazujících projektových prací. Náklady na organizaci soutěže včetně odměn pro vítězné návrhy jsou 1,5 milionu korun s DPH.

Použité zdroje:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie a části textů s využitím TZ – Kancelář architekta města Brna – vedoucí oddělení komunikace Mgr. Jana Běhalová
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.