logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pokračuje hledání – Brněnský viadukt 2021

První výsledky hledání Brněnského viaduktu jsou na světě. Ne vždy georadar nalezl to, co hledal. Další pokusy budou probíhat v letních měsících, kdy bude možné provádět i zemní práce typu kopaných sond a vrtů. Část nenalezených oblouků vykoupilo 16 oblouků nalezených ve sklepeních Malé Ameriky.

Reklama

Gabriel García Márquez: „Při hledání ztracených věcí jsou ustálené návyky jen na obtíž, a proto bývá tak těžké je najít.“

Viadukt směrem k jihu, vpravo za vlakem Malá Amerika
Viadukt směrem k jihu, vpravo za vlakem Malá Amerika
Vizualizace viaduktu – uzemní studie
Vizualizace viaduktu – uzemní studie

V předešlém povídání jsme se zmínili o hledání úžasného historického artefaktu Brněnského viaduktu, se kterým se počítá jako se součástí moderní promenády. Tato promenáda je součástí obrovských změn, kterých dozná město díky nové jižní čtvrti Trnitá a přesunem stávajícího hlavního nádraží. Brněnský viadukt je obrovský kus brněnské historie, kdysi zvaný taky Vídeňský viadukt, který byl postaven jako součást Severní Ferdinandovy dráhy, jako jedna z nejstarších tratí s parním provozem na našem území. V devadesátých letech 19. století došlo k zasypání viaduktu do tělesa valu a jeho rozšíření na více kolejí. Patnáct oblouků je součástí útrob Malé Ameriky, převážná část však zůstala zasypána ve valu, část byla vyměněna za ocelové konstrukce. Jedna z úvah, při myšlence odsunutí nového vlakového nádraží Brno do polohy Řeka, zněla, že těleso této neoddiskutovatelné památky by mělo být součástí městského parku a městské promenády.
Naše tehdejší zpráva končila hledáním jednotlivých částí pomocí georadaru. První výsledky jsou na světě, další budou k dispozici v letních měsících, kdy bude možné provádět i zemní práce typu kopaných sond a vrtů. Na námětu se nic nemění, nicméně ze současných podkladů je zřejmé, že ne všechny oblouky musely být nutně našimi předky zachovány, byť například v zasypaném tělese valu. Pokud se potvrdí absence některých částí viaduktu, bude to pochopitelně historická, nenapravitelná (či obtížně napravitelná) škoda. Je jasné, že co dnes nahlížíme jako skvělý historický artefakt, byl kdysi kus starého zdiva, který padl za oběť „rádoby pokroku“. Nicméně i tohle má řešení a je to průzkum, bez záruky výsledku, tak to tak berme. Tudíž hledání pokračuje, tak držme palce, že ukrytá část se jednou znovunarodí. Fénix vzešel z vlastního popela, staronový viadukt snad vzejde z drážního valu, zásypů a útrob Malé Ameriky.

Pokračování viaduktu – most Křenová
Pokračování viaduktu – most Křenová
Pokračování viaduktu – most Křenová
Těleso viaduktu při rekonstrukci
Těleso viaduktu při rekonstrukci

Hledání historického viaduktu bude pokračovat, první měření oblouky neodhalilo

Brno, 15. února 2021

Až deset metrů pod zem mapovala sonda část kolejiště vedle bývalého skladiště Amerika u brněnského hlavního nádraží, oblouky historického viaduktu ale neodhalila. Úspěšné bylo pouze doplňkové měření nad podzemními prostory skladiště, v jehož sklepení jsou klenby dosud zachovány. Průzkum iniciovaný Kanceláří architekta města Brna bude pokračovat v létě. Měření georadarem doplní kopané sondy a vrty. Cílem je ověřit stav a existenci železničního viaduktu z 19. století, který je ukrytý pod železničním náspem. Do budoucna se má v souvislosti s přesunem hlavního nádraží proměnit v pěší a cyklistickou promenádu spojující centrum Brna s nábřežím Svratky.

Oblouky z Malé Ameriky
Oblouky z Malé Ameriky
Malá Amerika od současné trati
Malá Amerika od současné trati
Malá Amerika od Nových sadů
Malá Amerika od Nových sadů

Rozhodně budeme v hledání viaduktu dál pokračovat. Podle toho uvidíme, zda se stavba zachovala a v jakém je stavu. Vzhledem k historické hodnotě viaduktu zvažujeme jeho rekonstrukci, případně alespoň jeho zachovaných částí. Pokud se nám viadukt podaří obnovit, bude to významná dominanta města, podobě jako nedávno otevřený Negrelliho viadukt v Praze. Ten brněnský je přitom ještě o deset let starší,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Zkušební měření prvního úseku se konalo začátkem prosince loňského roku a zahrnovalo prvních šest oblouků, tedy zhruba šedesát metrů od budovy skladiště Amerika směrem na jih. Podkladem byla trasa pravděpodobného umístění Vídeňského viaduktu z historických map a archivních podkladů. Výsledky měření georadarem existenci oblouků pod náspem nepotvrdily. Úspěšné bylo zatím jen doplňkové ověřovací měření nad skladištěm Amerika, v jehož sklepních prostorách je dodnes viditelných šestnáct cihlových oblouků původního viaduktu.

Metoda georadaru (ground penetring radar) je založena na vysílání a následném přijímání odražených elektromagnetických pulsů od různých typů rozhraní zemin. Průzkum georadarem bude pokračovat i nadále, tentokrát v kombinaci s přímými metodami, jako jsou například kopané sondy nebo jádrové vrty. Předpokládaný termín je směřován na letní měsíce letošního roku. Jestli dojde také na průzkum úseků navazujících na most přes řeku Svratku či v místě podjezdu na ulici Uhelná, bude záležet na dalších výsledcích měření.

Oblouky z Malé Ameriky
Oblouky z Malé Ameriky
Příloha z georadaru – klenby Malá Amerika
Příloha z georadaru – klenby Malá Amerika

Vídeňský viadukt – historie

Vídeňský viadukt nechala postavit během roku 1838 společnost Severní dráhy císaře Ferdinanda jako součást trati mezi Brnem a Vídní. Vlastní zděný viadukt se 72 oblouky byl jednokolejný a dlouhý celkem 637 metrů. Navazoval na něj pětiobloukový most přes řeku Svratku, který je dodnes zachován. Z původního viaduktu se zachovalo pouze několik nevelkých úseků, protože při rozšiřování kolejiště v 90. letech 19. století byl z větší části zasypán a je skryt v mohutném náspu. Patnáct cihelných oblouků je zachováno pod kolejemi a přístupno z budovy skladiště Malá Amerika, další jsou viditelné v ulici Nové Sady.

Použité zdroje:

  • Citáty – http://www.citáty.net
  • Fotografie a části textů s využitím TZ – Kancelář architekta města Brna – vedoucí oddělení komunikace Mgr. Jana Běhalová

Ukázka práce KAM s georadarem při hledání Brněnského viaduktu:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.