logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vzrušující rekonstrukce části starobylého interiéru

Osvícený majitel a investor v jedné osobě se snaží navrátit dobovému interiéru původní noblesu a eleganci. Jedním z nosných prvků jsou nádherné dvoukřídlé dveře s rámovanou kazetovou výplní a tříčtvrtečním translucentním malovaným prosklením. Jak uchopit tento obtížný problém a zdárně ho vyřešit?

Reklama

C. Diane: „Když se to nepodaří napoprvé, zkusím to znovu a znovu, až se to podaří.“

Zdobné zábradlí
Zdobné zábradlí
Chodba s dveřmi
Chodba s dveřmi
Krásné ornamentální prvky schodiště
Krásné ornamentální prvky schodiště
Nový nádherný vzorek pásku
Nový nádherný vzorek pásku

Co je na rekonstrukci dveří vzrušujícího? Pokuste se, prosím, být alespoň trochu dobrodružné povahy, stejně jako já a dozajista oceníte tento zajímavý projekt. Máte interiér z roku 1917 a ten má svoje dobové atributy. Atributy mám na mysli, že je zde opravdové řemeslo, kamenné schody odpovídající době, litinové zábradlí s okrasnými rostlinnými motivy a hlavně nádherné dvoukřídlé dveře s rámovanou kazetovou výplní a tříčtvrtečním prosklením. Ale jakým prosklením? Taková pestrá „translucentní intarzie či vitráž“ s atypickými malovanými výplněmi, složenými ze čtverců a obdélníků. Ty dveře byly kdysi moc krásné, ale řemeslo již vybledlo a doba si vybrala svoji daň. Daň si vlastně vybrala na celém domě. Nicméně osvícený majitel a investor v jedné osobě, nehodlal podlehnout tlaku komerce nebo dále trpět stávající neutěšený stav. Obojí je možné, ale z našeho pohledu chybné a nezajímavé. Ten dům měl v dobách své slávy duši a majitel měl snahu té duši vrátit glanc, noblesu a eleganci, kterou se kdysi skvěla. Třikrát hurá! Určitě by dokázal dveře vyměnit za jiné a moderní, chodbu nějak oživit barvami, které zrovna frčí. Ale to už by nebyl ten „pan dům“. Genius loci je anebo není. Lákat ho do „nějakého interiéru“, který jsme „nějak“ vyřešili, je pošetilé. Naštěstí se nedá podplatit ani přemluvit, a pokud nepochopíme, jak a kde přebývá, marně se namáháme. Zde majitel pochopil co je pro jeho dům dobré, proto ten výraz osvícený. Podle citátu to všichni zúčastnění zkoušeli tak, až se to fakt povedlo.

Zdobné prvky dveří
Zdobné prvky dveří
Pracná rekonstrukce starého dřeva
Pracná rekonstrukce starého dřeva

Z jakých možností mohl majitel vybírat aneb co to je za divná slova

Které výrazy se nabízely při tomto projektu? Uděláme si v tom jasno.

Je jich určitě mnoho, a část bude mírně nespisovná, pokud zahrneme i výrazy, které zračí naše nadšení nad úderem kladiva do palce, hřebíkem vytvořený šrám na dlani a jiné lahůdky, které potěší každého dobrého kutila. K tomuto účelu disponuje náš jazyk pěknou řádkou výrazů, které snadno vylétnou z úst, ale hůře se publikují. Však to znáte… Nicméně tuto skupinu výrazů necháme až na samotný průběh procesu, který bude mít za úkol dostavět, přestavět, zvelebit, upravit, opravit, zhodnotit (a to je jen špička ledovce) vaši nemovitost, váš byt, váš interiér.

REKONSTRUKCE:
Předpona re- nám říká, že jde o znovu sestavení, znovu sestrojení, většinou je myšlen návrat k staršímu (původnímu) nedochovanému stavu. Bez tohoto slova by znovu oživené památky nevypadaly tak, jak vypadají ve své původní kráse, stejně tak nádherné veteránské vozy, ale kupř. i vaše bydlení, na kterém se podepsal zub času.

Rekonstrukce dveří
Rekonstrukce dveří
Zdobné prvky dveří
Zdobné prvky dveří
Původní stav
Původní stav
Rekonstrukce dveří
Rekonstrukce dveří

ÚPRAVA:
Označuje proces změny pro potřebné účely a potřeby.

OPRAVA:
Je to souhrn procesů, které vrátí vaši poškozenou stavbu do původního nebo alespoň použitelného stavu.

ÚDRŽBA:
Je to souhrn počínání, jež udrží váš „hrad“ provozuschopný. Zahrnuje i případná vylepšení.

SANACE:
Opatření, která vedou k odstranění příčin a posléze i vzniklých následků nebo jen odstranění škod.

ASANACE:
Soubor opatření, která vedou k ozdravení našeho prostředí.

KONVERZE:
Změna, přeměna, obrat – kupř. činnost vedoucí ke změně účelu místnosti, provozu aj.

REKONVERZE:
Opět oblíbená předpona re- značící zpětný proces, opětovnou změnu, přeměnu. Často používaný výraz pro přebudování komplexu za zcela novým účelem. Bývalá továrna na soubor prodejen, pivovar na bytový celek s infrastrukturou obchodů a služeb aj.

RENOVACE:
Souhrn úkonů, které pomohou opotřebovanou nebo poškozenou stavbu, či její část, navrátit do původního stavu.

RESTAURACE:
Značí odborně provedenou obnovu či záchranu historicky hodnotných staveb, děl, obrazů, starožitností. Není vyloučeno, že ve vašem interiéru např. neobjevíte fresku, jejíž krásu budete chtít zachovat. Restaurovat lze i věci z doby ne tak vzdálené, např. funkcionalistické prvky interiéru nebo artefakty secese a jiných předešlých slohů a období. Restaurovat lze i rukodělné práce vašich předků, vše, co Vás oslovuje a lahodí vašemu oku. Dotčené dílo, konstrukce či zajímavý fragment, nemusí být nutně na seznamu UNESCA, aby ve vás vyvolaly potřebné emoce. Pak už je jenom krok k vnitřnímu hlasu, který vám bude našeptávat, že plácnout na to sádrokarton sice bude levnější a méně pracné, ale taky nezodpovědné vůči práci a zručnosti vašeho předchůdce.

Hledání „barev“ na prosvětlovacím stole
Hledání „barev“ na prosvětlovacím stole
Původní podklad
Původní podklad
Pečlivé zaměření a označení
Pečlivé zaměření a označení

REVITALIZACE:
Oblíbená předpona re-, připojená ke slovu vitalis – životaschopný značí, že váš „hrad“ znovuoživíte. Tento výraz se užívá i pro větší skupinu budov, ulici, čtvrť či městský celek, bývalé sklady, průmyslové celky aj.

Pokud je všechny znáte, donesl jsem právě dříví do lesa. Zároveň ale chápeme všichni společně, že to, co udělal majitel s dveřmi, o kterých bude řeč, je obsaženo ve více vysvětlených výrazech než jsme možná tušili.

Tady nelze improvizovat

Řešení tohoto projektu si vyžaduje profesionálná provedení, na nějaké improvizace zde není prostor. Původní výplně, které budou jednou z částí řešení, byly „malované“, možná tištěné na papíru, který připomínal pauzovací papír na rýsování tuší, kopírování a překreslování. Je to průhledný, transparentní, mírně zmatovělý tužší papír, obdoba fólie, hovorově pauzák. Obdobu nalezneme dříve pod výrazem oleáta, pergamenový papír nebo taky průsvitka. Tyto výplně byly „osleplé“, grafické motivy výplní byly strávené vlivy času a prostředí, zbavené živosti barev a jasných kontur. Tyto motivy byly částečně prosvícené a dělaly z výplní jakousi tehdejší „moderní vitráž“. Grafika vložená mezi dvěma skly tloušťky 2 mm byla zalištována v příčkách kazetového rámu horní a střední části dveří. Okrasné prvky, římsičky, vlisy a lištování dveří už byly ve špatném stavu. Chcete-li odborně, plošné konstrukce zde zastupuje kvazi antická tektonika s římsami a pilastry. Dříve používaná řezba pro plastické motivy je zde zastoupena pilastry, lištami a římsami doplněnými geometrickými tvary. Tyto prvky tvoří kazety, které vyplňují spodní plnou část dveřních křídel. Vše bylo nutné citlivě rozdělit na prvočinitele, dveřní křídla renovovat šikovným stolařem s citem pro takovéto detaily. Některé ukázky jeho dopracovávání detailů jsou ukázkou zručnosti a znalosti řemesla. Tohle není žádné odbytiště pro polotovary nebo improvizace podle časopisu „Urob si sám“ od Kamila Zoufalého a kol., který opravdu vycházel v minulém století. Stolař evidentně znal svoji práci a zoufalý rozhodně nebyl. Vše ručně a stručně. Výsledek naleznete posléze.

Profesionální grafické a tiskové řešení

To velmi podstatné z mého pohledu jsou graficky zdařilé skleněné výplně. Co na tom chcete řešit? No jo, ale říkal jsem přece profesionální provedení, ne fušeřina. Rozebrané dílky grafických výplní bylo potřeba označit, změřit a dopídit se kvalitního řešení v dnešních podmínkách. Po prosvětlení původních grafických zbytků bylo nutné určit předpokládanou barevnost. Je současná žlutá či nažloutlá původní bílá? Jaké překvapení potkalo pracovníky grafického studia, když neprosvícená černá se po prosvícení stala modrou. Odsouhlasovány byly i vzorky různé teploty a intenzity barev.

Původní podklad
Původní podklad
Nový vzorek pásku
Nový vzorek pásku
Nový vzorek čtverce
Nový vzorek čtverce

Po předběžné domluvě s majitelem na jednotlivých budoucích barvách bylo nutné zdigitalizovat původní ornamenty. Tyto ornamenty mají pravděpodobný základ v rostlinných motivech inspirovaných gotickými ornamenty vrubořezů a maleb či pozdější secesí. Obdobné motivy nalezneme na chodbách a schodišti domu. Každopádně se zde zrcadlí inspirace naturálními přírodními prvky úponků nebo spletenců vinné révy, dubového listí, stočené kapradi a erbovních znaků dohromady s geometrickými tvary, které vše doplňuji a tvarově uzavírají. V obdélníkových pásech je ornament sevřený barevnými pásky vně, u čtvercových výplní pásek lemuje obvod ornamentu. Pásky oddělující jednotlivé motivy a barevné plochy jsou grafickou obdobou skleněných vitráží zasazených do pásků olověné osnovy. Ornament ve čtverci je vždy osově souměrný. Nicméně pokud budete hledat podobnost typu jednoho ornamentu, který ozrcadlíte okolo svislé osy, vodorovné osy nebo diagonály, hádáte špatně. Jediná zrcadlová podobnost je mezi levým a pravým dveřním křídlem. Ruční zpracování původních výplní bylo částečně nesouměrné a tak se i při grafickém řešení dbalo na zachování těchto nepřesností. Výsledek je tak i přes digitální proces organický, aby byl co neblíže původním výplním. Grafika uvnitř každého čtverce a obdélníku je originální a mimořádná. Stejně jako v originále. Prostě říkám: „Vyšší dívčí.“

Provedení je taky věcí moderní alchymie. 2 x 2 mm sklo zůstává jako základ. Mezi nimi je „náš“ Jednostranně laminovaný tisk. Tisk je UV stálý (neblednoucí barvy) a voděodolný. Nosič je long-life polymerický čirý vinyl opatřený permanentním lepidlem. Tloušťka 75µ spolu s kvalitním lepidlem zajišťuje tomuto materiálu odolnost v teplotách -30 °C – 120 °C. V interiéru, kde jsou podmínky konstantní, vydrží tyto materiály desetiletí.

Původní podklad
Původní podklad
Pečlivé zaměření a označení
Pečlivé zaměření a označení
Hledání „barev“ na prosvětlovacím stole
Hledání „barev“ na prosvětlovacím stole

Grafika je vžda o 1 mm po obvodu zmenšena, aby ořez skla nepoškozoval fólii. Celá grafika je následně vložena do zrenovovaných rámů dveřních křídel a zalištována. Shrnuto a podtrženo, čtyři druhy skel, zcela originální grafika odpovídající naprosto grafice původní. Ve výčtu skel vypadá zadání pro sklenáře následovně:

Variantní návrhy barevností
Variantní návrhy barevností
Původní podklad
Původní podklad

Ještě někdo přiložil ruku k dílu?

Dlužno podotknout, že i sklenář byl nucen prokázat svůj um. Obyčejné věci nás kupředu nikdy moc neposunou. Teď si může dát nad vchod nápis „Umělecký mistr sklenář“.

Samotné dveře svým provedením korespondují se stěnami s nádhernými štukatérskými prvky, s motivy římsy, pilastrů a geometrickými ryzality. Pochopitelně, že si majitel při takovém přístupu nechal udělat grafické návrhy a barevná řešení výmalby, barev zábradlí a štuků. To vše velmi citlivě spojeno v jeden krásný celek.

Velké finále stojí za to
Velké finále stojí za to
Návrat k původní noblese
Návrat k původní noblese
Schodiště jako z roku 1917
Schodiště jako z roku 1917

Pokud chodíte s otevřenýma očima a vnímáte současné řemeslo, opravy starších nemovitostí, vidíte různé rekonstrukce, revitalizace, renovace a včetně detailů, tušíte, že zde byla odvedena práce dobrá. I když dobrá je za tři. Takže teda práce skvělá. Nebudeme se hněvat, kdyby tomu tak bylo vždy a všude.

Dobové a krásné
Dobové a krásné
Promyšlený každý detail
Promyšlený každý detail
Tak vstupte!
Tak vstupte!

Odborná grafická tiskové a reklamní práce, grafika výplní a kompletace:
LEGRAF s.r.o. Ing. Jan Komenda www.legraf.cz

Sklenář:
Asklo – sklenářství Miloš Totek www.asklo-sklenarstvi.cz

Truhlář:
Jan Bače www.truhlarstvijanbace.cz

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.