logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Historické stavby

15.5.2023Ing. Kristián Hutkai, prof. Ing. Dušan Katunský, Ph.D., TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Recenzovaný Príspevok sa zaoberá s tepelnou ochranou historickej budovy v Košiciach. Budova je momentálne využívaná v plnej funkcii ako bábkové divadlo. Trpí však poruchami spôsobené zvýšenou vlhkosťou. Časť príspevku je venovaná vlhkostnej analýze, ktorá bola vykonaná deštruktívnym spôsobom pomocou gravimetrickej metódy. Hlavná časť príspevku sa zaoberá s výsledkami dynamických simulácií, pri ktorej sa analyzovala tepelno-vlhkostná odozva historickej steny po aplikácií tepelnej izolácie z interiéru.
13.5.2023Tisková zpráva, BEAUFORT s.r.o.
Česká společnost SIS Systémy se pyšní svou účastí na renovaci historické budovy v dolní části Václavského náměstí v Praze, která slouží jako nová interaktivní atrakce pro milovníky piva. Pro společnost SIS Systémy, která zajistila kompletní stavební práce, šlo o projekt v hodnotě 60 milionů Kč. Realizace probíhala od srpna 2022 do letošního dubna. Společnost SIS Systémy rovněž patří do skupiny investorů tohoto projektu.
17.1.2023Ing. Jiří Bláha, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Recenzovaný Fond historických krovů dochovaných na našem území sahá 700 let nazpět a představuje širokou škálu rozmanitých konstrukčních řešení. Několik hlavních, principiálně odlišných konstrukčních systémů (krovy krokevní, vazníkové, vaznicové, skružové, lamelové) se dělí na celou řadu typologických podskupin a ty ještě dále na desítky svébytných variant a jejich vzájemných kombinací. Dá se říci, že v minulosti nejčastěji užívané konstrukce patří současně k těm nejlépe prověřeným. Ale i tyto krovy mají svá slabá místa, o kterých je dobré vědět, zejména pokud máme takovouto střechu účinně opravit anebo o ni správně pečovat, a zajistit jí tak i do budoucna co nejdelší trvanlivost.
28.12.2022doc. Ing. Eva Burgetová, CSc., Ing. Zuzana Rácová, Ph.D., Ing. Martin Vonka, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra pozemních staveb, Ing. Robert Kořínek, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i
Recenzovaný V poslední době je patrný trend zvýšeného zájmu o využívání věžových vodojemů. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které významně ovlivňují možnosti nového využití vodojemů, je jejich aktuální technický stav. Průzkumy potvrdily, že na degradaci obvodového zdiva solitérních konstrukcí věžových vodojemů se podílí řada cyklických degradačních činitelů a vnitřní mikroklima. V rámci průzkumu bylo definováno několik systematicky se opakujících poruch konstrukce vodojemů.
13.12.2022Ing. Ivana Kopecká, Národní technické muzeum Praha
V rámci říjnového semináře Společnosti pro technologie ochrany památek STOP představila pracovnice Národního technického muzea (NTM) specifický pohled na plasty ve stavebnictví a jejich degradaci. Týká se převážně polymerů jako součástí budov (krytin, izolací, oken, potrubí, podlah), ale i nábytku a uměleckých děl.
Pohled na bývalý hotel Intercontinental od severu.
4.12.2022doc. Ing. arch. Marek Tichý, TaK Architects s.r.o.
V rámci říjnového semináře Společnosti pro technologie ochrany památek STOP představil architekt Marek Tichý historii výstavby pražského hotelového komplexu Intercontinental v Pařížské ulici a nastínil možnosti jeho rekonstrukce. Ta je v současné době ve fázi dokončování první etapy zahrnující statiku objektu, obvodové a střešní pláště.
6.9.2022redakce
Přijďte si poslechnout přednášky o Průmyslovém paláci a Státní opeře od autorů jejich rekonstrukcí. Celý blok je věnován bezpečnosti baterií a fotovoltaiky v budovách. Zazní témata fasád a dřevostaveb řešená na úrovní normalizace a mnoho dalšího. Konference Požární bezpečnost staveb se koná 21. září v Praze.
Mikulčice, Tornádo rok poté, foto estav.tv
25.6.2022redakce
Natáčeli jsme v Moravské Nové Vsi, v Mikulčicích a Hruškách téměř po roce. Hledali jsme poučení pro návrh, stavbu a rekonstrukci domů, pro fungování infrastruktury. Zajímalo nás, jak se vypořádaly obce s odpadem a jak se provádělo oceňování škod.
12.6.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Spojením původní zachovalé a zrekonstruované industriální struktury kotelny s moderními minimalistickými interiéry vznikají zajímavé průhledy, zákoutí a optická propojení. Netušené tvary stěn a stropů v konfrontaci s novou náplní jsou mnohdy až futuristického vzezření Base4Work v Bratislavě.
Vysoká škola chemicko-technologická s radiátory Zehnder Charleston
25.3.2022Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Interiéry ikonické budovy Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Dejvicích od architekta Antonína Engela prošly v roce 2021 rekonstrukcí. Mimo jiné byla vyměněna také litinová otopná tělesa za moderní ocelové článkové radiátory Zehnder Charleston. Rozhovor na kameru o výběru vhodných radiátorů pro rekonstrukce historických budov nám poskytl obchodně-technický zástupce výrobce otopných těles Zehnder, pan Miroslav Váša.
10.2.2022HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
V těsném sousedství historického centra města Třebíče se nachází ojedinělý bytový projekt Nad Zámkem. Stojí na místě někdejšího hospodářského dvora, z jehož charakteru také vzhledově vychází. Na stavbu moderního objektu s venkovským charakterem byly použity cihly HELUZ.
6.2.2022PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Památkově chráněný farní kostel sv. Štěpána v rakouském Sierningu během své více než pětisetleté historie zažil řadu architektonických stylů a mnoho stavebních proměn v blízkém i vzdálenějším okolí. Jedna významná změna se nedávno odehrála i v jeho těsné blízkosti. Po více než 50 letech totiž dosloužila stará fara a linecká diecéze rozhodla o výstavbě zcela nového farního centra s názvem FOKUS.
Průmyslový palác, čelní pohled, Výstaviště Holešovice, Praha, zdroj Metrostav DIZ
3.2.2022Metrostav DIZ
Po měsících příprav převzalo konsorcium firem vedených společností Metrostav DIZ s.r.o. staveniště v areálu Výstaviště Praha. Stavba se tak rozbíhá přípravou zázemí a příjezdových komunikací pro techniku.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.