logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Akumulace elektřiny v ČR čeká na legislativu

Zpráva ze semináře Moderní energetika – nová energie pro českou ekonomiku


© Fotolia.com

Možnost uplatnit jednu technologii mnoha způsoby je velkou výhodou pro investory. Česká legislativa však velké baterie zatím nereflektuje.

Reklama

Akumulátor je univerzální zařízení

Baterie jsou velmi univerzální produkt. Lze je použít v libovolném rozsahu od miliwattů po megawatty. Reagují rychle a jsou mobilní. Při poskytování podpůrných služeb mohou mít návratnost do pěti let (minimální předpokládaná životnost je 10 let).

Další prostor pro baterie je v nabíjení elektromobilů. Baterie zde pomáhá stabilizovat síť, která by jinak měla s vysokými výkony nabíječek potíže. Baterie mohou také pomáhat snižovat rezervovaný příkon nebo spolupracovat v budovách jako záloha proti výpadku nebo součást OZE. To vše už je dnes ekonomicky výhodné.

Baterie a podpůrné služby

Svaz moderní energetiky definuje moderní energetiku jako technologie šetrné k životnímu prostředí založené převážně na úsporách energie, obnovitelných zdrojích, kogeneraci, chytrých sítích a akumulaci. A podle Svazu mohou tyto technologie pomoci udělat z ČR hospodářského leadera.

Česká republika tyto změny dostatečně nereflektuje, čímž si nechává „ujet vlak“. Projevuje se to například tak, že naprostá většina investic polostátního ČEZu v této oblasti je mimo ČR (např. zde nebo zde a nebo startupy zde). Nebo tak, že nové kapacity obnovitelných zdrojů, tzn. stále levnějšího zdroje energie, se u nás nestaví. O samostatných bateriích nemluvě. Jsme tak na nejlepší cestě k tomu, aby se v této oblasti prosadily lépe okolní státy.

Čest výjimkách, které tvoří střešní fotovoltaiky podpořené v Nové zelené úsporám, ale zdroje s výkonem do 10 kW moderní energetiku „nevytrhnou“.

Podpora moderní energetiky automaticky neznamená dotace a likvidaci klasické energetiky. Pro začátek by stačilo vytvořit takové legislativní prostředí, které by investice v této oblasti a priori nelimitovalo. Technologie moderní energetiky mají oproti „velké energetice“ mnohem nižší investiční bariéru a uplatnily by se na trhu i bez dotací – kdyby mohly. Provozu akumulátorů dosud chybí opora v legislativě, která pojem akumulace nezná a existující velkokapacitní baterie se tak pohybují v právním vakuu, které vylučuje jejich smysluplný a ekonomicky výhodný provoz.

Zatímco v zahraničí mohou soukromé baterie běžně poskytovat podpůrné služby a snižovat tak náklady na regulaci soustavy, v ČR tuto službu mnohou podle Kodexu PPS momentálně nabízet jen akumulátory instalované jako součást tepelných elektráren, tzv. fiktivní bloky. Z toho je zřejmé, že baterie nekonkurují stávajícím zdrojům. Využít je mohou například teplárny, které instalací baterie mohou rozšířit své portfolio na poli podpůrných služeb. Naproti tomu baterie stojící samostatně nebo jako součást výroben OZE v ČR aktuálně není možné srovnatelným způsobem provozovat. To měla napravit novelizace energetické legislativy, na které se sice usilovně pracuje, ale i tak přichází pozdě, protože samostatná akumulační zařízení zde dávno existují.

S provozní podporou se nepočítá. Změny legislativy mají pouze umožnit vlastníkům těchto zařízení soutěžit v tržním prostředí s ostatními poskytovateli podpůrných služeb k regulaci elektrizační soustavy. Bateriová úložiště mají sloužit k poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavě. Ty jsou nakupovány na základě tržních principů. Uplatní se tak pouze tam, kde jejich nasazení bude ekonomicky výhodnější, než stávající řešení. Situace v zahraničí ukazuje, že náklady na poskytování podpůrné služby se s nasazením baterií naopak mohou snižovat (například Německo),“ píše se v prezentaci Svazu moderní energetiky.

Legislativní úpravu, která by umožňovala podnikat s akumulátory (licence pro akumulaci), po ČR vyžaduje jak EU, tak její vlastní Národní akční plán pro smart grids.

Zkušenosti s tímto systémem mají například ve Velké Británii, kde zavedli nový typ podpůrné služby s ultrarychlou odezvou (Enhanced frequency response, EFR, „nultá rezerva“). Na potřebnou kapacitu vypsali veřejný tendr, do kterého se může zapojit každý, kdo vyhoví požadavkům na kvalitu služby, tj. poskytnout minimálně jeden megawatt výkonu během jedné sekundy nebo dříve. Zapojit se však lze i do ostatních typů podpůrných služeb. Potřebný rozsah je vyhlášen v tendru.

Prostor na trhu dostávají tzv. agregátoři, firmy, které sdružují jednotlivá zařízení, přičemž poskytují a odpovídají za výkon či kapacitu celého souboru nasmlouvaných zařízení a služeb.

Aktualizace legislativy, aby odpovídala současným technologiím, měla proběhnout již začátkem roku 2018, nyní to vypadá, že bude připravena na konci letošního roku. Podrobnosti přineseme v samostatném článku.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.