logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Nižší a efektivněji využité vládní výdaje požaduje český strojírenský průmysl

Pokud má být trendem elektromobilita, je nutné posílit rozvodné sítě a výstavbu dobíjecích stanic. Pokud to má být společnost postavená na datech, neobejde se bez výstavby datových sítí s optickými kabely či sítí 5G. Je potřeba skloubit i globální trendy s investiční politikou.

Reklama

Více než celkový objem financí ředitelé hodnotí jako důležitou efektivitu jejich vynakládání

  • Je potřeba skloubit i globální trendy s investiční politikou,
  • je třeba vyhodnocovat efektivitu veřejných investic – plýtvá se zejména v oblasti eGovernmentu.
  • Vláda by měla otevřít diskusi nad tématem skladby rozpočtu a po mnoha letech upravit jeho tvorbu tak, aby se celý proces stal pružnějším a umožnil právě vyšší míru investic

Infrastruktura - dálnice železnice, rozvodné sítě, dobíjecí stanice a datové sítě

„Myslím si, že nejdůležitější oblastí je kvalitní infrastruktura. Evergreenem jsou určitě kvalitní dálnice a železnice. Je ale potřeba skloubit i globální trendy s investiční politikou. Takže pokud má být trendem elektromobilita, tak podpořit posílení rozvodných sítí a výstavbu dobíjecích stanic, pokud chceme budovat společnost postavenou na datech, tak podpořit výstavbu datových sítí s optickými kabely či sítě 5G. To je pro průmysl to hlavní,“ říká Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group v ČR a SR.

„V investiční politice je třeba nasměřovat ještě více energii vlády a jejího aparátu do prioritních oblastí. Mezi ně patří bezesporu nejen zásadní zlepšení dopravní infrastruktury, ale i investice do vysokorychlostního internetu, a především orientace na dlouhodobou vizi. Jinými slovy – Česká republika musí mít jasný plán a orientaci, jak se stát technologicky vyspělou zemí s vytvářením vysoké přidané hodnoty a s ještě užším kontaktem na koncové zákazníky,“ zdůrazňuje nutnost koncepce Bohdan Wojnar, prezident AutoSAP a předseda představenstva, Škoda Auto, a. s.

Tomáš Grec, generální ředitel, Elanor, spol. s r. o. dodává: „Stát by se měl zaměřit především na dvě oblasti, které by podpořily český průmysl a strojírenství - zjednodušení prostředí a administrativní zátěže pro podnikatele a zaměstnavatele, které velice souvisí s digitalizací, a také vzdělávání, vědu a výzkum, do nichž plynou stále příliš malé finanční prostředky.“

„České podnikatelské prostředí je negativně poznamenáno nedostatečnou dopravní infrastrukturou, ať už v železničním, nebo v silničním provozu. Za důležité považujeme řešení energetické infrastruktury a dostavby jaderných bloků v Temelíně. Uvítali bychom efektivní rozdělení financí do výzkumu a vývoje a školství,“ komentuje Jan Czudek, generální ředitel, Třinecké železárny, a. s.

V souvislosti s rychlým nárůstem elektromobilů vyvstává otázka, zda je naše distribuční soustava vůbec připravena na takový nápor. V této oblasti bude určitě potřeba výrazně zvýšit investice. Je také nutné výrazně více investovat do technického vybavení škol a podpory vzdělávání a výzkumu. Bez těchto základních předpokladů nebude možné udržet v budoucnu krok se světem. Velice nás trápí špatná situace v učňovském a technickém školství, kde musíme mnohdy suplovat fungování státu, abychom si zajistili odbornou úroveň našich zaměstnanců,“ vyjmenovává nutné oblasti pro státní investice Pavel Cesnek, generální ředitel, ŽDAS, a. s.

„Obecně je zde velký dluh v investicích do infrastruktury. Dle Světové banky zaujímá Česká republika v EU v kvalitě dopravní sítě až 25. místo. Vycházíme z toho, že ČR je díky své strategické poloze tranzitní zemí a zatížení je v současnosti enormní a nezvládnutá dopravní síť velmi zatěžuje obyvatele a životní prostředí. Stejně tak ČR zaostává v kvalitě železniční dopravy (chybí např. vysokorychlostní tratě), či v investicích do údržby již existující infrastruktury vodárenských a dalších sítí. Do výběrového řízení na vysokorychlostní internet se nepřihlásil žádný účastník. Velmi pozitivně proto vnímáme trend dlouhodobě navyšovat investice právě do těchto základních infrastrukturních sítí v ČR. Navyšování investic by mělo být doprovázeno reformou fungování stavebních úřadů a zjednodušením předpisů ve stavebním řízení a v procesu vyvlastňování, zejména při realizaci liniových staveb,“ uvádí Jakub Lichnovský, partner, PRK partners.

Celá tisková zpráva CEEC Research s.r.o. „Vládní výdaje by měly být nižší, ale efektivnější,“ říká český strojírenský průmysl CEEC Research s.r.o.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.