logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zdravotní rizika interaktivních městských vodních prvků a jejich prevence


Ilustrační foto D. Kopačková, redakce

Metodické doporučení pro bezpečný provoz interaktivních městských vodních prvků, vodních hřišť a parků je nezávazné a vzniklo jako pomůcka pro provozování a kontrolu těchto objektů pro omezení možných zdravotních rizik souvisejících s jejich užíváním.

Reklama

Metodické doporučení pro bezpečný provoz interaktivních městských vodních prvků, vodních hřišť a parků

Autoři: Dana Baudišová, František Kožíšek, Lenka Mayerová, Petr Pumann, Hana Jeligová
Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika

Fontány a další městské vodní prvky sice nejsou určeny přímo ke koupání, ale řada z nich svým charakterem k přímému kontaktu s vodou vybízí. Jednotlivé objekty jsou však navrhovány s různou mírou erudovanosti v problematice hygieny vody a tedy i s odlišnou technologií úpravy, recirkulací nebo návody k obsluze.

V loňském roce bylo ve Věstníku 16/2023 vydáno Metodické doporučení pro bezpečný provoz interaktivních městských vodních prvků, vodních hřišť a vodních parků, které je nezávazné a vzniklo jako pomůcka pro provozování a kontrolu těchto objektů za účelem zvýšení bezpečnosti a omezení možných zdravotních rizik souvisejících s jejich užíváním.
Toto metodické doporučení vzniklo především na základě našich výsledků, jejichž shrnutí zde uvádíme.

  • Hlavní hygienická rizika při kontaktu osob s vodou ve fontánách a dalších vodních prvcích souvisejí především s mikrobiálním znečištěním (střevní patogeny s fekálně orálním přenosem či mikroby, u nichž jsou potenciální rizika spojena se stykem s kůží a hlavně se sliznicemi).
  • Z neinfekčních rizik je třeba upozornit na kluzké biofilmy u fontán s vodotrysky (nebezpečí uklouznutí a následného zranění) a na možnost výskytu vedlejších produktů dezinfekce – sliznice a dýchací cesty dráždící trichloramin či z karcinogenního účinku podezřelé trihalogenmetany u nadměrně chlorovaných vodních prvků.
Přečtěte si také Zdravotní rizika vody z městských fontán? Přečíst článek

Všechny potřebné činnosti a jejich četnost by měly být srozumitelně popsány v návodu k obsluze.

V České republice nejsou k dispozici žádné stavebně-technické předpisy, normy či doporučení pro tento druh vodních prvků, kterými by se projektanti těchto prvků mohli řídit nebo inspirovat. Případní zájemci se však mohou inspirovat návody ze zahraničí, např. z USA:

Zdroj: aktualizy SZÚ, časopis Hygiena

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.