logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pozvánka na odborný seminář Novinky ve zdravotní technice 2024, tradiční seminář STP

Přípravy teplé vody pro objekty s velkou spotřebou a nárazovým odběrem – jak počítat a jak řešit? Nové požadavky na projektování podlahových vpustí, novinky pro teplou vodu, kanalizaci i využití dešťové vody – témata, kterým se věnuje dubnový seminář STP v Praze a v Brně.

Reklama

24. 4. 2024
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice

25. 4. 2024
Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno

Tradiční odborný seminář pořádá STP od r. 2002 a je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů a kanalizací včetně návaznosti na hospodaření s dešťovou vodou, šedou vodou, odvodnění střech a návrh a provoz zdrojů vody pro jednotlivé objekty.

Těším se i v letošním roce na viděnou.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborný garant semináře

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Úvod do témat semináře – Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info, estav.tv, STP
9.10 Voda
 • Armatury Schell – hygiena, ochrana a úspornost pro veřejné sanitární prostory – Ing. Aleš Řezáč, Armatury Schell
 • Moderní, úsporná a rychlá instalace ve zdravotechnice – Michael Blažek, Aleš Havelka, Rehau
 • Současná dodávka tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v jediném zdroji tepla – Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze
 • Kondenzační ohřívače, tepelná čerpadla na teplou vodu a novinky při přípravě teplé vody – Ing. Drahomíra Wachtlová, Ph.D., vedoucí obchodního oddělení plynové spotřebiče, Quantum
10.40 Přestávka
11.00
 • Za zdí – detailní pohled na podomítkové moduly v sanitárním průmyslu – Ing. Martin Stibor, Grohe
 • Novinky v sortimentu WILO pro ZTI aplikace, řešení pro dešťovou vodu, úspory energií u cirkulace TV při použití moderních čerpadel – Ing. Petr Bradáč a Ing. Vladimír Bandouch, Wilo CS
Využití dešťové vody
 • Hydraloop – recyklace šedé vody v domácnosti – cesta snížení celkové spotřeby vody až o 40 %, D2D – filtrace a využití dešťové vody nejenom v ostrovním systému – Ing. Michal Nahálka, Alkapuri
 • Řešení pro využívání dešťové vody v městských a obecních zařízeních – Jan Paulus, Aliaxis
12.20 Přestávka
12.40 Kanalizace
 • Tichý odpadní systém Master 3 a novinky Pipelife – Ing. Majid Saleh, PIPELIFE Czech
 • Výška zápachových uzávěrů, podlahové vpusti a střešní vtoky, požadavky na výrobky a projekty – Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno
 • Inovace v programu výrobků HL – Ing. Jaroslav Maňas, HL Hutterer & Lechner
14.00 Diskuse a závěr semináře

Informace pro účastníky

Datum a místo konání

24. 4. 2024 – Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1
25. 4. 2024 – Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6

Účastnický poplatek

Pro členy STP 300 Kč, pro ostatní 600 Kč.

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět a jejich studenti mají vstup na seminář zdarma.

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 17. 4. 2024.

Pro přihlášení můžete využít:

 • online přihlášku na konci článku
 • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury

Ostatní informace

V programu je počítáno s přestávkou na občerstvení.
Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit. Děkujeme za pochopení.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Současně je seminář zařazen do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 2.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.