logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vila Tugendhat s kamerou estav.tv, díl IV Rekonstrukce a repase strojů a zařízení

Závěrečný díl z vily Tugendhat je určen fandům vytápění a VZT. Povídání o rekonstrukci, kde pod nejpřísnějším dohledem památkářů byl snad každý ventil, si užijete. Jak se vytápí vila Tugendhat? Jak bylo obtížné vše uvést do původního a zároveň funkčního stavu?

Reklama

Ve vile Tugendhat v Brně, světové památce UNESCO, se návštěvníci obvykle dívají po onyxové stěně, ikonickém nábytku, velkoformátových oknech. Vnímají prostor a architekturu 30. let. My se dnes podíváme do kotelny a strojovny vzduchotechniky, které jsou neméně zajímavé, neméně výjimečné.

V centru naší pozornosti budou otopná tělesa, ventily, šoupata, kotle a Ing. Tomáš Flimel, který všem těmto systémům ve vile Tugendhat vdechl nový život. Jeho specializací je totiž restaurování technických památek – strojů, strojních zařízení, technických zařízení budov. S chutí, odborným zázemím a potřebnou licencí.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Prvky v obytném prostoru

V obytných prostorách toho technického zařízení není mnoho. Jako první to jsou litinové radiátory, které byly znovu vyrobeny ve slévárnách podle původního vzoru a my jsme doplňovali odvzdušňovací a uzavírací armatury. Ty musely být samozřejmě vyrobeny také podle původního vzoru. Problém je, že potřebujeme mít vše funkční, tedy dnes vyráběné ventily jsme upravovali v duchu 30. let,“ popisuje Ing. Tomáš Flimel a doplňuje: „U odvzdušňovacích ventilů jsme vzali původně zachovaný vzor a protože jsme konstruktéři, byli jsme schopni navrhnout sestavu tohoto ventilu i včetně výrobní dokumentace a včetně výroby jednotlivých součástí.“

Topný had v prostoru schodiště a potrubí pod okny byly položky, které nám nedaly spát. Potrubí pro topný had bylo rozměrné a poškozené. Ale podařilo se. A co se týká topných registrů ve tvaru trubek, které jsou pod okny v obytném prostoru, tak ty byly všechny v pořádku, jen jeden jsme museli komplikovaně spravovat. Podařilo se tedy vše zachovat a zprovoznit,“ popisuje Tomáš Flimel.

Majstrštyk je armatura v jezírku v zimní zahradě. V provozu hodně trpí zasolováním, ale je hodně zajímavá. Je vypouštěcí a zároveň pojistná. Tedy vznikl byť malý, ale hodně zajímavý kousek,“ upozorňuje tentokrát na vodovodní armaturu Tomáš Flimel.
Na další vodovodní prvky, zejména zařizovací předměty a koupelnu se podívejte v  druhém dílu našeho seriálu o vile Tugendhat.

Přečtěte si také Vila Tugendhat s kamerou estav.tv, díl II Koupelny Přečíst článek

Technické prostory

Když se začal dělat projekt, když my jsme přišli do kotelny, tak tam už žádné původní kotle nebyly. Byly tam nějaké rozváděče, ventily, výměníky. Nebyly samozřejmě původní, ale sloužily k tomu, aby v těch 60., 70. letech bylo možno objekt vytápět. To znamená, že jsme se snažili najít nějaká zařízení a kotle, které byly z tohoto období a zapadly by jak technicky, tak pohledově do tohoto prostoru. Nakonec jsme po konzultaci s architekty našli kotle Strebel. Některý byl z roku 1912, ale všechny byly ve velice špatném stavu. Nakonec jsme z x kotlů vybrali části tak, abychom byli schopni 2, resp. 3 kotle poskládat,“ popisuje Tomáš Flimel a doplňuje, že se do kotelny dodávala další technická zařízení, například teploměry, které tam původně nebyly a jsou udělány velice pěkně.

Původně se ve vile topilo tuhými palivy a byly tam kotle na koks, které po celý rok ohřívaly teplou vodu a v zimě sloužily k vytápění. Dnes vilu zásobují teplem Teplárny Brno a teplá voda je vedena do výměníků, které jsou historické a které ohřívají i vzduch. Ten je veden historickým ventilátorem přes filtry do obytných prostor.

Přečtěte si také Vila Tugendhat s kamerou estav.tv, díl III Zásobování teplem Přečíst článek

Historické výměníky byly pro nás extrémně náročnou zkouškou, protože jsou ve velmi stísněném prostoru a nelze použít žádnou zdvihací techniku. Ale každý ten výměník vážil 450 kg. Museli jsme z válcovaných profilů udělat trasu a historické výměníky vysmýkat ven. Rozebrat, vyrobit některé nové části, protože původní výměníky byly roztrhané. A pak vše zpět namontovat,“ popisuje jednu z náročných etap Tomáš Flimel.

Trasa vzduchu od nasávání až po výústky je poměrně dlouhá a vzduch prochází řadou zařízení, prvním místech je směšovací komora, kde je pomocí klapek možno nastavit poměr čerstvého a cirkulačního vzduchu. Potom vzduch prochází zvlhčovací jednotkou, kde jsou používány i kameny od moře. Pak vzduch prochází soustavou filtrů, například je tam olejový filtr, hoblinový filtr a další zařízení.
Ventilátor s klasickým oběžným kolem je poháněn elektromotorem. Elektromotor bohužel není původní, ale je výrobkem brněnské firmy Svět z r. cca 1942. To ukazuje na to, že někdy v tom období již došlo k rekonstrukci tohoto pohonu. Ale hřídel byla pořád uložena v kluzných ložiscích. Z důvodu 100% funkce byla někdy v roce 2013, 2014 vyměněna za valivá bezúdržbová ložiska
,“ popisuje Tomáš Flimel a doplňuje, že provoz olejového filtru by byl velmi náročný, musel by se vyměňovat olej, ale filtr byl zrestaurován do plně funkčního stavu.

Hodnota vily Tugendhat se velmi často, protože finanční hodnotu neznáme zcela přesně, prezentuje 3 výjimečnými skupinami. A jednou z nich je mimořádné technické vybavení objektu. I na tu dobu bylo mimořádné a specifické,“ říká Ing. arch. Iveta Černá, ředitelka vily Tugendhat v prvním dílu našeho seriálu.

Přečtěte si také Vila Tugendhat s kamerou estav.tv, díl I Přečíst článek

Údržba

Ve vile Tugendhat se kromě prohlídek koná celá řada akcí, v podstatě každý den se koná něco. Jak náročné je za tohoto provozu historická technická zařízení udržovat?
K tomu bych rád řekl něco více,“ konstatuje Tomáš Flimel a pokračuje: „Restaurování a zprovoznění těchto zařízení je práce velice náročná technicky i časově. A od toho se pochopitelně odvíjí i cena. Problém je, že mnozí investoři a majitelé mají pocit, že ano, dáme do toho obrovské peníze a máme na X let vystaráno. Ale o to zařízení je potřeba se průběžně starat. A pokud se tak neděje, většinou to dopadne špatně. S vilou Tugendhat je to naštěstí jinak. Máme servisní smlouvu a každých půl roku projdeme všechna zařízení a potřebné servisujeme, čistíme povrchy, konzervujeme atd.“

V této vile jsme měli možnost na základě našich mnohaletých zkušeností, erudice, preciznosti a mnoha kladných referencí restaurovat vybraná technická zařízení vily. Jednalo se o historickou kotelnu, kde jsme doplňovali historické kotle s příslušenstvím, šoupátka, teploměry, kovové součásti spalinovodů, ležatý výměník na teplou vodu. Dále systémy stínění, markýzy i rolety, vzduchotechnika – ventilátor, filtry, výměníky, systém vlhčení a chlazení. Stropní lampy, drobnější preciznější zařízení atd.,“ uvádí web společnosti Flirex, kde najdete také rozsáhlou fotogalerii z rekonstrukce.

Ing. Tomáš Flimel – FLIREX®

  • Historická technická zařízení – odborné posudky, montáž, demontáž, restaurování
  • Licence Ministerstva kultury ČR k restaurování mechanických strojů, přístrojů a předmětů
  • Soudní znalec oboru těžké strojírenství, specializace parní stroje pístové
  • Soudní znalec oboru historické stroje a historická technická zařízení

Poznámka redakce na závěr

Možná vás překvapí interiér, ve kterém se dnešní rozhovor natáčel. Zatímco kamera vás do technických prostor Vily Tugendhat zavedla, samotný rozhovor se odehrával ve stylové kavárně The Cat Café v Černých Polích v Brně, mimochodem od vily nedaleko.
Zatímco návštěvu ve Vile Tugendhat musíte plánovat a objednávat dlouho dopředu, v této kavárně budete vítání vždy a na své si zde přijdou jak milovníci retra, tak i Ti, kteří si kávu rádi vychutnají v moderním stylovém prostředí s příjemnou obsluhou. Děkujeme za možnost pobýt v zajímavém interiéru.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.