logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kontrola kotle v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci

Zákon č. 369/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017 umožňuje provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje při splnění podmínek podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Reklama

Zákon č. 369/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017 umožňuje provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci při splnění podmínek podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.
  • Sdělení MŽP ČR odboru ochrany ovzduší - metodický pokyn
    Sdělení popisuje jednotlivé povinnosti, které zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy ve vztahu k těmto zdrojům stanoví; zabývá se rovněž problematikou kontrol a ukládání sankcí za porušení povinností a procedurálními otázkami prokazování porušení povinností stanovených zákonem o ochraně ov zduší a možností spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti.
  • Nejčastěji kladené dotazy ve vztahu ke kontrolám technického stavu a provozu, prováděných podle ustanovení § 1 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší

  • Vzor dokladu o kontrole technického stavu a provozu
  • Protokol z měření tmavosti kouře
  • Vzor protokolu o vzorkování popela
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.