logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Podpora pro obnovitelné zdroje uváděné do provozu od počátku roku 2022 a záruky původu

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie přináší nové způsoby podpory obnovitelných zdrojů energie. Zároveň reformuje systém vydávání záruk původu vyrobené elektřiny a rozšiřuje je na další zdroje.

Reklama

Aukční a zelené bonusy – to jsou dvě formy provozní podpory, které zákon předpokládá pro zdroje uváděné do provozu po roce 2021. Pro které zdroje a za jakých podmínek lze novou podporu získat?

Na rozdíl od tzv. investiční podpory, která představuje výplatu jednorázového příspěvku poskytnutého zpravidla po realizaci výrobny, je nově zaváděná provozní podpora vždy příplatkem k tržní ceně elektřiny (bonusem) inkasovaným za každou vyrobenou kWh po celou dobu životnosti výrobny.

Novela zavádí dva druhy bonusů: zelené bonusy a aukční bonusy. Liší se způsobem, jak je může vlastník výrobny získat. Zelený bonus získá výrobce automaticky, pokud uvede do provozu novou výrobnu, na kterou se podpora vztahuje. Naproti tomu aukční bonus je výsledkem nabídkového soutěžního řízení, v němž žadatelé o podporu soutěží, kdo potřebuje k ziskovému provozu výrobny nižší podporu.

Podle zákona mají na zelené bonusy nárok zdroje s výkonem do 1 MW. Výjimku tvoří větrné elektrárny, u nichž lze zelený bonus získat i na farmy skládající se z maximálně šesti zdrojů. Zelený bonus je v podstatně stejná forma podpory jako dosavadní zelené bonusy a poskytuje se v hodinovém nebo ročním režimu. Pro výrobny s vyšším instalovaným výkonem lze přiznat podporu pouze ve formě aukčního bonusu.

Aukční bonus je podpora výroby elektřiny přiznaná výrobně na základě výsledku soutěžního řízení, v němž se investoři přihlašují do jednotlivých vyhlášených aukčních kol. Klíčovou součástí přihlášky je stanovení tzv. referenční ceny elektřiny investorem. Referenční cena musí být stanovena tak, aby ve finančním modelu investora zajistila přiměřenou návratnost jeho investice do výrobny. Referenční cena elektřiny je v zásadě celková částka, kterou výrobce inkasuje za kWh vyrobené elektřiny. Investor musí počítat s tím, že její část získá prodejem elektřiny na trhu a zbytek jako podporu ve formě aukčního bonusu. Větší šanci na úspěch v aukci tedy mají investoři, kteří budou požadovat nižší referenční cenu, protože přihlášky se budou schvalovat vzestupně od nejnižší referenční ceny až po vyčerpání kvóty stanovené pro dané konkrétní aukční kolo. Ti, kteří v aukci uspějí, obdrží od ministerstva rozhodnutí, které jim bude garantovat, že podpora ve formě aukčního bonusu dorovná jejich příjmy za jednotku vyrobené elektřiny do výše referenční ceny. Systém funguje i naopak – pokud bude příjem za prodej silové elektřiny v dané hodině vyšší než referenční cena, vrací tento rozdíl investor státu.

U obou možností poskytovaných bonusů však platí, že podporu lze získat jen pro ty druhy OZE, které vybere vláda ve svém nařízení, jež by mělo být v následujících měsících vydáno. Momentálně nelze říci, zda bude například FVE patřit mezi podporované zdroje. Zákon tak stanoví principy poskytování podpory a vláda vybírá druhy podporovaných zdrojů, kterým má být podpora určena.

Záruky původu – doklad o tom, že nakupuji zelenou energii

S posunutou účinností od 1. 1. 2023 novela zákona reformuje systém záruk původu energie. Záruka původu slouží zákazníkovi k prokázání, že spotřeboval energii z OZE nebo KVET. V současné době se za záruku původu považuje operátorem trhu vydaný elektronický doklad o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Na vydání záruky původu má právo každý výrobce, který operátorovi trhu doloží, že energii z OZE nebo z KVET v příslušném množství vyrobil. Celkové množství záruk původu tak vždy odpovídá množství energie vyrobené z OZE.

Záruka původu elektřiny je v současnosti využívána hlavně mezi korporátními zákazníky, kteří tak realizují své závazky nákupu bezemisní nebo nízkoemisní elektřiny. Novela zákona tuto záruku rozšiřuje kromě elektřiny také na biometan, vodík a teplo z jaderného (nízkoemisního) zařízení.

V dodávce elektřiny z distribuční soustavy, tepla nebo vodíku z rozvodné soustavy nelze v místě spotřeby fyzikálně oddělit energii z obnovitelných zdrojů od ostatních druhů. Z toho důvodu lze záruku původu převést na jakéhokoliv zákazníka bez vazby na fyzikální podstatu energie z OZE a ne-OZE, kterou spotřebuje. Záruka původu je tímto samostatně převoditelnou věcí, která je předmětem obchodních vztahů mezi výrobci, obchodníky a zákazníky. Nákup záruk původu tak zákazníkovi nezajišťuje, že fyzikálně spotřeboval elektřinu, vodík, či teplo z daného obnovitelného zdroje. Zákazník ale zárukou získal právo prokazující, že energie byla z OZE vyrobena a po spotřebování stejného množství energie v jeho odběrném místě, které odpovídá množství v záruce, pak „vymazána“ ze systému záruk.

Zdroj:
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.