logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Panasonic letos slaví 100 i 60 výročí

Reklama


100 let od založení

Obr. První výrobky současného podniku Panasonic, (Foto: Panasonic, archiv)
Obr. První výrobky současného podniku Panasonic, (Foto: Panasonic, archiv)

Panasonic, který je v oboru TZB zastoupen především tepelnými čerpadly a klimatizacemi, letos oslavuje dvojnásobné výročí. V prvé řadě jde o 100 let, které uplynuly od založení firmy panem Kónosuke Macušitou. Počátkem minulého století se v Japonsku intenzivně šířila elektrifikace domácností a na trhu začaly být dostupné nejen žárovky, jako zdroj osvětlení, ale začaly přibývat i další elektrické spotřebiče. V mnoha domech však byl instalován jen jeden přívod elektrické energie a končil šroubovací koncovkou pro žárovku. Dnes běžná zásuvka pro připojení dalších světel nebo i jiných elektrických spotřebičů nebyla. Potřeby lidí používat nejen žárovku, ale i jiné spotřebiče si povšiml pan Macušita a navrhl ji velmi jednoduše řešit buď jen do koncovky pro žárovku zašroubovatelným adaptérem pro napojení jiného spotřebiče, nebo rozdvojkou, která umožnila do jednoho z rozdvojení zašroubovat žárovku a do druhého rozdvojení napojit přes potřebně dlouhý kabel jiný elektrický spotřebič. Elektrické spotřebiče a výrobky s jejich užitím spojené se pak staly hlavním motivem činnosti Panasonic. Od z dnešního pohledu jednoduchých, například elektrických žehliček, přímotopných otopných sálavých těles bez regulace, až po elektronicky vyspělou techniku audio - video zařízení, a to jak pro domácnosti, tak pro využití v průmyslu.

Základním materiálem k výrobě prvního výrobku pana Macušity byla tehdejší konstrukční a technologická novinka, umělá hmota, kterou šlo dobře lisovat do požadovaného tvaru. První umělé hmoty založené na polykondenzaci fenolu a formaldehydu objevené z roce 1907, pro které se vžilo označení bakelit, byly poměrně křehké, a tak v případě výrobků pana Macušity byla do hmoty pro zlepšení jejích vlastností přidávána bambusová vlákna. Dnes bychom to nazvali výrobou s vyšším využitím obnovitelných zdrojů.

Obr. Tehdejšímu řešení elektrických rozvodů byly přizpůsobovány elektrické spotřebiče. Klasickým případem je elektrická žehlička z výroby Panasonic s kabelem vybaveným adaptérem pro zašroubování do koncovky místo elektrické žárovky. Tento typ napojení elektrických spotřebičů na síť se dost často vyskytoval ještě v polovině minulého století, a je možné, by se někde našel i dnes. (Foto: Panasonic, archiv)
Obr. Tehdejšímu řešení elektrických rozvodů byly přizpůsobovány elektrické spotřebiče. Klasickým případem je elektrická žehlička z výroby Panasonic s kabelem vybaveným adaptérem pro zašroubování do koncovky místo elektrické žárovky. Tento typ napojení elektrických spotřebičů na síť se dost často vyskytoval ještě v polovině minulého století, a je možné, by se někde našel i dnes. (Foto: Panasonic, archiv)

Podobná jednoduchá řešení potřeby napojit jiné nebo více elektrických spotřebičů nebyla jen výsadou Japonska. Často se používala i v českých domácnostech v minulém století. Klasickým výrobkem tohoto druhu byla u nás lidově pojmenovaná „zlodějka“ s tělem z bílého porcelánu, která se zašroubovala do objímky pro žárovku a bylo na ní možné napojit dvoukolíkovou zásuvku malých elektrických spotřebičů tam, kde se v místnosti z nejrůznějších příčin běžná zásuvka nevyskytovala.

Podnik pana Macušity nesoucí rodové jméno, Matsushita Electric, byl založen 13. března 1918 ve městě Ósaka. Řada výrobků tohoto podniku začala být později uváděna na trh pod značkou Panasonic. V roce 2008 proběhlo zásadní sjednocení a změna názvu divize Matsushita Electric Works, Ltd. na Panasonic Electric Works Co., Ltd. a divize Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. na Panasonic Corporation.


60 let od první kompaktní klimatizace

Obr. Prvním výrobkem dnešního koncernu Panasonic v oboru klimatizací byla kompaktní větrací a klimatizační jednotka W-31, tzv. okenního typu, uvedená na trh v roce 1958. Pohled na interiérovou stranu klimatizace.
Obr. Prvním výrobkem dnešního koncernu Panasonic v oboru klimatizací byla kompaktní větrací a klimatizační jednotka W-31, tzv. okenního typu, uvedená na trh v roce 1958. Pohled na interiérovou stranu klimatizace.

Druhé letošní výročí koncernu Panasonic je spojeno s uplynutím 60 let od doby, kdy jako první uvedl na světový trh malou domácí klimatizaci. Bylo to v roce 1958 a jednalo se o tzv. okenní klimatizaci (Window-Type Cooler). Výhodou tohoto řešení byla kompaktnost konstrukce, uzavřený okruh chladiva plněný již ve výrobním závodě bez nutnosti řešit plnění okruhu chladivem na místě instalace a také jednoduchá montáž do venkovní stěny domu. Teplý vzduch z místnosti je nasávám dovnitř jednotky a po ochlazení je zase do místnosti vyfukován. Odváděné teplo v jednotce přechází přes chladivo do vzduchu nasávaného z vnější strany jednotky a po převzetí tepla je tento vzduchu vyfukován zase zpět ven. Často se pro montáž tohoto typu klimatizace pouze vertikálně zvětší okenní otvor směrem dolů, takže není nutné řešit statické problémy stěny, případně při dodatečné montáži se upraví rám okna, aby nebylo nutné narušit konstrukci vnější stěny. K uvedení do provozu pak stačí zajistit jen napojení na elektrickou síť. Toto na instalaci jednoduché řešení klimatizace je dodnes velmi časté. Mnoho cestovatelů znalých poměrů v hotelích a domácnostech v teplejších zeměpisných oblastech, kde není nutné zásadně řešit tepelný odpor stěny, by to zajisté potvrdilo.

Obr. Příležitostí k připomínce výročí značky Panasonic, zejména pak výročí vstupu značky Panasonic na trh zařízení TZB, se stala tisková konference uspořádaná českým zastoupením. Nelze se divit optimismu do budoucnosti, který vyzařoval z pana Jakuba Šachla, jednatele, neboť souběžně mohl novinářům potvrdit, že Panasonik v České republice, v Plzni, otevírá výrobní závod. Je to první výrobní závod, který je na území mimo Asii. Tato skutečnost je, mimo celosvětových dopadů, i důkazem toho, že záměrem koncernu je význam značky Panasonic v České republice dále posílit.
Obr. Příležitostí k připomínce výročí značky Panasonic, zejména pak výročí vstupu značky Panasonic na trh zařízení TZB, se stala tisková konference uspořádaná českým zastoupením. Nelze se divit optimismu do budoucnosti, který vyzařoval z pana Jakuba Šachla, jednatele, neboť souběžně mohl novinářům potvrdit, že Panasonik v České republice, v Plzni, otevírá výrobní závod. Je to první výrobní závod, který je na území mimo Asii. Tato skutečnost je, mimo celosvětových dopadů, i důkazem toho, že záměrem koncernu je význam značky Panasonic v České republice dále posílit.

Obr. Příležitostí k připomínce výročí značky Panasonic, zejména pak výročí vstupu značky Panasonic na trh zařízení TZB, se stala tisková konference uspořádaná českým zastoupením. Nelze se divit optimismu do budoucnosti, který vyzařoval z pana Jakuba Šachla, jednatele, neboť souběžně mohl novinářům potvrdit, že Panasonik v České republice, v Plzni, otevírá výrobní závod. Je to první výrobní závod, který je na území mimo Asii. Tato skutečnost je, mimo celosvětových dopadů, i důkazem toho, že záměrem koncernu je význam značky Panasonic v České republice dále posílit.

V historii podniku se nalezne řada i z dnešního pohledu velmi zajímavých skutečností. Příkladem může být počátkem dvacátých let převratná novinka, svítilna na kolo vybavená baterií. V tehdy běžných svítilnách bylo nutné měnit baterii po cca 3 hodinách. Konstrukční řešení pana Macušity prodloužilo výměnu na 40 hodin. Na rychlém zavedení na trh se podílel tehdy revoluční marketingový krok, a to obejití velkoobchodů a zaslání vzorků svítilen přímo prodejcům vybavení na kolo. Značka Panasonic tak není symbolem jen pro technicky vyspělé výrobky, ale je s ní spojeno i využití netradičních marketingových postupů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.