logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku instalovaná pomocí zařízení UNITOP

Navrtávací sedlovou odbočku bez vrtáku SA UNI snadno nainstalujete pomocí speciálního přítlačného zařízení UNITOP. Místo nákladné integrace T-kusu, odbočky nebo ventilu lze tedy odbočku vytvořit velmi jednoduše a komfortně vytvořena právě pomocí této elektrotvarovky.

Na tvarovce se nachází indikátor vizuální kontroly svařování, který upozorňuje na ukončení svařovacího procesu.

V roce 2016 uvedla společnost FRIATEC na trh velmi zajímavou novinku v oblasti elektrotvarovek velkých dimenzí FRIALEN® XL, která se záhy dočkala díky mnoha svým výhodám prvních instalací. Jedná se o navrtávací sedlovou odbočku bez vrtáku SA UNI instalovanou pomocí speciálního přítlačného zařízení UNITOP.


Místo nákladné integrace T-kusu, odbočky nebo ventilu lze tedy odbočku vytvořit velmi jednoduše a komfortně vytvořena právě pomocí této elektrotvarovky. Stejně jako všechny ostatní elektrotvarovky FRIALEN® funguje tato tvarovka na principu odkryté topné spirály sloužící k optimálnímu přenosu tepla. Vyznačuje se širokými svařovacími zónami a dlouhými studenými zónami. Navrtávání se provádí ve studené zóně po vychladnutí spoje. Odbočková část na tupo je prodloužená pro možnost opakovaného svaření. Na tvarovce se nachází indikátor vizuální kontroly svařování, který upozorňuje na ukončení svařovacího procesu.


Přítlačné zařízení UNITOP se skládá z upínací desky, horních upínacích pásů (2 kusy v modré barvě a 2 kusy v červené barvě), vlastního upínacího zařízení, spodního pásu, adaptéru pro zasunutí do koncovky v dimenzích d 90, d 110, d 125 a d 160 mm, ráčny a tlakového adaptéru se závitem FWDPA-SA pro testování tlaku.

Před montáží je třeba připravit tvarovku a trubku jako pro každé jiné svařování, tedy provést oloupání a odmaštění. Sedlo je upevněno na trubku přítlačným zařízením, které ho pevně fixuje na správné pozici. Otáčením ráčny je docíleno toho, že přítlačné zařízení naprosto uzavře mezeru mezi sedlem a trubkou. Následně je provedeno svaření. Po uplynutí doby nezbytné k vychladnutí svaru je přítlačné zařízení odejmuto a provádí se tlaková zkouška.


Toto jedno zařízení je vhodné pro všechny dimenze navrtávacích sedlových odboček SA UNI, je velmi robustní a přizpůsobené pro použití v náročných podmínkách na staveništi ve výkopu. Zajištění sedlové tvarovky pomocí zařízení UNITOP umožní také rovnoměrné rozložení sil na povrchu sedla a dosažení optimálního svařovacího tlaku.

Podívejte se na video, jak toto přítlačné zařízení pracuje.

První instalace v Praze

První instalace SA UNI v Praze, proběhla na Veleslavíně a jednalo se o rekonstrukci plynovodního potrubí d 160 mm a navrtávání za tlaku přes kulový kohout. Odbočka byla z hlavního řadu d 315 mm SDR 11 vysazena pomocí nové sedlové navrtávací tvarovky SA UNI d 315/160 mm. Sedlová tvarovka SA UNI se instaluje pomocí přítlačného zařízení UNITOP. Navrtání hlavního řadu za plného provozního tlaku se provedlo pomocí navrtávacího zařízení Hütz & Baumgarten.Aliaxis Utilities & Industry
logo Aliaxis Utilities & Industry

Aliaxis Utilities & Industry je více než jen pouhý dodavatel materiálu. Nabízíme široké znalosti a dlouholeté zkušenosti z celosvětové sítě silných a uznávaných značek. Pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry dodává společnost Nicoll Česká ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.