logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Hoval - jak se buduje úspěšná firma

O současných trendech a výzvách rodinné firmy Hoval starající se o pohodlí britské královské rodiny hovořil Peter Gerner, výkonný ředitel společnosti Hoval Group.

Společnost Hoval je vnímána jako dodavatel špičkových technologií založených na vývoji v oblasti vytápění, větrání a chlazení. Jak obtížné je udržet přísná měřítka v dnešním ekonomickém prostředí?

Peter Gerner, CEO Heiztechnik Hoval Gruppe
Peter Gerner, CEO Heiztechnik Hoval Gruppe

Peter Gerner: Díky šíři našeho sortimentu je samozřejmě náročné zůstat o krok napřed z hlediska technologie. V posledních letech jsme ukázali, jak daleko jsme se technologicky dostali a jakou cestou chceme pokračovat. Chceme nabídnout našim zákazníkům přidanou hodnotu nejen po dobu životnosti našich produktů.

Jakmile se ocitnete v roli dodavatele špičkových technologií, už to není jen o jednotlivých výrobcích. Vytváříme přidanou hodnotu zejména prostřednictvím inteligentních systémových řešení. K těm se váže také inteligentní regulace a dálková správa – oblast, do které jsme v posledních letech investovali obrovské sumy. Vyvinuli jsme platformu, která nám v budoucnosti otevře mnoho možností.

Kromě inteligentního vývoje je nutná i vysoká úroveň odborných poradenských znalostí. Náš tým je schopen řešit i ty nejsložitější problémy. To, že se nacházíme v tak dobré pozici, není jen díky našemu odbornému a kompletnímu servisu. Podle mého názoru všechny tyto komponenty jsou tím, co odděluje dodavatele špičkového sortimentu od dodavatelů v nižším cenovém segmentu.

Topný nebo ventilační systém je také dlouhodobou investicí, že?

Peter Gerner: Kupující chtějí kvalitu a jistotu, což jsou typické švýcarské hodnoty, ale také způsob, jakým řídíme naše podnikání. Domníváme se, že švýcarští zákazníci chtějí produkt, který nabízí přidanou hodnotu bez ohledu na cenu.

Je překonávání nepříznivých ekonomických situací jednodušší pro rodinné firmy?

Peter Gerner: Myslím, že tomu tak je, protože rodinné firmy usilují o dlouhodobý úspěch. Takže na rozdíl od korporátních společností, my nejsme tolik zaměřeni na krátkodobé zisky. Hoval má například podíl vlastního kapitálu větší než 50 procent, což nám umožňuje zaměřit se na nové horizonty. Naše společnost se snaží dosáhnout dlouhodobého a udržitelného úspěchu.

Myslíte si, že s takovým přístupem je možné v této době obstát?

Peter Gerner: Rozhodně. Vezměme si prezidenta správní rady společnosti Hoval, Petera Fricka, jako příklad: působí ve firmě již déle než 50 let a je zřejmé, že jí pomohl překonat nejedno období ekonomické nestability. Je také skvělé, že mnozí členové týmu jsou u firmy zaměstnáni po dlouhou dobu. Já sám jsem v Hovalu již téměř 20 let. Na základě tohoto si tedy myslím, že krátkodobý přístup není tím správným způsobem, jak jít kupředu.

Takže zaměstnanci také dělají v těžkém období maximum pro zaměstnavatele, protože vědí, že společnost je nenechá napospas osudu?

Peter Gerner: Ano, to je velmi důležitý bod. Vždycky říkám, že jsme skvělá velká rodina, na rozdíl od velkých korporací. A myslím, že je to opravdu důležité. Hodnoty naší společnosti jsou nesmírně důležité. Proto jako společnost od našich zaměstnanců vyžadujeme velmi mnoho. Na druhé straně, máme velmi otevřený a spravedlivý způsob komunikace a jednání se zaměstnanci. V takovém kontextu je tento přístup naprosto klíčový. V duchu naší firemní kultury mluvíme se zaměstnanci a tím nacházíme společná řešení.

Obr. č. 1: Kvalitní tým společnosti Hoval je základem prospěšně fungující firmy
Obr. č. 1: Kvalitní tým společnosti Hoval je základem prospěšně fungující firmy

Centrála Hovalu je v Lichtenštejnsku. Může firma vyrábět zboží v Evropě, a přitom zůstat konkurenceschopná?

Peter Gerner: Podmínky se hodně liší napříč evropskými zeměmi. Například Hoval provozuje už více než 10 let vlastní výrobní závod v Istebném na Slovensku, v Rakousku vyrábíme tepelná čerpadla, zároveň vyrábíme zboží v Německu a Spojeném království. Kromě toho máme také výrobní závod v Číně, do kterého momentálně investujeme nemalé sumy a chystáme se tím na místní expanzi. Tento čínský závod bude zásobovat výhradně asijský trh. Neplánujeme vyrábět v Číně produkty pro evropský trh.

Ale zpátky k Lichtenštejnsku. Naše rozhodnutí vybudovat výrobní závod na Slovensku v té době nemělo nic společného s měnovým tlakem. Klíčovou motivací byla samozřejmě cenová výhoda, spolu s faktem, že jsme bojovali s nedostatkem kvalifikovaného personálu pro ruční svařování. Také jsme se záměrně rozhodli pro výrobu zboží v Lichtenštejnsku, avšak za použití vysokého stupně automatizace. Tyto automatizované procesy, v kombinaci s motivovanou, na kvalitu soustředěnou a flexibilní pracovní silou, nám umožňují zůstat konkurenceschopnými také v hlavním městě Lichtenštejnska, Vaduzu.

Hoval má pobočky po celém světě. Ve kterých zemích poptávka stoupá a ve kterých klesá?

Peter Gerner: Obecně lze říci, že stavebnictví v evropských zemích jako je Itálie a Velká Británie se v posledních letech potýkalo s těžkostmi. Ve Švýcarsku byla naopak situace velmi dobrá, i když se teď zdá, že do určité míry tam dochází k lehkému oslabení. Předpokládáme, že v nadcházejících letech se celková poptávka v Evropě zvýší, přičemž většina z tohoto růstu přijde z Německa. Také jsme zaznamenali zvyšující se poptávku jak ve východní Evropě, tak v Číně. Zejména u posledně jmenované země je tržní potenciál neuvěřitelně obrovský, a to i navzdory obavám z pomalého růstu. Kromě toho v příštích letech očekáváme růst ceny zemního plynu. To bude znamenat, že inovativní řešení, jako je naše kondenzační technologie, bude hrát větší roli, což je pro nás zajímavou vyhlídkou.

Čína je obecně spojována s levnějšími produkty. Nebude tedy pro Hoval obtížné tam uspět?

Peter Gerner: Musíte si uvědomit, že v Číně může malá mezera na trhu znamenat obrovské množství zákazníků. Nemůžeme očekávat, že budeme zásobovat celý trh, ale jistě je zde pro nás spousta příležitostí. Nenabízíme na čínském trhu malé kotle, ale spíše využíváme našich odborných znalostí v rozsáhlých systémech. Je tam více prostoru pro účinnost než v menších výkonových řadách. Dále existují i mezinárodně situovaní zákazníci, kteří si cení používání mezinárodního a částečně importovaného výrobku. Naše čínská firma však podléhá stejným standardům kvality, jaké jsou v Evropě.

Vyskytly se obtíže při zakládání společnosti v Číně?

Peter Gerner: Hoval působí v Číně již téměř 30 let. Manažer našeho švýcarského vývozu Walter Tschanz strávil spoustu času prací ve vývoji a vyškolil mnoho nových zaměstnanců. Před tím jsme prostě dováželi výrobky a spolupracovali s našimi partnery. Již více než 10 let vyrábíme produkty částečně na místě a postupně jsme rozšířili výrobu s čínským personálem a čínským generálním ředitelem. Situace se zatím vyvíjí pozitivně a očekáváme, že to tak i zůstane.

Obr. č. 2: výrobní závod společnosti Hoval, Vaduz, Lichtenštejnsko
Obr. č. 2: výrobní závod společnosti Hoval, Vaduz, Lichtenštejnsko

Hoval má 16 poboček umístěných po celém světě. Do jaké míry tyto pobočky pracují nezávisle?

Peter Gerner: Naše skupinové vedení se skládá ze tří klíčových osob: Richard Senti jako vedoucí financí, Fabian Frick jako vedoucí závodu technologie chlazení se zaměřením na trhy střední a východní Evropy včetně Francie, a já jsem zodpovědný za technologie vytápění a pět tzv. tradičních trhů, tedy Švýcarsko, Rakousko, Německo, Itálie a Spojené království. Skupinové vedení koordinuje trhy, zatímco se obchodní manažeři z jednotlivých zemí scházejí každých šest týdnů ve Vaduzu. Nicméně, naše postavení na trhu jsou v těchto různých zemích rozmanitá. Ve Švýcarsku, Rakousku a do jisté míry v Německu se velkou měrou podílíme na trhu s rezidenčními a malými kotly, zatímco v jiných zemích jsme aktivní pouze na trhu výrobků s větším výkonovým dosahem.

Je švýcarský trh i jakýmsi testovacím trhem pro vstup do jiné země?

Peter Gerner: Švýcarský trh je pro nás velmi důležitým trhem. Kromě toho, že je naším největším a domácím trhem, Švýcarsko je také zdrojem mnoha inovací. Například, pokud se podíváme 40 let nazpět, kdy byla ve Švýcarsku použita první tepelná čerpadla, v jiných zemích byly stále používány velmi málo. Toto nám poskytlo bohatství nových zkušeností, které nám dobře posloužily v jiných zemích. Dalším, pro nás klíčovým trhem, je Rakousko, kde využití biomasy hraje důležitou roli již mnoho let.

V posledních letech Hoval převzal řadu firem. Jaká jsou hlavní kritéria pro akvizice?

Peter Gerner: Obecně platí, že firmy se musí vejít do našich cílů, a buď přispívat k naší růstové strategii, nebo nabízet značnou kapacitu pro synergii. Kromě toho finanční ukazatele pro takové převzetí musí mít ekonomický smysl. Také si myslíme, že záleží na kulturním postoji; hodnoty přebírané společnosti nesmí být v rozporu s naší firemní kulturou. A toto není vždy jasné na první pohled, mnoho fúzí skončí u této překážky.

Jak poznáte, jestli se jejich kultura shoduje s vaší?

Peter Gerner: Akvizice je proces. Můžete zjistit, co společnost motivuje, tím, že s nimi prostě pořádáte společné diskuse. V Hovalu máme speciální firemní kulturu, která představuje jednu z našich základních hodnot. Pokud se firma jeví chladnou a anonymní, bude pro ni pravděpodobně obtížné integrovat se do naší rodinně-orientované kultury.

Hoval se pyšní referencemi, jako jsou Buckinghamský palác, Apoštolský palác ve Vatikánu a nejvyšší budova světa Burj Khalifa. Jak jste získali projekty tohoto typu?

Peter Gerner: Je třeba říci, že se jedná o největší poctu, jakou společnost může obdržet. V těchto projektech do sebe musí vše dokonale zapadnout. Cena je jistě důležitým faktorem, ale je nezbytné mít 100% sebedůvěru, ty nejlepší poradce, špičkový servis a produkt, na který se můžete osobně spolehnout. Máme seznam renomovaných referencí z celého světa, na to jsme pyšní, a to je nejlepší ukázkou našeho know-how.

Obr. č. 2: Buckinghamský palác
Obr. č. 2: Buckinghamský palác

S těmito referencemi je asi těžké udržet skromnost, že?

Peter Gerner: Obecně řečeno, trocha skromnosti má velkou váhu, a také se odráží v našem způsobu uvažování zde v Alpách.

Máte nějaký návod, jak takové špičkové reference získat?

Peter Gerner: Výborným příkladem je britská pobočka naší firmy, Hoval Limited, která má podstatný podíl na trhu s vysokým výkonovým rozsahem a která je na prvním místě, co se týká oblasti poradenství.

Když se vyskytne náročný projekt, je docela pravděpodobné, že společnost vybraná pro tuto zakázku budou kontaktovat nás jako prvního dodavatele. Společnost Hoval má zastoupení ve Spojeném království od roku 1960 a během této dlouhé doby si vybudovala impozantní pověst. Také si myslíme, že je správné, že Hoval působí jako místní společnost v každé zemi, ve které se prezentuje. Například ve Velké Británii je Hoval britskou firmou a jako taková je vnímána.

To je důvodem, díky kterému jsme obdrželi oprávnění poskytovat zboží a služby královskému dvoru, vydávané pouze jednou pro každé průmyslové odvětví. Také jsme byli pověřeni instalací systému vytápění na stadionu ve Wembley – i tato zakázka zajišťuje vysokou prestiž na britském trhu.

Zmínil jste technologické inovace, kterým se kontinuálně věnujete. Máte interní vývojářský tým, který na inovacích soustavně pracuje?

Peter Gerner: V posledních letech jsme investovali spoustu času a peněz do oblasti kontrolních systémů, vzdálené správy a dálkového ovládání vytápění či chlazení. Před řadou let jsme se rozhodli zvýšit naše schopnosti v této oblasti a podle našich měřítek, částky, které jsme investovali za účelem vytvoření platformy TopTronic E, byly obrovské.

Díky tomu jsme ale vyvinuli kompletní řadu řídicích systémů pro dálkové vytápění a chlazení, a to komplexně pomocí interního týmu. Samozřejmě jsme si také zajistili podporu externích partnerů, ale skutečný inteligentní vývoj přišel přímo od nás z Hovalu.

Kde jsou tyto systémy vyráběny?

Peter Gerner: Výroba komponent kontrolních systémů nespadá do našich odborných znalostí, ty jsou zaměřeny více na rozvoj hardwaru a softwaru. Například v oblasti tepelných čerpadel je zapotřebí znát velké množství informací. Musíte přesně vědět, jak se tepelné čerpadlo chová, a to je ta technologická oblast, kde nastupuje naše know-how.

Pro platformu TopTronic E, což je naše poslední novinka, na kterou brzy navážeme další, máme kompletní systém vybavený sběrnicí CAN. Ten spojuje všechny komponenty do sítě. Stejný princip řízení lze nalézt v podstatě ve všech generátorech tepla. Vyměňují si data mezi sebou navzájem, mimo jiné i prostřednictvím úložiště a jsou připravena k provozu on-line. Předpovědi počasí jsou také zaintegrované, což zajišťuje, že zdroj tepla může reagovat na změny počasí v dostatečném časovém předstihu. A to je velmi důležité zejména z hlediska ekonomiky a pohodlí uživatelů. Mohu jen poznamenat, že toto je jen začátek procesu nově přicházející digitální budoucnosti.

Takže ani Hoval není výjimkou v moderním nástupu digitalizace?

Peter Gerner: Když vezmeme například náš plynový nebo olejový kondenzační kotel, účinnost těchto produktů nemůže být fakticky dále zvyšována. V nejlepším případě, některá zlepšení systému mohou být provedena jejich lepší kompaktností či integrací do systému, ale oblast se skutečným potenciálem zůstává na poli informací.

Využívání fosilních paliv sklízí stále větší kritiku. Jak na to budete reagovat jako výrobce?

Peter Gerner: Hoval má velmi širokou škálu výrobků. Myslím, že na celém světě budete těžko hledat výrobce, který dosáhl tak vysokého podílu prodeje generátorů tepla využívajících alternativní energie jako Hoval. Ale faktem je, že tyto generátory jsou dražší než ty, které používají konvenční fosilní paliva. A vzhledem k současné ceně oleje není snadné udržovat nákladovou efektivnost. Bohužel toto je trend, nad kterým nemáme žádnou kontrolu a souvisí s vnímáním zákazníků a jejich rozhodnutím o investici do alternativních zdrojů energie.

Na politické úrovni došlo zejména v Německu a ve Švýcarsku k určitému pokroku, týkajícího se energetických předpisů. Domnívám se, že tyto iniciativy budou znamenat soustředěnější trend směrem k alternativním zdrojům energie, děje se tak v podstatě i v rámci EU. Obávám se však, že celková ochota lidí k přechodu na tato alternativní řešení spíše mizí. Většinou neexistuje povinnost modernizace a faktem je, že se nejedná o nejlevnější řešení problému. To by mohlo mít negativní dopad na oblast renovací. Z mezinárodního hlediska to vypadá, že technologie plynových kondenzačních kotlů se podle všeho chystají ještě nějakou dobu dominovat. A co bude dál není nic zdaleka jistého. Slyšel jsem od německých energetických firem, že chtějí do sítě zavést vysoký podíl bioplynu, což bude znamenat, že normální plynový kotel bude opět splňovat nové předpisy v Německu.

Využívání ropy bude postupně klesat. Když se podíváme na náklady v oblasti renovací, je vidno, že ropa má stále své využití, například v kombinaci se solární energií.

Není cena rovněž rozhodujícím faktorem pro zákazníky?

Peter Gerner: Zejména s ohledem na současnou cenu ropy, provozovatelé nemovitostí se často v rámci rekonstrukce uchylují k používání olejového topného systému. Renovace v tuto chvíli představují 75 % veškeré naší činnosti. Je trochu naivní předpokládat, že všichni přejdou na alternativní zdroje energie, ale jsem opravdu nadšený z toho, jak vývoj v této oblasti postupuje. Nakonec se ale musíme zeptat, zda je lepší, když zákazník buď neudělá vůbec nic, nebo si instaluje kondenzační kotel v kombinaci se sestavou solárních panelů.

Jaké jsou možnosti v oblasti předávacích stanic v soustavách CZT?

Peter Gerner: Před sedmi lety jsme přijali strategické rozhodnutí vstoupit do této oblasti. Dálkové vytápění je projekt založený na průmyslu a vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí. Byli jsme schopni shromáždit spoustu zkušeností a museli investovat spoustu peněz tímto směrem k dosažení naší současné pozice. Pro výrobu jsme vytvořili společný podnik, a proto může postavit jakýkoliv druh předávací stanice. Na druhou stranu, prodej dálkového vytápění je něco úplně jiného než prodej kotlů; je to projektově založený průmysl se zcela odlišnými požadavky. Jsem přesvědčen, že s naší současnou nabídkou produktů a služeb jako klíčových komponentů budeme úspěšní.

Ve vaší společnosti, kladete velký důraz na inovace. Jaké novinky chystáte do budoucna?

Peter Gerner: Myslím, že inteligentní systémy se staly novým trendem. Jsou to inteligentní systémy, které reagují na počasí, ceny energií a individuální požadavky způsobem, který účinněji využívá zdroje. Tyto systémy zajišťují, že různé typy tepelných generátorů jsou schopny vzájemně komunikovat. Takové technologie jsou připraveny na zvýšení své důležitosti. Myslím, že je to velmi důležité pro nás jako výrobce nabízet především systémy, které splňují požadavky investorů.


Hoval spol. s r.o.
logo Hoval spol. s r.o.

Hlavní činností firmy Hoval je výroba a prodej tepelné techniky a vzduchotechniky, podpora projektování, spolupráce s investory a developery při tvorbě komplexních řešení s ohledem na efektivnost a úsporu provozních nákladů, zajištění spolehlivého provozu ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.