logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Izolace podkroví – volba materiálu a technologie

Každá stavba nebo rekonstrukce domu je velkou výzvou. V každé fázi je třeba správně zvolit materiál a technologii. Vysoké ceny stavebních materiálů nás často nutí ke kompromisu mezi náklady a kvalitou. Existují však prvky výstavby, kde je kvalita obzvláště důležitá. Izolace podkroví je jistě jedním z nich.

Použitá technologie a kvalita izolace rozhoduje o nákladech na energie a kvalitě života v domě. Očekávaným výsledkem má být teplo v zimě a příjemný chládek v létě. Izolační vrstva je prvek, který nelze nahradit. Proto se vyplatí hledat technologii, která nám dlouhodobě a za rozumnou cenu zajistí očekávané výsledky.

Co určuje kvalitu izolace

Kvalita izolace je určena parametry materiálu, tloušťkou a těsností izolační vrstvy. Při výběru se obvykle bere v úvahu především lambda materiálu a vypočítává se tloušťka izolace. Tento způsob je zcela vyhovující, je však třeba mít na paměti, že kromě nízkého součinitele prostupu tepla by technologie měla zajistit také vzduchotěsnost izolační vrstvy.

Vzduchotěsnost a tepelné mosty

Dobře provedená izolační vrstva by měla být bez tepelných mostů. Riziko vzniku mezer v izolaci vzniká zejména u složitých střešních konstrukcí. K netěsnostem jsou náchylné také spáry mezi izolací a stěnami, zdivem nebo krokvemi a spáry mezi vrstvami izolačního materiálu. Ne každý izolační materiál nabízí možnost izolační vrstvy, která minimalizuje vznik těchto netěsností.

Řešením je použití stříkané PUR pěny. Výhodou této technologie je stálost spoje izolačního materiálu s povrchem a těsné vyplnění každého prostoru izolovaného povrchu. Pěna vytvoří jednolitou vzduchotěsnou vrstvu. Přiléhá jak ke stropní fólii, tak se napojuje na zdivo, stěnu nebo krokve. Toto spojení zaručuje, že nevzniknou žádné mezery nebo dutiny, které by mohly způsobit přechod teplot mezi domem a okolím.


Udržování těsnosti v průběhu času

Problémem mnoha izolačních materiálů je, že se izolační vlastnosti obvodového pláště v průběhu času mění. Izolační vrstva se v průběhu let často sesouvá, mění svůj objem a fyzikální vlastnosti. Tepelný odpor příčky je místy stále nižší a neefektivní.

Výše uvedené problémy se při použití stříkané PUR pěny nevyskytují. Po aplikaci se pěna trvale spojí s podkladem. Po instalaci nemění svou polohu, fyzikální vlastnosti ani parametry po celou dobu životnosti domu.

Optimální tloušťka izolační vrstvy

Rozhodování o tloušťce izolační vrstvy je volbou mezi cenou, velikostí tepelného odporu a obětováním prostoru, který může větší vrstva izolace zabírat.

Účinná izolace podkroví pomocí PUR pěny nevyžaduje tlustou vrstvu izolace. Například při použití pěny Crossin Attic Soft s deklarovanou lambdou 0,037 W/(m-K) stačí tloušťka pouhých 25 cm k dosažení vysoce účinného a optimálního izolačního faktoru U = 0,15 W/(m2K).


Profesionální zhotovení izolace

U jakéhokoli materiálu nebo technologie je rozhodující správná a odborná montáž. Ani špičkový výrobek nevhodně použity, nesplní požadavky stanovené výrobcem.

PUR pěna je dvousložkový materiál, který se zpracovává při aplikaci. Proto dosažení technických parametrů uvedených v prohlášení o vlastnostech výrobce závisí na znalostech, zkušenostech a vybavení, které zhotovitel použije. Profesionální a precizní instalaci zajišťuje pouze průběžné školení a kvalifikace. Vyplatí se proto využívat služeb firem doporučených výrobcem.

Video z realizace

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Podpora a poradenství zdarma

Autorizovaní dodavatelé společnosti Crossin splňují potřeby svých zákazníků. Jako odborníci pomáhají vybrat nejlepší řešení a zajišťují profesionální a efektivní aplikaci.

Doporučujeme využít poradenství a cenovou nabídku zdarma.

Na webových stránkách crossin.cz stačí vyhledat dodavatele a vyplnit kontaktní formulář.

Účinná izolace – vhodné pamatovat:

  • PUR pěna důkladně vyplňuje izolovanou plochu a zamezuje tvorbě tepelných mostů.
  • Izolační vrstva z PUR pěny nemění své parametry ani polohu v průběhu času.
  • Dosažení technických parametrů izolace uvedených v prohlášení o vlastnostech výrobce závisí na znalostech, zkušenostech a vybavení zhotovitele.
  • V případě pěny Crossin Attic Soft dodavatelem izolace je společnost autorizovaná výrobcem systému, zaručující bezchybnou odbornou montáž.
  • Výrobky Crossin mají nejvyšší technické parametry a jsou aplikovány dodavateli ověřenými výrobcem systému.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.