logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Kvalitní neprůzvučná okna jsou klíčem k akustické pohodě

Komfortní bydlení neznamená jen efektivní využití energií. Ke spokojenosti a životnímu pohodlí je potřeba i optimalizace akustiky v interiéru. Ta vám do domácnosti přinese tolik potřebné ticho a klid.

Máte pocit, že vaše bydlení narušuje přílišný hluk z okolí? Nebo vás trápí obavy ohledně zabezpečení? A co děti, které rády řádí na terase nebo v domě? S přeměnou domova na útočiště klidu a bezpečí vám pomohou skla od brněnského GLASSOLUTIONS, divize renomované stavební společnosti Saint-Gobain.

Nadměrný hluk zdraví neprospívá

Zdravotní obtíže, jako jsou poruchy spánku a snížená imunita, mohou být důsledkem dlouhodobé expozice hluku. Jak ale takovou situaci řešit? Oporou vám v tomto případě nabídnou také okna. Různé typy skel totiž reagují na zvukové frekvence odlišně.

Právě akustika by podle Jaroslava Kudýna, obchodně technického zástupce společnosti Glassolutions, měla být prioritou při plánování instalace nových oken či jejich výměně. Správná volba okenního skla vám umožní minimalizovat rušivé zvuky, které vás nejvíce trápí.


K volbě správných oken pomůže fyzikální měření

Klasifikace akustických vlastností skla a oken se liší v závislosti na tom, zda se jedná o samostatný produkt, nebo o jeho začlenění do stavby. Hodnocení akustiky stěn se provádí pomocí tzv. vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti R‘w [dB]. Zvukovou izolaci oken a dalších prvků vnějšího pláště pak vyjadřuje vážená neprůzvučnost Rw [dB].

Pro dodržení hygienických limitů hladiny hluku, předepsaných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., je třeba zasklení oken a dveří pečlivě zvážit. Nepostačuje jen vysoká vážená neprůzvučnost. Důležitým faktorem jsou i frekvenční pásma, kterými zvukové vlny působí na budovu. Různé typy hluku se objevují například v centru města, jiné spektrum je zase poblíž průmyslových zón.

Pro návrh optimálního protihlukového řešení je nezbytné provést měření, které určí tzv. vnější ekvivalentní hladinu akustického tlaku LA,out [dB]. Na základě této hodnoty a nároků na hladinu akustického tlaku v interiéru LA,int [dB] lze přesně určit požadovanou úroveň neprůzvučnosti okna.

Před výměnou oken potřebujete akustický návrh skel

Často se mylně předpokládá, že trojskla poskytují účinnější izolaci hluku než dvojskla. Zvukový útlum oken prozradí hodnota vzduchové neprůzvučnosti, která se určuje prostřednictvím laboratorního měření.

Uveďme si pro srovnání, že u základního dvojskla je to 31 dB, zatímco u trojskla 32 dB. To není téměř žádný rozdíl. Navíc pokud je hluk spojen i s otřesy v bezprostřední blízkosti domu, například při průjezdu těžké dopravy, může docházet k tomu, že se prostřední skleněná tabule bude otřásat, a problém se tak může ještě zhoršit,” upozorňuje Jaroslav Kudýn.

Jako první krok před instalací nových oken je proto klíčové řešit akustický návrh zasklení. Akustické parametry totiž ovlivňují i hloubku okenního rámu, a pokud by se řešily později, nemusí zbýt dostatek místa pro vhodné sklo.


Hluku i zlodějům odolá vrstvené sklo

Obecně platí, že větší tloušťka skla zlepšuje jeho akustické vlastnosti. Existuje ovšem tzv. kritická frekvence, při níž sklo trpí ztrátou akustické účinnosti a jeho tloušťka přestává být rozhodující. Ani silná varianta jednoduchého skla tedy nestačí k uspokojivé izolaci. Odborníci z Glassolutions proto doporučují jako vhodnější volbu vrstvené sklo s akustickou fólií. Ta dokáže pohlcovat zvukové vlny, a poskytne tak lepší ochranu před hlukem.

Podstatou mnohých izolačních řešení bývají trojskla, která takové vrstvené sklo obsahují. Zalaminovaná akustická fólie v tomto případě snižuje průnik hluku až o 70 % ve srovnání s obyčejnými okny. A navíc značně zvyšuje mechanickou odolnost okenní tabule.

Pro další zvýšení odolnosti celého okna doporučují odborníci použít celoobvodové kování s třemi a více bezpečnostními body na zámek. Tato opatření slouží proti vloupání jak u přízemních oken, tak u velkoformátových oken v patrech, kde zároveň minimalizují riziko propadnutí oknem v případě nepředvídaných situací.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.