logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nové možnosti uplatnění EC technologie ventilátorů pro chladírenské aplikace

Ziehl-Abegg představuje novinky v oblasti EC ventilátorů vyvinutých primárně pro použití v chladírenských aplikacích. Systém ZAplus vyvinutý pro maximální účinnost, minimální hlučnost a jednoduchou instalaci. Konkrétní příklad záměny AC ventilátorů za EC technologii lze doložit analýzou úspor provozních nákladů. Systém ECQ poskytuje úsporné řešení pro aplikace chlazení potravin a nápojů, využívající výbušná chladiva. Axiální ventilátor s nejmenším EC motorem v provedení plug–in nabízí nové výkonové možnosti pro kondenzační jednotky.

Ventilátorový systém ZAplus
Ventilátorový systém ZAplus

Systém ZAplus = ventilátory s vyšším průtokem, nižší hlučností a nižšími provozními náklady Ventilátorový systém ZAplus bychom mohli charakterizovat jako maximálně optimalizovaný ventilátorový systém s důrazem na dosažení nejvyšší možné účinnosti při současném snížení hlučnosti a nákladů na provoz až o 9%. Základní princip zvýšení účinnosti je daný jednak vzájemnou optimalizací všech funkčních komponentů a zároveň snížením hodnot dynamické složky tlaku.

Konstrukce ventilátorového systému ZAplus se skládá z více základních komponentů. Základem je motor s vrtulí, kde muže být použitý AC nebo také EC motor. Pro vrtuli se využívá technologie nazvaná FE2 – owlet, což je druhá generace profilovaných vrtulí srpovitého tvaru se zoubkovanými lopatkami pro snížení hlučnosti. Dalším neméně důležitým komponentem je skříň ventilátoru, která slouží zároveň i jako difuzor, ve kterém je integrovaný závěs motoru, tzv. statické lopatky. Tyto lopatky mají dvě funkce, jednak drží motor A zároveň svým profilem snižují míru rotace proudícího vzduchu. Tím snižují dynamickou složku tlaku a zvyšují účinnost systému. Skříň ZAplus je vyrobená z kompozitního materiálu s příměsí skleněných vláken. Proces výroby pomocí vstřikovacího lisování umožňuje vyrobit celou skříň z jednoho kusu materiálu. Výhodou tohoto materiálu je vysoká chemická odolnost, povrch nekoroduje, je stabilní vůči působení UV záření a materiál je recyklovatelný. Garance mechanických vlastností platí pro rozsah teploty okolí od - 40 °C až po  + 80 °C.

Porovnaní účinností ventilátoru v plném difuzoru, systému ZAplus a ZAplus+
Porovnaní účinností ventilátoru v plném difuzoru, systému ZAplus a ZAplus+

Ventilátorový systém ZAplus byl primárně vyvinutý pro osazení na výměníky chladírenských zařízení, pro novou zástavbu a pro servis. V případě náhrady stávajících ventilátorů je třeba připomenout jednoduchou instalaci. Výkonné, plynule regulovatelné a mimořádné tiché ventilátory jsou předurčené pro aplikace v osídlených oblastech, zvlášť v blízkosti budov na bydlení, kanceláří, škol a nemocnic, kde je otázka hlučnosti posuzovaná mimořádně citlivě. Hodnoty hluku jsou snížené spolupůsobením vícerých faktů a to: maximalizováním účinnosti, kde stejný pracovní bod dosáhneme nižšími otáčkami, patentovaným zoubkovaným tvarem lopatek inspirovaných sovím křídlem. V případě potřeby je možné snížit působení hluku na okolní plochy, a to přesměrováním pomocí použití systému ZAplus +, který tvoří nástavec přichycený na skříň ZAplus. Použití tohoto systému dokáže navýšit průtok vzduchu až o 5% při stejném příkonu ventilátoru a hlučnost může klesnout až o 4,5 dB(A) v porovnání se standartním ventilátorem. Z ekonomického hlediska je přínos vysoké účinnosti ZAplus hlavně v úspoře nákladů, a to až do výše 30% úspor elektrické energie.

Příklad výměny původního ventilátoru systémem ZAplus+
Příklad výměny původního ventilátoru systémem ZAplus+

Příklad výměny původního ventilátoru systémem ZAplus+

Konkrétní případová studie výměny 16 chladičů pozůstávajících se ze 16 výměníků ve tvaru V, kde na každém je osazený jeden AC ventilátor průměru 800 mm, to znamená výměna 256 kusů ventilátorů. Důvod výměny ventilátorů byla končicí životnost původního řešení, také nedostačující chladící výkon zařízení a nevyhovující hlučnost při plném zatížení. Náhrada stávajícího řešení pomocí systému ZAplus s EC motory regulovanými na základě teploty, ve vyhotovení se stěnovou deskou. Nové ventilátory poskytují rezervu navýšení objemového průtoku vzduchu o 57% oproti původnímu řešení, které má přímý vliv na navýšení chladicího výkonu celého zařízení. Díky ventilátorovému systému s vyšší účinností se dosáhlo snížení hlučnosti o 2 dB(A) a spotřeba elektrické energie klesla o 37%, z čeho vyplývají ročné úspory na úrovni cca 300 € na jeden ventilátor.

Kompaktní EC ventilátor typu FE2owlet.
Kompaktní EC ventilátor typu FE2owlet.

Axiální kompaktní ventilátor s nejmenším EC motorem = stejná velikost jako ventilátoru s AC motorem, ale o 70% vyšší průtok vzduchu

Úplně nový pohled na aplikaci malých ventilátorů pro výparník a kondenzátor nabízí nejmenší z EC motorů v kombinaci s profilovanými lopatkami FE owlet. I tento ventilátor je navržen s použitím patentu „zoubkování“ a je zabudován do skříně vycházející z technologie ZAplus. Tato technologie poskytuje integrovanou plynulou regulaci a díky otáčkovému rozsahu a výkonu EC motoru. Tento ventilátor umožní provozovat chladírenské jednotky s vyšším pracovním bodem při menším průměru ventilátoru jako doposud. Díky inteligentnímu řízení motoru je možné využít naplno jeho potenciál a to v pásmech nižšího tlaku, kde klesá proudové zatížení. Elektronika motoru dokáže využít a zvýšit otáčky motoru, tak aby byl využitý jeho plný potenciál.

Konkrétně pro ventilátor s velikostí vrtule 300 je možné dosáhnout objemový průtok při 0 Pa o 50% vyšší, při 50 Pa o 70% a nejvyšší dosažitelnou hodnotou statického tlaku je na úrovni 190 Pa oproti 70 Pa při 4 pólovém AC motoru se stejnou vrtulí. V neposlední řade je třeba zmínit osazení do plného difuzoru, které jednak garantuje plné využití výkonového potenciálu ventilátoru a jeho cenová úroveň je totožná s cenou standardně používané hluboké mřížky. Difuzor je zhotovený z jednoho kusu materiálu spolu s ochrannou mřížkou, která je zároveň opornou konstrukcí pro motor. Pro skříň ventilátoru je použitý kompozitní materiál na báze polyamidu a sklených vláken. Takto zkonstruovaný ventilátor dosahuje výrazné úspory na hmotnosti. Dalším podstatným atributem při osazení EC ventilátoru na výparník je nižší emise tepelné energie v důsledku použití vysoko účinného motoru.

Výkonová charakteristika ventilátoru FN030 s EC motorem.
Výkonová charakteristika ventilátoru FN030 s EC motorem.
Ventilátor produktové řady ECQ
Ventilátor produktové řady ECQ

Ventilátory ECQ = nová dimenze úspory energie a výkonu
Jedná se o nejmenší axiální ventilátory z portfolia Ziehl-Abegg, které pokrývají průměry od 170 do 300 mm. Jsou určené pro osazení na kondenzátor a výparník menších chladicích zařízení, kterých výkony díky vlastnostmi EC motoru možno posunout na novou úroveň. Díky schopnosti ECQ motoru dosáhnout otáčky až 2300 n/min, což znamená navýšení o 750 otáček, v kombinaci so standardně používanými vrtulemi. Maximální výstupní výkon motoru je 20 W, přičemž integrovaná elektronika řídí motor tak, aby udržoval požadované otáčky. V případě, že se zvolí konfigurace vrtule a otáček tak, že zatížení motoru by bylo vyšší jak je povolené, potom elektronika omezí otáčky pouze na takovou úroveň, aby nedošlo k překročení maximálního proudového zatížení.

V případě havarijního stavu, kdy do prostoru vrtule vnikne nežádoucí předmět a tento ji zablokuje, motor se snaží pulzováním roztočit, avšak ne natolik aby se poškodil. Následné odstranění zábrany umožní ventilátoru další provoz bez poškození. Úplně nový přínos ventilátoru spočívá v 3 nastavitelných režimech, které je možné mezi sebou přepínat elektrickým zapojením. Jednotlivé rychlostní stupně mohou být programovatelné jednak v rozsahu otáček od 400 n/min po 2300 n/min v krocích po 50 otáčkách. Dále je možné programováním změnit primární směr otáčení, můžeme změnit směr otáčení pro jeden z rychlostních stupňů. Také je možné nastavit reverz jednoho z rychlostních stupňů tak, aby se ventilátor po 2 minutách provozu zastavil. Změna primárního směru otáčení dovoluje provozovat ventilátor v sacím a tlačném směru proudění vzduchu. Takto nastavitelný motor s UL, ATEX certifikací pro výbušné chladivá a krytím IP 55 je univerzální zařízení, připravené pokrýt potřeby téměř každého zařízení osazeného shaded-pole motorem a taktéž EC motorem.

Motor ECQ s nejnižším výškovým profilem
Motor ECQ s nejnižším výškovým profilem

Kontakty a bližší informace na www.ziehl-abegg.cz


Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.