logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Kdy měřit VOC a kdy CO2?

Jak a čím měřit kvalitu vzduchu v místnosti?

Jaké a kam namontovat čidlo na sledování kvality vzduchu? Spolu s koncentrací CO2 stoupá ve vzduchu v interiéru i koncentrace tzv. VOC látek, které jsou nedílnou součástí vydýchaného vzduchu. VOC (těkavé organické látky) produkuje člověk i například stavební materiály.

6 negativních projevů vydýchaného vzduchu

Při pobytu osob v uzavřeném prostoru bez odpovídajícího větrání stoupá koncentrace CO2. Spolu s ní ovšem stoupá ve vzduchu i koncentrace již zmíněných VOC látek. A právě ty jsou zejména příčinou oněch nepříjemných pocitů zapříčiněných vydýchaným vzduchem.

Lidé si tyto pocity často spojují pouze s oxidem uhličitým. Ten však není v nižších hodnotách sám o sobě tak zdraví škodlivý.

Oxid uhličitý je skvělým indikátorem pro posouzení, jak je vzduch vydýchaný, a na rozdíl od VOC látek se snadno měří a je tak skvělým indikátorem kvality vnitřního vzduchu.


6 nejčastějších projevů vydýchaného vzduchu:

  1. SNIŽUJÍCÍ SE SCHOPNOST KONCENTRACE
  2. NÍZKÁ EFEKTIVITA DUŠEVNÍ PRÁCE
  3. POSTUPNÁ ÚNAVA, OSPALOST
  4. BOLESTI HLAVY
  5. NEVOLNOST AŽ ZÁVRATĚ
  6. ŠPATNÝ SPÁNEK

Sledování CO2 jako ukazatele znečištění vzduchu

CO2 = oxid uhličitý, bezbarvý plyn bez zápachu

Čidla CO2

Oxid uhličitý se výborně hodí pro efektivní řízení ventilačních systémů v prostorech, kde často a dlouhodoběji pobývají lidé (školy, školky, obchodní domy, kanceláře, obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje…).


Sledování těkavých organických látek neboli VOC

VOC = angl. Volatile Organic Compounds – těkavé organické látky

Čidla VOC

Podle odhadů existuje těkavých organických látek okolo deseti tisíc druhů. Jsou to různé druhy organických sloučenin, které jsou za normální teploty v plynném stavu a mají negativní dopad na zdraví a pohodu lidí.

Člověk je obvykle vnímá jako zápachy a ty jsou primárně důvodem, proč lidé větrají.

Lze je rozdělit do dvou skupin:
  • bio-odpadní látky, které vznikají při metabolické činnosti živých organismů (dech, pot, …), při vaření, pečení apod.
  • výpary ze stavebních materiálů, nábytku, koberců, čisticích prostředků nebo kosmetických
  • přípravků, barev, atd.

Tam, kde koncentrace CO2 může být v nízkých hodnotách, mohou těkavé organické látky mít vysokou koncentraci.

Příkladem takovýchto prostor jsou: toalety, šatny, tělocvičny, fitcentra, kuchyně, …

Škála nejzajímavějších hodnot koncentrace CO2


Škála nejzajímavějších hodnot koncentrace CO2. Obr. Protronix

Kam umístit čidlo?


Jak a čím měřit kvalitu vzduchu v místnosti? Obr. Protronix

Zajímá Vás, co všechno můžete měřit?


Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.

Zakázkový vývoj a výroba průmyslové elektroniky. Vyrábíme čidla kvality vzduchu, regulátory ohřevu, čidla oxidu uhličitého, relativní vlhkosti, záznamníky oxidu uhličitého a amoniaku, čidla organických látek a kanálová čidla. Dále nabízíme řídící jednotky ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.