logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Jak ošetřit vodovodní systémy po delší odstávce? Pomoci může chlordioxid

Při současné pandemii nemoci COVID-19 je omezen nebo zcela zastaven provoz většiny veřejných zařízení jako jsou obchodní domy, školy, bazény, aquaparky nebo rekreační a restaurační zařízení. Tím došlo v těchto budovách k úplnému uzavření nebo minimálně omezení odběru vody z vodovodních systémů.

Tato stojatá voda může při opětovném otevření představovat značné bezpečnostní riziko. Rozvody nejsou zpravidla navrženy tak, aby v nich voda mohla bezpečně stagnovat a proto je nasnadě zvážit jejich vhodné ošetření proti (zejména bakteriální) kontaminaci před znovuuvedením do provozu po delší odstávce.

Čisté potrubí je základ

Zachování kvality vody v rozvodných systémech po skončení legislativních opatření musí být v tomto období prioritou. Čisté vodovodní potrubí umožňuje nejen větší průtok vody, ale hlavně garantuje nezávadnou pitnou vodu prostou mikroorganismů či těžkých kovů (zejména olova a mědi). Narušený nebo nečistý povrch potrubí je ideálním místem pro přilnutí organických látek, které pak tvoří ideální místo pro uchycení bakterií a dalších mikroorganismů.

Vodní kámen a železo jako živná půda pro růst mikroorganismů

Problémem vody, která necirkuluje je zejména usazování vodního kamene a železa na stěnách potrubí. To zhoršuje celkovou účinnost distribuce vody a podporuje růst biofilmů, ve kterých se většina mikroorganismů nachází.

K odstranění vodního kamene jsou vhodné roztoky slabých kyselin s přídavkem inhibitorů koroze. Používá se například ortofosfát zinku. Kyselina poté, zejména s železitými sloučeninami, vytvoří rozpustnou sůl, která je vodou odplavena do kanalizace. Pro vyšší účinnost je možné čistící směsi zahřát. K odstranění železa z potrubí lze použít úprava vody elektro koagulací, případně automatické filtry se speciálními filtračními hmotami.
Při současné pandemii nemoci COVID-19 je omezen nebo zcela zastaven provoz většiny veřejných zařízení jako jsou obchodní domy, školy, bazény, aquaparky nebo rekreační a restaurační zařízení

Kontrola rozvodů vody

Po delší odstávce, kdy voda v potrubních systémech uzavřených budov stagnovala, je nutné obnovit funkčnost rozvodů, vyčistit je od nečistot, a tak zajistit jejich další spolehlivý provoz. Cílem je maximálně snížit riziko infekce po návratu lidí, kteří v době epidemie zůstali doma.

Potrubí je potřeba pomocí zvýšeného tlaku vody a následného proplachu vyčistit a odkalit. To se provádí řízenými tlakovými rázy vody a vzduchu. Proplach zbaví rozvodnou síť potrubního kalu a dalších nečistot. Je nutné dosáhnout rychlosti vody 1 až 1,5 metrů za sekundu a rozvody, které mají být takto ošetřeny musí tvořit uzavřený okruh. (1)

Po vyčištění potrubí se provádí regulování a zkoušení sítě. Podle vyhlášky ČSN EN 806-5 by se měl celý objem vody v potrubí vyměnit minimálně jednou za týden. Plnění potrubí v teplém ročním období se provádí studenou vodou, při nízkých teplotách vodou ohřátou. Plněný úsek musí mít všechny vypouštěcí ventily uzavřeny, a naopak všechny odvzdušňovací ventily otevřeny (1).

Aby pitná voda splňovala náležité parametry musí být obsah kyslíku maximálně 0,1 mg/l, obsah siřičitanu sodného do 2 mg/l a karbonátová (přechodná) tvrdost nejvýše 0,7 mval/l. Hlavní korozivní činitelé jsou kyslík a kyselina uhličitá, proto jich musí být voda zbavená. Příliš tvrdou vodu je třeba upravit například změkčením katexovým způsobem. Eliminace kyslíku se provádí redukčním činidlem (siřičitanem sodným) nebo termickým odplyněním.

Stav vodoměrů by se měl kontrolovat jednou za rok a dvakrát ročně by se měl odebrat vzorek pro mikrobiologický a chemický rozbor (1).

Legionella pneumophila

Nejznámější bakterií osidlující vodovodní potrubí je Legionella pneumophila, která se množí při teplotách 25 °C až 40 °C. Zdrojem nákazy je ve většině případů teplá voda. Legionella přežívá ve slepých odbočkách, boilerech a zásobnících teplé vody.


Legionella se šíří kapénkami vody – aerosolem. Ten se tvoří všude tam, kde teče nebo se míchá voda. Legionella napadá dýchací cesty a způsobuje akutní zápal plic, který může přetrvávat týdny.

Kal, koroze a vodní kámen její růst podporují. Vytvářejí totiž příznivé podmínky pro růst biofilmů. Legionellu je možné eliminovat přesně řízeným krátkodobým zvýšením teploty – termickou dezinfekcí, kdy jsou stěny potrubí po dobu půl hodiny vystaveny teplotě 70 °C až 80 °C nebo dezinfekcí chemickou. Termická dezinfekce, na rozdíl od chemické, je náročná na správné provedení, na spotřebu energie a množství ohřáté vody. Tvorbu biofilmu lze ovlivnit i výběrem materiálu potrubí, žádný z nich však růstu biofilmů zcela nezabrání.

Proti mikroorganismům v biofilmu zabírá chlordioxid

Bakterie Legionella pneumophila dokáže ve vodovodních potrubích vytvářet zvlášť odolné biofilmy, které mohou dosahovat tloušťky až několika mikrometrů, a to ve studené i teplé vodě. Generátory oxidu chloričitého jsou výbornou volbou pro dezinfekci pitné, průmyslové i odpadní vody.

Generátory chlordioxidu EuroClean OXCL

Chlordioxid je maximálně účinný při odstraňování legionelly, ale i dalších bakterií. Vyniká schopností pronikat dovnitř biofilmů, vůči kterým jsou jiné dezinfekční přípravky bezmocné.

Generátory chlordioxidu pracují bez ohledu na hodnotu pH, spolehlivě likvidují i spory mikroorganismů, viry a mikroskopické řasy. Velkou výhodou je, že na rozdíl například od volného chloru nevytváří ve vodě potenciálně nebezpečné vedlejší produkty.

Použití chlordioxidu má tak díky výše zmíněným výhodám široké rozpětí. Je vhodným dezinfikantem pro pitnou vodu, procesní vodu, pro aquaparky a wellness ale i pro vodu odpadní.

Více o dezinfekci vody chlordioxidem >>

Zdroje:

  1. Jan Bouška. Tepelné zdroje a rozvody. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů. 2018.
  2. https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2020/Q2/water-quality-could-change-in-buildings-closed-down-during-covid-19-pandemic,-engineers-say.html

EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.