logo TZB-info

Reklama

Zásoby pitné vody máme zajištěny, na krizové sucho jsme připraveni


© Fotolia.com

Klíčovým bodem jednání Národní koalice pro boj se suchem začátkem května bylo zajištění zásobování domácností pitnou vodou, pokud začne docházet voda v povrchových i podzemních zdrojích v jednotlivých obcích.

Reklama

50 % území je ve stavu půdního sucha, 80 % vrtů a 66 % pramenů je ve stavu silného či mimořádného sucha

„Situace je na začátku jara horší než v loňském roce, 50 % území je ve stavu půdního sucha, 80 % vrtů a 66 % pramenů je ve stavu silného či mimořádného sucha. S ohledem na meteorologickou předpověď by mohlo v následujících dnech dojít ke zlepšení půdního sucha, ale stavu podzemních i povrchových vod to příliš nepomůže,“ uvedl dnes aktuální situaci v oblasti sucha Mark Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu.

Vláda chce do roku 2030 investovat dalších až 30 miliard korun. Peníze jsou alokovány v rámci Národní investičního plánu České republiky. Na 2019 je peněz dostatek, prioritní je rychlé čerpání a realizace projektů.

„Pro letošní rok je podstatná také aktuální naplněnost vodních nádrží, která je díky poměrně dobré zimě dostatečná a dostačující. Vodárenské nádrže mají vodu pro zásobování obyvatel na 20 až 40 měsíců, tzn. že pitné vody pro obyvatele napojení na kapacitní vodárenské nádrže máme dostatek a v případě krize jsme schopni poptávku po této strategické komoditě pokrýt,“ uvedl dnes po jednání ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Současně máme dostatek techniky, jsme velmi operativní v uvolňování velkých cisteren – obce mohou mít dodávku vody do čtyřiadvaceti hodin. Pravdou ale je že dnes stále více obcí potřebuje cisterny na delší období. Ale jsme dostatečně připraveni na krizové situace,“ ujišťuje ředitel Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Ministerstvu životního prostředí za poslední rok napojilo na nové zdroje pitné vody nebo posílilo vrty v obcích téměř pro 160 tisíc obyvatel.

„Dalších více než 200 tisíc lidí můžeme uspokojit ještě letos. Současně už letos v červnu otevřeme pro města a obce další dotační program na propojení vodovodů za půl miliardy korun, financovaný z prostředků našeho Státního fondu životního prostředí ČR, které jsou klíčové pro dlouhodobé zajištění dostatku pitné vody v obcích. S připraveností na sucho pomáhá obcím i domácnostem také program Dešťovka. Pro obce stále nabízíme až 800 milionů korun a pro domácnosti je k dispozici ještě více než 100 milionů korun. Pokračují i realizace projektů na zadržování vody v krajině. Aktuálně tak nabízí Ministerstvo životního prostředí 4 miliardy korun na boj se suchem, vesměs na projekty, které lze realizovat okamžitě,“ uvedl dnes ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nezbytné jsou preventivní kroky, aby se situace se suchem neprohlubovala

MZe
  • 260 milionů Kč - pilotní projekt pro šetrné hospodaření zemědělců v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov (Želivka), kde je cílem výrazné omezení používání přípravků na ochranu rostlin pro zlepšení kvality povrchové vody a mechanická likvidace plevele pro zlepšení zasakování vody a její udržení v půdě.
  • Více než 22 miliard korun na opatření na základě aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR. Mapování míst, kde je problém se zásobováním pitnou vodou a návrh opatření - - rozšíření skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy druhou větví do Dobřan, napojení obcí v rámci propojení vodovodů Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou, propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů. Propojení soustav pomůže se zásobováním vodou téměř pro 3 miliony obyvatel.
MŽP
  • Přes 7 miliard již investováno do vybudování tůní, mokřadů, nové zeleně, rozlivů řek, úpravy toků a dalších více než 6 tisíc projektů. Na zadržování vody v krajině do r. 2020 ještě 4 miliardy korun z evropských fondů.
  • Nový systému HAMR (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence), už v letošním roce umožní pružněji reagovat na sucho. HAMR je online předpovědní systém pro zvládání sucha, který v pilotní fázi zajišťuje informování široké veřejnosti o stavu sucha. Lze zjistit jaká je právě situace, jestli se v nejbližších dnech změní a připravit se na možné dopady s předstihem – šetřit s pitnou vodou, zadržet srážkovou vodu apod. Aktualizace v létě 2019 bude odpovídat požadavkům úprav vodního zákona a bude sloužit i jako podklad pro rozhodování tzv. komise pro sucho. Systém tak Ta bude fungovat během vyhlášeného stavu nedostatku vody na území kraje (příp. i obce s rozšířenou působností) a v její kompetenci bude i regulace odběrů pitné vody.
  • Projekty umělé infiltrace povrchové vody do podzemních vod, která v budoucnu může zachytit vodu v suchem postižených oblastech. "Budeme testovat, zda lze zachycenou vodu z břehů řek nebo ze srážek infiltrovat do podzemí a použít na výrobu pitné vody. Jsou to revoluční projekty, i když už odzkoušené např. v Izraeli," řekl ministr Brabec k projektu pod vedením VÚV.
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.