logo TZB-info

Reklama

Videozáznam přednášek z konference TZB 2009

Reklama

Navrhování solárních soustav pro přípravu teplé vody v bytových domech

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.,Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Problematika dodatečné instalace solárních kolektorů pro ohřev TV na bytové domy, návrh dimenze kolektorů a úprava navazujících technických zařízení, cirkulace.Větrání - zpětné získávání tepla - snižování energetické náročnosti

Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Zpětné získávání tepla pro větrání domků a bytů, vliv provozních stavů na účinnost ZZT, větrání bytových domů.Spalování a výhřevnost biomasy, účinnosti kotlů na biomasu, biomasa a její specifika pro malé kotle

Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Fakulta strojní, ČVUT v PrazeDotační program "Zelená úsporám"

Ing. Petr Zahradník, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Zkušenosti se zpracováváním žádostí a podkladů pro dotace, ukázky případových studií, nejzajímavější problémy řešené v poradně Zelená úsporám na TZB-info.Zelená úsporám - Příprava energetického hodnocení a projektových podkladů pro podání žádosti

Ing. Lukáš Emingr, Energy Benefit Centre

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.