logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Řízené větrání: V českých školách se dusí žáci

České školství se potýká se spoustou nevyřešených témat: Jde o dlouhodobé podfinancování, přemíru byrokracie, konflikty názorů na roli školy ve společnosti… Všechno jsou to diskuze zcela zásadní a vzletné. Ale pak je tu jeden problém naprosto přízemní, ovšem o to vážnější. V českých školách se žáci dusí!

Reklama


Podle studie Státního zdravotního ústavu, děti trápí hlavně vysoká koncentrace oxidu uhličitého, dokonce ve více než třetině sledovaných tříd. Někde jde i o několikanásobné překročení hygienických limitů. Také stav koncentrace polétavého prachu je často varovný. Nepřípustně vysoké množství bylo zaznamenáno v téměř polovině sledovaných učeben. Podobně nepříznivá situace je také ve školkách. Zde dokonce ve více než třech čtvrtinách sledovaných tříd dosáhly koncentrace hodnot, které již mohou být pro malé děti obtěžující, ve 40 procentech tříd tyto hodnoty překročily stanovený limit.

Školští experti se pustili do diskuzí a vynesli ortel v tom smyslu, že se ve školách a školkách musí více větrat! A za hlavního viníka nepříznivého stavu byla označena dokonale těsnící nová okna v zateplených a rekonstruovaných školních budovách.

Nejmodernější systémy řízeného větrání jako například Healthconnector využívají technologie, které zamezí takzvanému syndromu nemocných budov. Kvalita vzduchu je trvale monitorována integrovanými čidly CO2, VOC.
Nejmodernější systémy řízeného větrání jako například Healthconnector využívají technologie, které zamezí takzvanému syndromu nemocných budov. Kvalita vzduchu je trvale monitorována integrovanými čidly CO2, VOC.

No to je tedy objev! Zvláště ze strany lidí, kteří před několika lety většinou byli u toho, když se ve školách v zájmu energeticky ekonomičtějšího provozu masově měnila někdejší špatně těsnící okna špaletová za plast. Samozřejmě, že moderní plastové okno těsní výrazně lépe, než mnoha desítkami let pokroucené dřevo.

Ale to hlavní má teprve přijít… Jak známo, rostoucí koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu není lidskými smysly odhalitelná. Takže školy by si podle expertů měly povinně pořídit měřiče kvality ovzduší. Ty zaznamenávají míru koncentrace škodlivin a na překročení povoleného limitu upozorní zvukovým signálem.

Těžko odhadnout, jak takové alarmující měřiče kvality ovzduší zatíží rozpočty škol, ale nebude taková investice zřejmě o mnoho nižší, než zařízení, která mají schopnost nejen alarmovat, ale také alarmům předcházet. Řeč je o systémech větrání řízeného.

Na varovnou zprávu o velmi špatném stavu vzduchu v učebnách českých škol reaguje jednatel společnosti BEAM ČR Michal Čermák: „Ano, tu zprávu Státního zdravotního ústavu znám a vím také o tendencích, které v této souvislosti zaznívají. Takže jsem zaznamenal rovněž názor o nutném vybavování školních tříd různými systémy automatického větrání. Ale tady všichni naráží na problém. Zaměřují se na systémy rekuperační, takže zároveň zaznívají povzdechy na finanční náročnost takových realizací. Ale například okenními mřížkami Invisivent ve spojení se zařízením Healthbox od firmy RENSON, lze zabezpečit dodávku čerstvého vzduchu výrazně ekonomičtěji.

Čermákova firma BEAM ČR spolu se společností SMART-VAC usiluje pod pojmem AirComfort v českých podmínkách o osvětu i praktické instalace ve prospěch zdravého klimatu obytných budov už několik roků. Významnou roli v těchto snahách hraje značka RENSON se svými systémy. Vzpomínaný Healthbox představuje ve své kategorii naprostou špičku.

Mimořádně účinně tepelně izolující konstrukce budov dostávají s přispěním precizně řešených oken energetické ztráty dnešních domů jen na zlomky ještě nedávno přijatelných hodnot. To je jistě v pořádku… Zároveň však až dramaticky klesá kvalita ovzduší uvnitř. Moderní stavby, pokud má být v jejich interiérech zdravě, se bez účinných systémů řízeného větrání vůbec neobejdou.
Mimořádně účinně tepelně izolující konstrukce budov dostávají s přispěním precizně řešených oken energetické ztráty dnešních domů jen na zlomky ještě nedávno přijatelných hodnot. To je jistě v pořádku… Zároveň však až dramaticky klesá kvalita ovzduší uvnitř. Moderní stavby, pokud má být v jejich interiérech zdravě, se bez účinných systémů řízeného větrání vůbec neobejdou.
Mimořádný důraz je kladen na kvalitu vzduchu ve třídách škol všech stupňů. Je dokázáno, že s jejím případným poklesem rychle mizí i schopnost přijímat nové informace. RENSON nabízí speciální program výkonných mechanizmů řízeného větrání, Healthy School Concept je základem této řady spolehlivých jednotek řízeného větrání.
Mimořádný důraz je kladen na kvalitu vzduchu ve třídách škol všech stupňů. Je dokázáno, že s jejím případným poklesem rychle mizí i schopnost přijímat nové informace. RENSON nabízí speciální program výkonných mechanizmů řízeného větrání, Healthy School Concept je základem této řady spolehlivých jednotek řízeného větrání.

Zjednodušeně řečeno – jednotka pracuje jen tam, kde to je v danou chvíli nezbytné. Centrální větrací systém Healthbox SmartZone energeticky účinně obslouží až osm místností. Na rozdíl od předcházejících systémů jednotek řízeného větrání, jejichž jednotlivé stanice buď všechny stejnoměrně pracovaly, nebo všechny stály, tady se větrá velmi kreativně.

Senzory umístěné v každém z řídících ventilů totiž trvale monitorují vlhkost, zápach nebo koncentraci oxidu uhličitého. Tedy zásadní ukazatele kvality vzduchu. Na základě vždy aktuálně změřených hodnot ventil vzápětí buď snižuje, nebo zvyšuje objem odváděného vzduchu z dané místnosti. Tím je dosaženo v maximální míře úspor nutné provozní energie.

Program Healthbox tedy zásadně posunuje rozhodující limity řízeného větrání. Jeho zásluhou je klima v interiérech kvalitnější a provoz větracích jednotek hospodárnější i efektivnější. A co je v souladu s titulkem tohoto článku zvlášť důležité, RENSON nabízí speciální vysoce efektivní větrací programy mimo jiné právě pro školní budovy.

(cb)

*

BEAM ČR s.r.o.
V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy
www.beam.cz

SMART-VAC s.r.o.
Na Hroudě 3317/22, 110 00 Praha 10
www.smartvac.cz

*

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.